Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021 (09/11/2021 09:45 AM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch số 386/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 2371/TB-SLĐTBXH ngày 19/7/2021 về phân công thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 .

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

Sáng ngày 01/10/ 2021

(thứ 6)

Họp giao ban công tác Lãnh đạo Sở tháng 10/2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 02/10/ 2021

(thứ 7)

Dự họp trực tuyến toàn quốc Chính phủ thường kỳ tháng 9 về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 02 - 03/10/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày 04/10/

2021

(thứ 2)

Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 05/10/ 2021

(thứ 3)

Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 10/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng

 PGĐ

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

Chiều ngày 05/10/ 2021

(thứ 3)

  Họp Đảng ủy Sở tháng 10/2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 08/10/ 2021

(thứ 6)

Báo cáo về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác ngành.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng kế hoạch xét chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

- Chuẩn bị các điều kiện liên quan phục vụ các cuộc Hội nghị trực tuyến thuộc các lĩnh vực của ngành.

- Rà soát, đánh giá toàn bộ các TTHC thuộc các lĩnh vực chuyên môn quản lý đề xuất, báo cáo Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh phương án phân cấp giải quyết TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021;

- Trình UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC và nâng mức độ dịch vụ từ mức độ 2 lên mức độ 3, 4 và các Quy trình nội bộ, Quy trình điện tử giải quyết TTHC được có sự điều chỉnh trong năm.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp hồ sơ yêu cầu tư vấn lập kế hoạch Quy hoạch ngành thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp;

- Bảo vệ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm 2022-2024 của ngành gửi Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các lao động thuộc đối tượng chính sách tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm kết nối cung – cầu để hỗ trợ có người lao động từ các tỉnh, thành phố trên cả nước phải về quê do ảnh hưởng của đại dịch Covi-19 có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong và ngoài tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tham mưu Hoàn thiện dự thảo Đề án Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo UBND tỉnh, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thông qua phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11/2021;

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;

- Thực hiện một số hoạt động và đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam 04/10;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Triển khai thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội về chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Công văn số 1072/LĐTBXH – BHXH ngày 16/4/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu xắp xếp lại Công ty TNHH  1 TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện và tiếp tục các bước tiếp theo về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp UBND tỉnh về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp, chỉ đạo phòng Lao động - TB và XH lấy Phiếu phỏng vấn đối tượng người có công với cách mạng. Tổng hợp danh sách báo cáo Cục người có công.

- Rà soát hồ sơ và ban hành Quyết định đình chỉ trợ cấp thương binh đối với 33 trường hợp theo đề nghị của Bộ Lao động - TB và XH về kiến nghị biện pháp xử lý tiếp theo Kết luận thanh tra số 2877/KL-TTr (lần thứ 4).

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở,  Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021

- Đề nghị cung cấp hồ sơ để phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp thuộc Sở Y tế Nghệ An để tổ chức Điều tra tai nạn lao động tại huyện Kỳ Sơn, Trường THCS Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, , Trường THPT Quỳnh Lưu I…

- Tếp tục thanh tra hành chính tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội và Trung tâm Công tác xã hội.

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương  trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030; Quyết định Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh Nghệ An; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An; Tổ chuyên viên giúp việc Ban VSTBPN tỉnh; Quy chế hoạt động của Ban VSTBPN tỉnh; Tổ chức Hội nghị giao ban Ban VSTBPN phụ nữ tỉnh 9 tháng đầu năm; Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

 Tiếp tục chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn thanh tra việc thực hiện, chức năng, nhiệm vụ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 09 - 10/10/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày 15/10/ 2021

(thứ 6)

   Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quỹ lương các đơn vị trực thuộc Sở. Tham mưu triển khai thực hiện kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của ngành.

- Phối hợp tham mưu trình xét thăng hạng Trường Trung cấp KT-KT Tây Nam.

- Tham gia thử nghiệm Hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên hệ thống https://bcd.hethong.vn/ do Bộ Nội vụ triển khai.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát điều chỉnh định mức mới chi ngân sách địa phương theo Nghị quyết HĐND tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

- Soát hồ sơ tham mưu phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương, ngân sách trung ương đợt tiếp theo.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng và lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND cấp huyện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tăng cường công tác giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu vào làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động vào làm việc.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ GDNN năm 2021;

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở để chuẩn bị cho Hội thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 4 năm 2022;

- Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo và kiểm tra công tác ôn luyện cho  thí sinh tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành văn bản triển khai Quyết định 29/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp giải quyết việc đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tham mưu văn bản đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định về hoạt động cho thuê lại lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị báo cáo và các nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh về “việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2021”;

- Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền “Ngày Vì người nghèo”, chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu họp Ban Chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng tỉnh cho ý kiến đối với những hồ sơ TNXP tồn đọng được các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị thương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải các trường hợp đã được Ban Chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021

- Triển khai thanh tra chuyên đề Giảm nghèo tại huyện Diễn Châu.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu phối hợp với BHXH giải quyết đơn bà Phạm Thị Tuyết kiến nghị việc điều chỉnh lương hưu đới với ông Phạm Anh Tuấn thị Trấn Quỳ Hợp; giải quyết đơn bà Lộc Thị Nhiệm, Tp. Vinh; bà Hoàng Thị Hương, Tx. Cửa Lò;

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

Tham mưu ban hành các văn bản Kế hoạch hành động bình đẳng giới của ngành Lao động – TB và XH giai đoạn 2021-2025;  Công văn hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 cấp tỉnh, cấp huyện; Công văn đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể và các địa phương báo cáo kết quả hoạt động công tác bảo vệ trẻ em năm 2021; Kế hoạch Kiểm tra công tác BVCSTE, BĐG và VSTBPN năm 2021; Xây dựng các văn bản dự thảo: Kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

- Tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các Kế hoạch, đề án về trẻ em và bình đẳng giới tỉnh Nghệ An  giai đoạn 2021 - 2025.

 

 

 

 

VP Sở

 

 

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

 

 

 

 

Đ/c Nguyệt

 

 

 

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Sở Tài Chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy đợt II năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 16 - 17/10/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Sáng ngày 18/10/ 2021

(thứ 2)

Họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm ký 2021 - 2026, kỳ họp thứ 3.

Khách sạn Giao tế

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 19/10/ 2021

(thứ 3)

Báo cáo dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại phiên họp nghe trước các nội dung trình phiên họp thường kỳ UBND tỉnh của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

Ngày 20/10/ 2021

(thứ 4)

- Hội nghị giao ban Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh 9 tháng đầu năm; Kiện toàn Ban VSTBPN tỉnh

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Ngày 20/10/ 2021

(thứ 4)

   Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết công tác thi đua - khen thưởng, chấm điểm, đánh giá, xếp loại trong toàn ngành năm 2021.

- Tham mưu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành họp xem xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở để có cơ sở làm hồ sơ đề nghị sáng kiến cấp tỉnh nộp Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2021, đồng thời đăng tải công bố các sáng kiến về cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định.

- Tham mưu thẩm định, lấy ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức gắn với vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục xét duyệt hồ sơ và ra Thông báo duyệt y quyết toán ngân sách nhà nước quý 1, 2/2021 các phòng Lao động - TBXH các huyện, thành, thị.

- Phục vụ công tác kiểm toán ngân sách nhà nước 2020 do Kiểm toán Khu vực 2 tiến hành tại Sở sau khi có lịch làm việc.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai các lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã về An toàn vệ sinh lao động – Giải quyết việc làm; Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền vận động lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng quy định năm 2021 tại Nam Đàn, Nghi Lộc, TX. Cửa Lò.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu lựa chọn đơn vị đăng cai và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật tham gia Hội giảng toàn quốc theo hình thức trực tuyến; thành lập Hội đồng thi tại Nghệ An khi có hướng dẫn của Trung ương; Tiếp tục đôn đốc các đơn vị có nhà giáo tham gia trình giảng tăng cường ôn luyện, bồi dưỡng cho nhà giáo;

- Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ nhà giáo theo hướng dẫn của Tổng cục GDNN;

- Tổ chức Đoàn học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021 tham gia Lễ tuyên dương do Bộ Lao động TBXH tổ chức.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu chuẩn bị các nội dung tham gia hội nghị tổng kết Nghị quyết số 21/NQ/TW ngày 22/12/2012 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020 do Tỉnh ủy tổ chức.

- Tiếp tục tham gia tổ biên soạn đề án phát triển khu kinh tế Đông Nam trở thành động lực kinh tế của tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai Kế hoạch số 3117/KH-SLĐTBXH ngày 20/9/2021 về thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Trung tâm và cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 và bình thường mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác xã hội, chính sách Bảo trợ xã hội;

- Tổ chức các hoạt động triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công.

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2021.

- Đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc tự kiểm tra pháp luạt lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra,  giải quyết đơn thư Khiếu nại, tố cáo

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức lễ phát động phòng chống đuối nước trẻ em; Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác BĐG và VSTBPN nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;

- Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động, các lớp tập huấn của dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh và 2 huyện Diễn Châu, Yên Thành;

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị truyền thông, tập huấn về công tác trẻ em, bình đẳng giới và VSTBPN tại các địa phương;

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện các hoạt động của các mô hình về  trẻ em và bình đẳng giới;

- Nhân bản Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 cấp tỉnh và cấp huyện; Sổ tay Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tùy vào diễn biến tình hình dịch Covid 19, tổ chức các đợt truyền thông về phòng, chống mại dâm và mua bán người tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 22 - 24/10/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày

25/10/

2021

(thứ 2)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2021.

- Báo cáo dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Xét duyệt, trình Hội đồng Khoa học sáng kiến ngành xem xét công nhận Sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 cho các tác giả, nhóm tác giả.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Sở và đội dân quân tự vệ theo luật DQ tự vệ và Đề án đã được HĐND tỉnh phê duyệt. Tham mưu tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 theo Kế hoạch của tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành, Đ/c Long

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục giải ngân kinh phí năm 2021, thu hồi công nợ cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM liên quan

 

- Chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN cho các đơn vị có nhu cầu, cấp mới và cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài; cấp mới và gia hạn hoặc thu hồi giấy phép Hoạt động Dịch vụ việc làm cho các đơn vi, doanh nghiệp; xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị...

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; báo cáo thực hiện các quy định về bảo đảm, tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2021;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp tại một số huyện, đơn vị liên quan. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung truyền thông về công tác GGDNN;

- Phối hợp Tổng cục GDNN thông báo danh sách học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN được lựa chọn tuyên dương năm 2021, phục vụ buổi lễ tuyên dương tổ chức tại Hà Nội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, thẩm định xác nhận đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL- BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã.

- Tổng hợp kết quả rà soát người cao tuổi để thực hiện chính sách chúc thọ nhân dịp Tết nguyên đán năm 2022.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục hoàn thiện danh mục hồ sơ lưu trữ các đoàn thanh tra, giải quyết KNTC

- Theo dõi, tổng hợp việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 10/2021.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo Quỹ BTTE tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em điều trị Covid 19 và trẻ em trong các khu cách ly tập trung; vận động nguồn lực tặng quà cho trẻ em đặc biệt, khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán;  Tiếp tục triển khai chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam; Phối hợp với bệnh viện Quốc tế Vinh thông tin truyền thông, tổ chức khám tập trung tại bệnh viện cho trẻ em bị khuyết tật vận động - Tiết niệu sinh dục; Tiếp tục cập nhật danh sách và tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19;

- Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh rà soát, thẩm định, lập danh sách, đề nghị hỗ trợ trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ do bị nhiễm Covid-19; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do bị nhiễm Covid - 19 và giai đoạn có hoàn cảnh khó khăn.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tùy vào diễn biến tình hình dịch Covid 19, Tổ chức lớp tập huấn phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ làm công tác phòng, chống TNXH các cấp.

-  Kiểm tra đôn đốc các huyện, thành, thị và các cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện các chỉ tiêu cai nghiện năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 30 - 31/10/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu