Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019 (03/01/2019 11:07 AM)

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- NGÀY 01/01/2019: NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

- Ngày 03/01/2019: Sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ,

Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ.

Bí thư các chi bộ

VP Sở

 

- Chiều ngày 03/01/2019: Họp giao ban Lãnh đạo, Trưởng phó phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục trưởng, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Các phòng CM, Chi cục

 

- Sáng ngày 05/01/2019: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM, Chi cục

 

- Chiều ngày 05/01/2019: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM, Chi cục

 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết công tác văn phòng năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính ngành Lao động – TB và XH năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu phân bổ và giao dự toán năm 2019 cho các đơn vị.

- Rà soát, đối chiếu kinh phí của cơ quan Văn phòng Sở năm 2018 phục vụ Tổng kết cơ quan.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM,

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến các sở, ban ngành và hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tỉnh Nghệ An để trình UBND tỉnh ban hành.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Phân khai dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp dạy nghề năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2018 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

VP Sở

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp tình hình tiền lương, thu nhập, tiền thưởng của người lao động trong các Doanh nghiệp dịp Tết dương lịch và dịp Tết nguyên đán năm 2019 báo cáo Bộ Lao động - TBXH; UBND tỉnh.

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, báo cáo Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện năm 2019.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

02/01 – 05/01/2019

- Tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền.

- Triển khai giải quyết đơn tố cáo tại Trung tâm Chỉnh hình, phục hồi chức năng Vinh.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và bảo trợ xã hội trong dịp Tết nguyên đán Kỷ hợi năm 2019. Ban hành Kế hoạch chúc Tết các đối tượng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện việc in ấn phôi chúc thọ các cụ 90,95,100 và trên 100 tuổi để phát cho các huyện, thành phố, thị xã.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới năm 2019 theo hướng dẫn của Trung ương.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới và VSTBPN tỉnh Nghệ An năm 2019.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Sở LĐTBXH trình UBND tỉnh báo cáo Tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 06 /01/2019: Nghỉ cuối tuần

 

- Sáng ngày 08/01/2019: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ,

Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ.

Đ/c Thành

Các Chi bộ liên quan

 

- Chiều ngày 08/01/2019: Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Văn phòng Sở năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở,

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hưng

Các phòng CM liên quan

 

- Sáng ngày 10/01/2019: Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác ủng hộ giúp đỡ các xã nghèo miền Tây.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, trình Hội đồng nâng bậc lương, PC TNVK Sở xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK 6 tháng cuối năm 2018 cho công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

-  Hướng dẫn các đơn vị thực hiện khóa sổ về kế toán năm 2018 và thực hiện quản lý dự toán năm 2019.

- Chuẩn bị nguồn lực phục vụ tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Các phòng CM, đơn vị liên quan.

 

- Tổng hợp kết quả tuyển mới, tốt nghiệp và giải quyết việc làm sau đào tạo báo cáo Tổng cục GDNN theo quy định.

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 11 của Bộ Lao động-TBXH về báo cáo thống kê định kỳ trong lĩnh vực GDNN.

VP Sở

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

07/01 – 13/01/2019

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp kết quả tuyển dụng của các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.

Cơ sở

Đ/c  Thắng PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai in cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 cho các huyện thành phố, thị xã sau khi có phê duyệt của UBND tỉnh.

- Báo cáo một số chính sách giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi giai đoạn 2012 - 2018.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai giải quyết đơn tố cáo tại Khu điều dưỡng thương binh, tâm thần kinh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp báo cáo công tác phong trào chăm sóc người có công với cách mạng theo yêu cầu của Cục Người có công và báo cáo số liệu hồ sơ người có công theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Lao động - TB và XH.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện việc mua quà thăm hỏi, trao tặng quà cho hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi tiêu biểu, các đơn vị và các đối tương BTXH nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu triển khai, xây dựng kế hoạch năm 2019.

- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trẻ em.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Sở LĐTB&XH trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi 03 Trung tâm .

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 12 - 13/01/2019: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 15/01/2019: Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 17/01/2019: Làm việc với các đơn vị liên quan về dự thảo Đề án sáp nhập các Trung tâm GDTX vào Trường trung cấp tại 4 huyện: Quỳnh Lưu, Đô Lương, Con Cuông và thị xã Thái Hòa.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng

PGĐ

Đ/c Hưng,

tổ xây dựng

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai nhiệm vụ Lao động - Người có công và xã hội theo tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 8 và... của UBND tỉnh

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở.

Đ/c Hưng, Trưởng phòng liên quan

Các phòng CM, đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp các bài viết của các tác giả, hoàn chỉnh nội dung phục vụ phát hành Tập san ngành Lao động – TB và XH, số Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Hưng

Các phòng CM liên quan

 

- Tổng hợp báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản năm 2018 của ngành.

- Tiếp tục xét duyệt quyết toán quý 3/2018 và tổng hợp quý 4/2018 của ngành.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Giới thiệu và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ngoại tỉnh.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

14/01 – 20/01/2019

- Thẩm định, cấp bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; hồ sơ đề nghị cấp bù học phí và chính sách nội trú cho các đơn vị;

- Tổng hợp đăng ký kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c Tuyến

Các cơ sở GDNN liên quan

 

- Thẩm định phương án sử dụng lao động để sắp xếp chuyển đổi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

-  Đôn đốc các các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng và báo cáo kết quả việc thực hiện chế độ trợ cấp thường xuyên, thăm tặng quà cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Duyệt danh sách chế độ quà Tết của Chủ tịch Nước cho các đối tượng người có công.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Văn phòng, phòng BTXH

 

- Chỉ đạo, kiểm tra các huyện được nhận quà trợ giúp của tổ chức Quỹ thiện tâm nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi theo kế hoạch.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Kế hoạch:

+  Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng  giai đoạn 2018-2025;

+ Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

-  Kiểm tra rà soát lại cơ sở, vật chất các điều kiện cần thiết để đảm bảo hoạt động được an toàn trước trong và sau tết tại các Cơ sở có chức năng cai nghiện.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 19 - 20/01/2019: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 21/01/2019: Tiếp công dân định kỳ tại cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 23 - 24/01/2019: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2019.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng chuyên môn Sở

 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách Lao động, Người có công và An sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Các phòng CM liên quan

 

- Chủ trì phối hợp thực hiện tham mưu UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí Trung ương ủy quyền phù hợp với thông tư 10/2018 của Bộ Tài chính.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng kế hoạch tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

21/01 – 27/01/2019

- Chỉ đạo hướng dẫn các trường trung cấp, cao đăng triển khai thực hiện các Thông tư số 10, 11, 12, 13 về chương trình môn học An ninh quốc phòng, tin học, các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, môn học pháp luật thuộc môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết các kiến nghị, hồ sơ BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 chưa hưởng chế độ.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện quy trình xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Thành

Các phòng CM

 

- Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

Cơ sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận và cấp gạo cứu đói cho nhân dân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi theo danh sách đã tổng hợp tại các huyện, thành phố, thị xã.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban VSTBPN tỉnh; dự thảo phân công trách nhiệm các thành viên Ban VSTBPN tỉnh năm 2019.

- Làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phối hợp thực hiện hoạt động khảo sát tại địa phương nghiên cứu báo cáo “Nâng độ tuổi pháp lý của trẻ em lên dưới 18 tuổi” từ ngày 17-18/01/2019.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Sở LĐTBXH trình UBND tỉnh thăm tặng  quà chúc tết cho các trung tâm thực hiện chức năng cai nghiện ma túy toàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 26 - 27/01/2019: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

- Kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra  công tác tuyển sinh, tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2018 tại một số các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

 

28/01 – 31/01/2019

- Thụ lý giải quyết đơn ông Dương Phong Ba, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh về chế độ thương binh.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng Kế hoạch kinh phí công tác trẻ em, công tác bình đẳng giới, công tác VSTBPN năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tham gia Hội thảo “ Giới và Luật pháp Việt Nam” tại tỉnh Quảng Ninh do Trung ương tổ chức.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu