Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021 (08/09/2021 08:26 AM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch số 386/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 2371/TB-SLĐTBXH ngày 19/7/2021 về phân công thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 .

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

Chiều ngày 01/9/ 2021

(thứ 4)

Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn nhân kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

huyện Nam Đàn

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 01/9/ 2021

(thứ 4)

Họp giao ban công tác tháng 9/2021 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 05/9/ 2021

(CN)

Khai giảng năm học mới 2021 - 2022

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 02 - 05/9/2021: Nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ cuối tuần

Ngày 06/9/

2021

(thứ 2)

Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 06/9/ 2021

(thứ 2)

Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 9/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng

 PGĐ

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

Chiều ngày 07/8/ 2021

(thứ 3)

  Họp Đảng ủy Sở tháng 9/2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, các bộ phận có liên quan; Xây dựng Kế hoạch phòng chống Covid- 19 tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid- 19 trong toàn ngành.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp góp ý Báo cáo lập kế hoạch Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050 gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp;

- Hoàn thiện Báo cáo xây dựng dự toán NSĐP năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm 2022-2024 của ngành gửi Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các lao động thuộc đối tượng chính sách tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thông qua phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 10.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sơ GDNN đẩy mạnh tuyển sinh và tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài.- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm định chất lượng GDNN giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch kiểm định chất lượng GDNN giai đoạn 2021 - 2025.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Tham mưu văn bản đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định về hoạt động cho thuê lại lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

- Tham mưu lãnh đạo Sở chuẩn bị các nội dung tham gia hội nghị tổng kết Nghị quyết số 21/NQ/TW ngày 22/12/2012 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 do Tỉnh ủy tổ chức.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

-       Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh và tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 cho các huyện, thành phố, thị xã;

-       Tổng hợp nhu cầu đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh và Trung ương;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tra cứu hồ sơ, đối chiếu, rà soát, chuẩn hoá thông tin về liệt sĩ và cung cấp thông tin thân nhân liệt sĩ là con em tỉnh Nghệ An có đơn vị hi sinh thuộc Sư đoàn 968 đợt 2.

- Tiếp tục triển khai Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở,  Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Theo dõi, tổng hợp việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 9/2021.

- Tham mưu xây dựng báo cáo về tình hình nợ đọng BHXH, chi trả BHTN báo cáo Thanh tra Bộ LĐTBXH.

- Đề nghị cung cấp hồ sơ để phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp thuộc Sở Y tế Nghệ An để tổ chức Điều tra TNLĐ tại tại huyện Kỳ Sơn, tại trường cấp II Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Công ty Thái Bình Nguyên Quỳnh Lưu, trường cấp 3 Quỳnh Lưu I, CTCP Xi măng Sông Lam..

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hànhKế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái pháp luật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh Nghệ An; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An; Tham mưu kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Ban VSTBPN tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

Thẩm định hồ sơ và phân bổ kinh phí đợt II chương trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy cho các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở cai nghiện ma túy

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 11 - 12/9/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày 15/9/ 2021

(thứ 4)

   Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Tối ngày 15/9/ 2021

(thứ 4)

Tổ chức điểm “Tết Trung Thu” năm 2021 tại thị xã Hoàng Mai; Trung tâm công tác xã hội Nghệ An; Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp tham mưu trình xét thăng hạng Trường TC KTKT Tây Nam.

- Chuẩn bị hồ sơ, các nội dung liên quan phục vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo đề nghị cấp tiếp Dự toán năm 2021 - nguồn cải cách tiền lương cho các đơn vị của Sở;

- Rà soát hồ sơ tham mưu phân bổ và Giao dự toán ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đợt tiếp theo.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thực hiện có hiểu quả quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt “Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” tháng 9 và quý IV/2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả có Ý tưởng/Dự án đạt giải cấp cơ sở; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi Startup Kite 2021 quốc gia.

- Tổ chức Đoàn học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021 tham gia Lễ tuyên dương do Bộ Lao động TBXH tổ chức (dự kiến cuối tháng 9/2021tại Hà Nội).

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tham gia tổ biên soạn đề án phát triển khu kinh tế Đông Nam trở thành động lực kinh tế của tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã rà soát một số đối tượng khó khăn chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP để xây dựng chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc và tiếp nhận hồ sơ giải quyết giải quyết chế độ đối với đối tượng thuộc Ban xây dựng 64 được cử làm chuyên gia giúp Lào.

- Phối hợp với huyện Nam Đàn về giải quyết chế độ trợ cấp mai táng cho các thân nhân gia đình người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thương Huy chương kháng chiến đã từ trần từ ngày 01/10/2005 đến nay khi có ý kiến phê duyệt dự toán của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thanh tra hành chính tại Trung tâm công tác xã hội Nghệ An; Triển khai thanh tra hành chính tại Chi cục phòng chống TNXH Nghệ An; Triển khai thanh tra chuyên đề Giảm nghèo tại huyện Diễn Châu.

- Tham mưu giải quyết đơn bà Trần Thị Thi, Tp. Vinh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động Tết Trung thu năm 2021; tổ chức điểm Tết Trung thu tại thị xã Hoàng Mai, Trung tâm công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em trẻ em tỉnh;

- Phối hợp với Tỉnh đoàn và Sở GD-ĐT, các ngành, tổ chức liên quan, các địa phương tổ chức Hội nghị trực tuyến Diễn đàn trẻ em; phát động thực hiện Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em.

- Ban hành Kế hoạch hành động bình đẳng giới của ngành Lao động – TB và XH giai đoạn 2021-2025.

-Tổng hợp, báo cáo, đề nghị hưởng chế độ đối với nhóm đối tượng trẻ em F0, F1 và người đang điều trị Covid- 19, cách ly y tế.

- Tham mưu ban hành kế hoạch Kiểm tra công tác BVCSTE, BĐG và VSTBPN năm 2021;

- Xây dựng dự thảo quy chế hoạt động Ban VSTBPN tỉnh.

- Hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030.

 

 

 

 

VP Sở

 

 

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

 

 

 

 

Đ/c Nguyệt

 

 

 

Đơn vị liên quan

 

Tổ chức các đợt truyền thông về phòng, chống mại dâm và mua bán người tại các địa phương trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 18 - 19/9/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 20/9/ 2021

(thứ 2)

   Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày

22/9/

2021

(thứ 4)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2021. 

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp, xét duyệt chuyển ngạch và xây dựng Đề án thi thăng hạng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Triển khai thực hiện kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Phục vụ công tác kiểm toán NSNN 2020 do Kiểm toán Khu vực 2 tiến hành tại Sở;

- Tiếp tục xét duyệt hồ sơ quyết toán NSNN quý 1, 2/2021 các Phòng LĐTBXH.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

-  Đẩy mạnh công tác GQVL kết nối cung – cầu để hỗ trợ có người lao động từ các tỉnh, thành phố trên cả nước phải về quê do ảnh hưởng của đại dịch Covi-19 có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục đôn đốc các trường tăng cường ôn luyện cho các thí sinh, nhà giáo tham gia tham gia kỳ thi và hội giảng toàn quốc năm 2021. Tham mưu thành lập Đoàn tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2021.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Lao động -TBXH, Tổng cục GDNN và đơn vị đăng cai tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tháng 9 năm 2021, quý 3/2021 và 9 tháng năm 2021.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” trong toàn ngành.

- Đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc tự kiểm tra PLLĐ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.- Tiếp tục hoàn thiện danh mục hồ sơ lưu trữ các đoàn thanh tra, giải quyết KNTC.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

phòng NCC, Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các hoạt động: Hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương tổ chức Tết Trung thu phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19; - Tổ chức các hội nghị truyền thông, hội thảo, tập huấn về công tác BVCSTE, bình đẳng giới và VSTBPN (tổ chức tùy tình hình, điều kiện liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh và các địa phương);

- Tổ chức 02 lớp tập huấn cho giáo viên, hướng dẫn viên về dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em và tập huấn cho giáo viên, hướng dẫn viên dạy kỹ năng an toàn; Tổ chức triển khai các hoạt động của dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Nghệ An;

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện các hoạt động của các mô hình về BVCSTE và BĐG;

- Xây dựng, biên tập, in ấn sổ tay hướng dẫn hoạt động VSTBPN năm 2021;

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

Xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 25 - 26/9/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày

30/9/

2021

(thứ 5)

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

 

- Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành, đ/c Long

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu triển khai rà soát việc thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức bộ máy tại các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục phối hợp các phòng chuyên môn tiếp tục giải ngân kinh phí năm 2021, thu hồicông nợ cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM liên quan

 

- Chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN cho các đơn vị có nhu cầu, cấp mới và cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài; cấp mới và gia hạn hoặc thu hồi giấy phép Hoạt động Dịch vụ việc làm cho các đơn vi, doanh nghiệp; xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị...

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

.- Tham mưu văn bản hướng dẫn các huyện, thành, thị; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp tại một số huyện, đơn vị liên quan. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung truyền thông về công tác GGDNN.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, thẩm định xác nhận đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL- BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả vận động, giúp đỡ xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tập trung hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 225/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Phê duyệt danh sách tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên theo hình thức trực tuyến do Thanh tra Bộ và Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức LĐXH mở lớp.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và nhiệm vụ khác khi phát sinh theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo Quỹ BTTE tỉnh:Tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em điều trị Covid 19 và trẻ em trong các khu cách ly tập trung; vận động nguồn lực tặng quà cho trẻ em đặc biệt, khó khăn nhân dịp Tết Trung thu;

- Tiếp tục triển khai chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam; Phối hợp với bệnh viện Quốc tế Vinh thông tin truyền thông, tổ chức khám tập trung tại bệnh viện cho trẻ em bị khuyết tật vận động - Tiết niệu sinh dục;

- Tiếp tục cập nhật danh sách và tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

  Chuẩn bị các nội dung để phục vụ Đoàn thanh tra việc thực hiện, chức năng, nhiệm vụ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu