Trang chủ Giới thiệu Ảnh Liên hệ Sơ đồ Web Check Mail Đăng nhập
CHUYÊN MỤC
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hình ảnh
Liên hệ
CHUYÊN TRANG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hành chính
Webmater
TIỆN ÍCH
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Check mail
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
LƯỢT TRUY CẬP:
34214
SỐ NGƯỜI ONLINE:

47
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
QUẢNG CÁO
VĂN BẢN QPPL CHUYÊN NGÀNH
Tìm kiếm:
  Tìm kiếm nâng cao Năm:
STTSố/Ký hiệuNgày BHTrích yếuFile
1 135/QĐ-LĐTBXH 18/03/2013 Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2013-2015 Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội File
2 01/QĐ-LĐTBXH 01/01/2012 Quy chế làm việc của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An File
3 131/QĐ-SLDTBXH 01/04/2011 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Nghệ An File
4 13/2010/NĐ-CP 27/02/2010 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/2010/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2010 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2007/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI File
5 57/2009/QĐ-UBND 25/06/2009 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TB và Xh Nghệ An File
6 48/2009/NĐ-CP 19/05/2009 Nghị định quy định về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới File
7 1672 /QĐ- UBND 28/04/2009 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An File
8 1674 /QĐ-UBND 28/04/2009 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An File
9 362 /TB-VSTBPN 12/03/2009 Thông báo Kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2009 File
10 657 /QĐ-UBND-VX 04/03/2009 Quyết định Về việc Ban hành Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2009 File
11 145 /KH-VSTBPN 06/02/2009 Kế hoạch Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam (25/2/1993- 25/2/2009) File
12 3706 /BC-VSTBPN 31/12/2008 Báo cáo tổng kết hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2009
13 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV 10/07/2008 Thông tư HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI File
14 70/2008/NĐ-CP 04/06/2008 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới File
15 67/2007/NĐ-CP 13/04/2007 Nghị định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội File
LỊCH CÔNG TÁC
TIN NÓNG
LIÊN KẾT
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGHỆ AN
Địa chỉ: 12 Trường Thi - TP.Vinh - Nghệ An     *      Điện thoại: (84-038)3 592021 * Fax: (84-038)3 567574     *      Email:ldtbxh@nghean.gov.vn