Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018 (04/12/2018 02:32 PM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Ngày 01 - 02/12/2018: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

- Sáng 03/12/2018: Làm việc với tổ công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng Bộ Lao động - TB và XH về hồ sơ TNXP đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 03/12/2018: Sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ,

Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ.

Bí thư các chi bộ

VP Sở

 

- Chiều ngày 03/12/2018: Họp giao ban Lãnh đạo, Trưởng phó phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục trưởng, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Các phòng CM, Chi cục

 

- Sáng ngày 04/12/2018: dự Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Tuyến

Các phòng CM liên quan

 

- Chiều ngày 04/12/2018: Họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Sở kiểm điểm tập thể, UVBCH Đảng ủy, xếp loại Chi bộ, đảng viên năm 2018.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ.

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Sáng ngày 06/12/2018: Hội nghị Truyền thông về giảm nghèo năm 2018.

Khách sạn Vinh Plaza

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Chiều ngày 07/12/2018: Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình thực hiện và chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 05/12 - 07/12/2018: dự Hội thảo chuyên đề phát triển Trường Cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 do Bộ Lao động - TBXH tổ chức.

Phú Quốc

đ/c Thắng

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện Con Cuông, Quỳnh Lưu, Đô Lương, thị xã Thái Hòa vào Trường Trung cấp thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Hưng, đ/c Tuyến,

tổ xây dựng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII sau thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh.

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo tổng kết công tác ngành năm 2018: báo cáo kết quả công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2018, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019; báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật và các loại báo cáo chuyên đề khác liên quan.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát các chỉ tiêu, tổng hợp phục vụ phân bổ và giao dự toán ngân sách 2018, ngân sách trung ương và tỉnh cho các đơn vị.

- Tiếp tục kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại 2 đơn vị còn lại theo kế hoạch.

- Xét duyệt quyết toán quý 3/2018 cho các phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

 Văn Phòng,

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức hội nghị sơ kết cho vay giải quyết việc làm giai đoạn 2016 – 2018.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai tập huấn và phát thanh tuyên truyền về ATVSLĐ theo kế hoạch chương trình QLNN về ATVSLĐ tỉnh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

03/12 – 09/12/2018

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành Báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2018; Đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp năm 2019 về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề.

VP Sở

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

-Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Tổ chức các lớp đào tạo chuyển giao phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cấp huyện, cấp xã quản lý sử dụng, vận hành khai thác.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp dân, xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.

- Ban hành kết luận thanh tra hành chính tại Quỹ Bảo trợ trẻ em; kết luận thanh tra lĩnh vực người có công và Bảo trợ xã hội tại thị xã Thái Hòa; kết luận thanh tra chế độ trợ cấp chất độc hóa học tại thị xã Cửa Lò Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai số hóa hồ sơ người có công và cập nhật hồ sơ người có công thuộc Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Kiểm tra 02 huyện thực hiện thí điểm việc triển khai các nội dung xử lý sau Thanh tra của Bộ Lao động TBXH tại TP Vinh và huyện Diễn Châu.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị đánh giá công tác ủng hộ giúp đỡ các xã nghèo miền Tây.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tuyên truyền ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác BVCSTE về  Luật trẻ em, Quy trình can thiệp, hỗ trợ, tư vấn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (số điện thoại 111) tại huyện Thanh Chương.

- Tập huấn, tọa đàm về bình đẳng giới trong chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em cho cán bộ, giảng viên, các bà mẹ của Làng trẻ em SOS, Trung tâm dạy nghề người khuyết tật, Trường Héc Man.

 

 

 

 

 

 

Cơ sở

 

 

 

 

 

 

Đ/c Quỳnh PGĐ

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyệt

 

 

 

 

 

Đơn vị liên quan

 

- Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Nghệ An năm 2018.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 08 - 09/12/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 10/12 - 12/12/2018: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 8

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng, Trưởng các phòng CM

Các phòng CM liên quan

 

- Ngày 11/12/2018: Trình Hội đồng nhân dân tỉnh 02 nội dung: Nghị quyết về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở bảo trợ xã hội công lập và Nghị Quyết về định mức hỗ trợ đặc thù cho các thành viên của Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cấp huyện.

HĐND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Sáng ngày 13/12/2018: Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở lao động - TBXH năm 2018.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c PGĐ

Đ/c Hưng

 

 

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng đánh giá, xếp loại CB,CCVC và đơn vị, khen thưởng cá nhân, tập thể.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng, HĐTĐKH

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện nâng lương, phụ cấp TNVK 6 tháng cuối năm 2018 đối với CBCC cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục PC TNXH sau khi có văn bản phê duyệt của Sở Nội vụ

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị truy lĩnh phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ của các đơn vị trực thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát các nguồn kinh phí, các khoản chi, công nợ của cơ quan Văn phòng Sở.

- Tổng hợp quyết toán quý 2/2018 nguồn trung ương ủy quyền chi ưu đãi người có công của ngành.

- Tham mưu phân cấp quản lý chi trả chế độ Người có công (sửa đổi)

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Các phòng CM liên quan

 

- Thẩm định, cấp bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Nhận bàn giao dữ liệu cung lao động và cập nhật vào hệ thống máy chủ của Cục Việc làm.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê người chết do tai nạn lao động.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai khảo sát, nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cuối năm 2018.

Cơ sở

Đ/c  Thắng PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức hội nghị công tác truyền thông giảm nghèo năm 2018 cấp tỉnh, cấp huyện.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Kết luận việc kiểm tra sau thanh tra tại 10 doanh nghiệp.

- Tổ chức điều tra tai nạn lao động tại huyện Quỳ Hợp.

- Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kết luận giải quyết đơn thư kiến nghị tại Ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

10/12 – 16/12/2018

- Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019

- Tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại một số huyện, thành phố, thị xã.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Châu

Phòng Bảo trợ xã hội

 

- Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, người cao tuổi tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tặng quà dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

- Phối hợp với Đài PTTH xây dựng và phát sóng phóng sự Người cao tuổi.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới.

- Nhân bản tài liệu về xây dựng thành phố thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái; xây dựng phóng sự Bình đẳng giới trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Tổ chức Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới tại huyện Hưng Nguyên.

- Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị triển khai thực hiện các mô hình về trẻ em và bình đẳng giới.

- Tham mưu UBND tỉnh, chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em thực hiện chương trình từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật tỉnh Nghệ An năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục kiểm tra đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã và các Trung tâm thực hiện các chỉ tiêu cai nghiện năm  2018.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 15 - 16/12/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 16 - 20/12/2018: Đoàn công tác của Sở Lao động - TBXH làm việc tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các đ/c Phú, Châu, Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 17/12/2018: Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 20/12/2018: Tiếp công dân định kỳ tại cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 20 - 21/12/2018: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2018.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng chuyên môn Sở

 

- Hướng dẫn, đôn đốc việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK 6 tháng cuối năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Hưng

Các phòng CM liên quan, Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp Sở Tài chính rà soát dự toán năm 2019.

- Kiểm tra công tác điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng người có công

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng NCC, Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc các huyện, thành thị tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, báo cáo kết quả giải quyết việc làm, xklđ.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thành thị về việc triển khai nội dung báo cáo khai trình sử dụng lao động.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

17/12 – 23/12/2018

- Rà soát, thanh quyết toán các nguồn kinh phí được phân bổ năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c Tuyến

Các cơ sở GDNN liên quan

 

- Tổng hợp báo cáo thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước báo cáo Bộ Lao động - TBXH.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Đề nghị Giám đốc Sở phê duyệt ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2019 sau khi có ý kiến thẩm định của thanh tra tỉnh.- Tiếp tục báo cáo kết quả kiểm tra đơn kiến nghị phản ánh tại Trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng Vinh

- Hoàn thành kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ cho ông Nguyễn Văn Thực, thị xã Hoàng Mai, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Tây Nguyên về lĩnh vực giảm nghèo.

Cơ sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã và Cục Người có công về rà soát và cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công bị rách nát, hư hỏng cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội một số huyện, thành phố, thị xã.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Dũng, đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo 02 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng  giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 1438 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

- Họp đánh giá tổng kết công tác VSTBPN năm 2018.

- Họp Ban điều hành công tác trẻ em và tổ chuyên viên giúp việc đánh giá công tác BVCSTE năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp.

- Tham mưu tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam về lĩnh vực cai nghiện.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 22 - 23/12/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Chiều ngày 24/12/2018: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c

 PGĐ  

Đ/c Hưng

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

 

- Ngày 25/12/2018: Họp thông qua dự thảo Đề án sáp nhập các Trung tâm GDTX vào Trường trung cấp tại 4 huyện: Quỳnh Lưu, Đô Lương, Con Cuông và thị xã Thái Hòa.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng

PGĐ

Đ/c Hưng, đ/c Tuyến,

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 26/12/2018: Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác ủng hộ giúp đỡ các xã nghèo miền Tây.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chi lãng phí gửi Bộ Lao động - TBXH.

- Rà soát trình tăng giảm chỉ tiêu tuyển sinh và ngân sách nhà nước năm 2018 các trường nghề.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu ban hành quyết định sửa đổi quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

24/12 – 30/12/2018

- Tổng hợp kết quả tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp năm 2018; chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - TBXH.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

 

 

- Tiếp nhận, thẩm định phê duyệt nội dung lao động thỏa ước lao động tập thể các Doanh nghiệp đăng ký.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện quyết định số 56 đối với các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Con cuông, Quỳ Hợp.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện dự thảo quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Sở.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Thành

Các phòng CM liên quan

 

- Tiến hành bàn giao cho Hội Cựu TNXP tỉnh những hồ sơ không đủ điều kiện thực hiện theo quy trình quy định tại Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động TBXH và Hướng dẫn số 328/HD-BCĐXNNCC ngày 12/6/2017 của Ban Chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh để Hội cựu TNXP tỉnh trả lại cho đối tượng.

- Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định. Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

Cơ sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- In ấn phôi giấy chúc thọ 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo công tác BVCSTE, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018.

- Tham gia Đoàn kiểm tra công tác BVCSTE, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết đinh thực hiện Nghị quyết về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở bảo trợ xã hội công lập và Nghị Quyết về định mức hỗ trợ đặc thù cho các thành viên của Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cấp huyện.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 - Ngày 29 - 31/12/2018: Nghỉ cuối tuần, nghỉ bù Tết dương lịch.

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu