Trang chủ Giới thiệu Ảnh Liên hệ Sơ đồ Web Check Mail Đăng nhập
CHUYÊN MỤC
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hình ảnh
Liên hệ
CHUYÊN TRANG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hành chính
Webmater
TIỆN ÍCH
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Check mail
HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
LƯỢT TRUY CẬP:
38404
SỐ NGƯỜI ONLINE:

28
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
QUẢNG CÁO
VĂN BẢN QPPL CHUYÊN NGÀNH

Quyết định số 1674 /QĐ-UBND ngày 28/04/2009 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBQG ngày 15/01/2009 của Uỷ ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;

Xét đề nghị của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 658/TTr-VSTBPN ngày 17 tháng 04 năm 2009;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Văn phòng thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; các thành viên của Ban và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Đường

File đính kèm
     Gửi bài viết cho bạn bè In bài này
LỊCH CÔNG TÁC
TIN NÓNG
LIÊN KẾT
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGHỆ AN
Địa chỉ: 12 Trường Thi - TP.Vinh - Nghệ An     *      Điện thoại: (84-038)3 592021 * Fax: (84-038)3 567574     *      Email:ldtbxh@nghean.gov.vn