Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2021 (03/07/2021 04:30 PM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

 

Tiếp tục phục vụ đoàn kiểm tra Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thực hiện công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các đ/c Trưởng phòng CM

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 01/7/ 2021

(thứ 5)

Họp giao ban công tác tháng 7/2021 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 02/7/ 2021

(thứ 6)

Hội thảo trực tuyến đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp - Định hướng và giải pháp.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

Ngày 02/7/ 2021

(thứ 6)

Tập huấn trực tuyến về hướng dẫn thực hiện triển khai dự án phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 03 - 04/7/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày 05/7/

2021

(thứ 2)

Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 05/7/ 2021

(thứ 2)

Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 07/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng

 PGĐ

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 06/7/ 2021

(thứ 3)

 Hội nghị trực tuyến của Tổng cục GDNN triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

Chiều ngày 06/7/ 2021

(thứ 3)

Họp triển khai xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đồng chí PGĐ

Đ/c

Hậu;
đ/c Long

Phòng CM liên quan

Chiều ngày 06/7/ 2021

(thứ 3)

Họp Đảng ủy Sở tháng 7/2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

Tổng hợp, chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ sơ kết, đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn 06 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Hậu, đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu xét duyệt nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK 6 tháng đầu năm 2021 và chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo theo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực liên quan của ngành theo quy định.

- Tổng hợp các nội dung, báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ Giám đốc Sở, lãnh đạo Sở tham dự kỳ họp HĐND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp góp ý Báo cáo lập kế hoạch Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050 gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp;

- Tiếp tục phối hợp các phòng chuyên môn tiếp tục giải ngân kinh phí năm 2021, thu hồi công nợ cơ quan Văn phòng Sở; chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác 27/7 ngày Thương binh liệt sỹ;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị các điều kiện và hoàn thiện Dự thảo “Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” báo cáo tại cuộc họp với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành và tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2021;

- Tiếp tục tham mưu giám đốc Sở thực hiện Kế hoạch số 339/UBND-VX ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận công dân Nghệ An từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương;

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp hoàn thiện báo cáo và đề xuất sửa đổi ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo yêu cầu của Bộ Lao động - TBXH.

- Hoàn thiện dự thảo Đề án Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

- Hoàn thiện dự thảo “Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” trình UBND tỉnh ban hành.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Tập huấn triển khai bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động 2019 cho cán bộ làm công tác lao động, tiền lương, BHXH các huyện, thành thị và cán bộ quản lý doanh nghiệp.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội;

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội;

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu chuẩn bị quà, hương, hoa, lễ vật dâng hương, phương tiện, lịch trình các đoàn và các điều kiện cần thiết khác để các Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi dâng hương, dâng hoa; thăm và tặng quà các đơn vị, một số gia đình chính sách tiêu biểu.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở,  Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu ban hành báo cáo kết quả thực hiện chính sách người có công 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Kết luận thanh tra việc chấp hành án quy định của pháp luật về An toàn lao động - Vệ sinh lao động - BHXH tại 03 công trình xây dựng

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu thành lập Đoàn, triển khai thanh tra tại 05 công trình xây dựng (đợt 2)

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp thuộc Sở Y tế Nghệ An để tổ chức Điều tra TNLĐ tại Trường PTTH Quỳnh Lưu 1, Công ty MNS Feed Nghệ An, tại huyện Kỳ Sơn, tại trường THCA Quỳnh Thành, Quỳnh Lưu.

- Triển khai thanh tra pháp luật Lao động tại 02 công trình xây dựng còn lại theo kế hoạch

- Xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10 ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái pháp luật giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 116/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch kiểm tra hoạt động BVCSTE, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021.

- Tham mưu trình kiện toàn: Hội đồng  Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; Ban điều công tác trẻ em tỉnh; Ban VSTBPN tỉnh

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện Quý II năm 2021.            

-Treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng ngày phòng chống mua bán người 30/7/2021 (treo trên các trục đường chính của thành phố Vinh).

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 10 - 11/7/2021: Nghỉ cuối tuần

Chiều ngày 13/7/ 2021

(thứ 3)

Báo cáo Dự thảo Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 tại cuộc họp với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác ngành.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 14/7/ 2021

(thứ 4)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Lao động - TB và XH sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; quán triệt triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 14/7/ 2021

(thứ 4)

Làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy về khảo sát xây dựng Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về giúp đỡ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

Ngày 15/7/ 2021

(thứ 5)

   Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 16/7/ 2021

(thứ 6)

Báo cáo Dự thảo Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 tại cuộc họp với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trước phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2021.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp, xét duyệt chuyển ngạch và xây dựng Đề án thi thăng hạng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Tham mưu các nội dung phục vụ nghiệm thu điều tra cơ sở hành chính theo quy định.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ. Tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp, đề xuất lộ trình thực hiện tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo tình hình tiết kiệm kinh phi chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ - CP gửi Sở Tài chính;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030;

- Tổng hợp, trình Sở Tài chính thẩm định kinh phí hỗ trợ người lao động theo Thông tư 09/TTLT- BLĐTBXH-BTC năm 2021 của các huyện, thành, thị.

- Lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2021, trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

Triển khai một số nội dung hoạt động của về An toàn vệ sinh lao động năm 2021: in treo băng rôn tuyên truyền; tuyên truyền về ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ huấn luyện người lao động cho một số doanh nghiệp;

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác xã hội hóa giai đoạn 2016-2020 theo yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các cơ sở GDNN thực hiện các quy định bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng GDNN.

- Đôn đốc các cơ sở GDNN báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng HSSV khởi nghiệp" cấp cơ sở. Tham mưu lựa chọn tác giả, nhóm tác giả có Ý tưởng/Dự án đạt giải tham dự Cuộc thi Startup Kite 2021 quốc gia.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu.

- Báo cáo hoạt động cho thuê lại lao động gửi Bộ Lao động – TB&XH theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội năm 2021 theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ;

- Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030;

- Xây dựng Kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành Quyết định đình chỉ trợ cấp và các chế độ ưu đãi đối với 73 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ huyện Quỳ Hợp.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu thành lập Đoàn, chuẩn bị đề cương, triển khai thanh tra hành chính tại Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Việt – Lào; Trung tâm Công tác xã hội

- Tham mưu thành lập Đoàn, chuẩn bị đề cương, triển khai thanh tra chuyên đề Giảm nghèo tại huyện Diễn Châu

- Tham mưu Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có HCĐB, KK trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025.

+ Tham mưu ban hành Kế hoạch liên ngành Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn về tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp; Kế hoạch thực hiện Dự án triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững đề phòng, chống đuối nước trẻ em tại Nghệ An năm 2021; Kế hoạch hành động của ngành Lao động – TB và XH đối với việc bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch hành động bình đẳng giới của ngành Lao động – TB và XH giai đoạn 2021-2025.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng báo cáo kết quả cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Báo cáo Cục phòng chống tệ nạn xã hội).

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 17 - 18/7/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 20/7/ 2021

(thứ 3)

   Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày

23/7/

2021

(thứ 6)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2021.  

- Trình UBND tỉnh Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Các phòng CM liên quan

 

- Tham mưu triển khai rà soát một số nội dung liên quan về công tác tổ chức bộ máy; thực hiện quy trình công tác cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

- Tổng hợp kết quả thẩm định, tham mưu thực hiện quy trình xét thăng hạng Trường Trung cấp KTKT Tây Nam.

- Tổng hợp, chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ ngành năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Xét duyệt hồ sơ đề xuất cấp kinh phí, hồ sơ quyết toán ngân sách nhà nước quý 1/2021 chophòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp báo cáo tình hình cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác.

- Triển khai Kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động năm2021;

- Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các doanh nghiệp, trung tâm giao dục Anh ngữ trong công tác phòng chống Covid-19.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với một sốcơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch kinh phí ngân sách tỉnh, ngân sách TW từ các chương trình, dự án năm 2022 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng giai đoạn 2021 - 2025 và kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động theo QĐ 46/QĐ-TTg.

- Tham mưu lựa chọn thi sinh, chuyên gia và chỉ đạo ôn luyện tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, thẩm định Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi;

- Phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình chăm sóc chất lượng cao đối với người cao tuổi;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Báo cáo kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH trong toàn tỉnh theo yêu cầu của Thanh tra Bộ; tổng hợp số tiền trợ cấp của các đối tượng bị đình chỉ chế độ CĐHH trong toàn tỉnh.

- Tham mưu văn bản đề xuất định hướng công tác thanh tra năm 2022 gửi Thanh tra tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Thành

phòng NCC,Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các hoạt động Nhân bản tờ rơi truyền thông bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở cách ly tập trung trong phòng chống dịch Covid-19; Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em năm 2021 cho cấp huyện, xã; Tổ chức triển khai các hoạt động của dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Nghệ An; Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện các hoạt động của các mô hình về Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

 - Tổng hợp số liệu cán bộ nữ toàn tỉnh; Tổng hợp tình hình Ban VSTBPN các ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương; Xây dựng các chuyên trang, tin, bài, phóng sự về công tác BVCSTE và BĐG, VSTBPN; cập nhật trang Web Ban VSTBPN tỉnh.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

 Xây dựng báo cáo tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6) và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

   - Ngày 24 - 25/7/2021: Nghỉ cuối tuần

 

Chuẩn bị quà, hương, hoa, lễ vật dâng hương và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên, Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Vinh.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Danh mục hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2016-2021 để thực hiện số hóa hồ sơ theo KH UBND tỉnh giao. Tham mưu phương án triển khai Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - TB và XH do Bộ ban hành.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC toàn ngành theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu công tác lập báo cáo Dự toán NSNN năm 2022: NSTW ủy quyền, NS tỉnh, các chương trình mục tiêu và mục tiêu quốc gia;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM liên quan

 

- Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất thuộc chuyên môn quản lý của phòng Việc làm – An toàn lao động (chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN cho các đơn vị có nhu cầu, cấp mới và cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài; cấp mới và gia hạn hoặc thu hồi giấy phép Hoạt động Dịch vụ việc làm cho các đơn vi, doanh nghiệp; xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị…

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu dự thảo Kế hoạch phối hợp thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021; xin ý kiến góp ý của các thành viên Ban tổ chức. Chỉ đạo tập trung ôn luyện cho các nhà giáo tham gia Hội giảng

- Tham mưu xây báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện Nghị định số 79/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL- BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng tái cấu trúc các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp tỉnh, huyện, xã theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tháng 7 năm 2021

- Đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc tự kiểm tra pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau Thanh tra, kết luận giải quyết đơn thư tố cáo

- Nhập dữ liệu và xử lý đơn thư trên phần mềm theo dõi cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại tố cáo.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em:  Tổ chức các hoạt động vận động các nhà tài trợ; thăm hỏi tặng quà hỗ trợ cho trẻ em đang điều trị Covid 19 và trẻ em trong các khu cách ly theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện truyền thông và tập huấn nâng cao năng lực tại một số huyện, thành, thị (sau khi dịch Covid - 19 được kiểm soát an toàn).

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

   - Ngày 31/7/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu