Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2021 (04/08/2021 08:09 AM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Ngày 01/8/2021: Nghỉ cuối tuần

 

- Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch số 386/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 2371/TB-SLĐTBXH ngày 19/7/2021 về phân công thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 .

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tham mưu thực hiện kế hoạch số 396/UBND-VX ngày 20/7/2021 về việc đón công dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam;

-  Tham mưu văn bản chỉ đạo và phương án đón công dân theo từng đợt trình UBND tỉnh ban hành thực hiện.   

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 02/8/ 2021

(thứ 2)

Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covd - 19

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 03/8/ 2021

(thứ 3)

    Dự họp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra và thống nhất các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Văn phòng HĐND tỉnh

Đ/c Loan

PGĐ

 

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 03/8/ 2021

(thứ 3)

Họp giao ban công tác tháng 8/2021 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Ngày 03/8/

2021

(thứ 3)

Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 05/8/ 2021

(thứ 5)

Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 08/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng

 PGĐ

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 05/8/ 2021

(thứ 5)

Báo cáo công tác Lao động - Người có công và Xã hội 07 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới tại cuộc làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các Đ/c PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 05/8/ 2021

(thứ 5)

   Báo cáo dự thảo Đề án "Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030” tại cuộc làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác ngành.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 06/8/ 2021

(thứ 6)

  Họp Đảng ủy Sở tháng 8/2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp, xét duyệt chuyển ngạch và xây dựng Đề án thi thăng hạng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Phối hợp tham mưu đôn đốc triển khai thực hiện NQ số 68 của Chính phủ, QĐ 23 của Thủ tướng Chính phủ và KH 386 của UBND tỉnh.

- Tham mưu trình xét thăng hạng Trường Trung cấp KT-KT Tây Nam

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp góp ý Báo cáo lập kế hoạch Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050 gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp;

- Hoàn thiện Báo cáo xây dựng dự toán Ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính 03 năm 2022-2024 của ngành gửi Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” trình UBND tỉnh ban hành.

- Chỉ đạo hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và triển khai các mục tiêu nhiệm vụ trong Đề án “Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” để đạt kết quả đề ra.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

- Tiếp tục đôn đốc các trường có thí sinh, chuyên gia tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 tập trung ôn luyện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng;

- Hướng dẫn doanh nghiệp, người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiếp nhận hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ lao động và người sử dụng lao đồng gặp khó khăn do dịch covid-19.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

 Hướng dẫn các sở, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ tục giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng trọng tài tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

-  Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021 theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Nghệ An;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

 Căn cứ vào tình hình dịch Covid - 19, tham mưu tổ chức Đoàn đại biểu Người có công tiêu biểu của tỉnh tham quan, báo công với Bác Hồ và gặp gỡ các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hà Nội; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số địa danh, di tích lịch sử.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở,  Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

  Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

    Tham mưu xây dựng báo cáo chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2021 báo cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra Chính phủ.

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

    Đề nghị cung cấp hồ sơ để phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp thuộc Sở Y tế Nghệ An tổ chức Điều tra tai nạn lao động tại huyện Kỳ Sơn; trường cấp II Quỳnh Long, Quỳnh Lưu; Công  ty Thái Bình Nguyên, Quỳnh Lưu; trường  PTTH Quỳnh Lưu 1

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

    Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 116/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái pháp luật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh Nghệ An; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

   Tham gia góp ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 07 - 08/8/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày 12 - 13/8/ 2021 (thứ 5,6)

   Họp HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 2.

Thành phố Vinh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

 

- Tham mưu hoàn thiện hồ sơ để đại diện lãnh đạo Sở tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

- Tổng hợp các nội dung, báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ Lãnh đạo Sở tham dự kỳ họp HĐND tỉnh.

 - Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

- Tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; quy chế làm việc của một số đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Thông báo số tiết kiệm kinh phi chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ - CP gửi các đơn vị để thực hiện;

- Phục vụ công tác kiểm toán NSNN 2020 do Kiểm toán Khu vực 2 tiến hành tại Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC Hội giảng toàn quốc;

- Chỉ đạo các trường có nhà giáo tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục toàn quốc tiếp tục tăng cường ôn luyện

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức tập huấn triển khai bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động 2019 cho cán bộ làm công tác lao động, tiền lương, BHXH các huyện, thành thị và cán bộ quản lý doanh nghiệp.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ, Quy trình điện tử  giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả vận động, giúp đỡ xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2021; đề xuất giai đoạn 2022 - 2026.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí cho các đối tượng gia đình  người có công với cách mạng được tặng thương Huân, huy chương kháng chiến ở huyện Nam Đàn.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, BHXH các huyện, thành phố, thị xã về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng vợ (chồng) liệt sĩ lấy chồng (vợ) khác có công chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống hoặc nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Thành lập Đoàn thanh tra hành chính tại Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An; Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

- Tham mưu thành lập Đoàn, chuẩn bị đề cương, triển khai thanh tra chuyên đề Giảm nghèo tại huyện Diễn Châu.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Quán triệt và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/6/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030; Đề án Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch thực hiện Dự án triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững đề phòng chống đuối nước trẻ em tại Nghệ An năm 2021.

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2021 cho cấp huyện, xã.

 

 

 

 

VP Sở

 

 

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

 

 

 

 

Đ/c Nguyệt

 

 

 

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo tổng kết triển khai Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BY T-BLĐTBXH-BCA ngày 18/7/2021 về quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats (các chất dạng thuốc phiện) và ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 14 - 15/8/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 16/8/ 2021

(thứ 2)

   Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 18/8/ 2021

(thứ 4)

   Báo cáo dự thảo Đề án "Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030” tại cuộc làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trước phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

Ngày 20/8/ 2021

(thứ 6)

   Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 20 - 22/8/ 2021

(thứ 6 - CN)

Triển khai diễn tập thử Khu vực phòng thủ tỉnh

Huyện Nghi Lộc

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành, Đ/c Long

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện quy trình công tác cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

- Chuẩn bị các điều kiện liên quan phục vụ các cuộc Hội nghị trực tuyến thuộc các lĩnh vực của ngành.

 - Tiếp tục rà soát chuẩn bị các điều kiện tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ ngành năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục xét duyệt hồ sơ quyết toán Ngân sách Nhà nước quý 1/2021 các phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN.

- Hướng dẫn cơ sơ GDNN hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi Startup Kite 2021 quốc gia cho tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng Dự án đạt giải cấp cơ sở tham gia cuộc thi Startup Kite 2021 quốc gia.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định xếp hạng lại đối với công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030;

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành, thị hoàn thiện hồ sơ TNXP tồn đọng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh.

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu công văn đề nghị UBND tỉnh xin ý kiến Bộ LĐTBXH về việc tính thời gian công tác đóng BHXH đối với bà Hoàng Thị Hương, thị xã Cửa Lò.

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc tự kiểm tra pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

phòng NCC, Đơn vị liên quan

 

- Rà soát, tổng hợp đề nghị hưởng chế độ đối với nhóm đối tượng trẻ em và người đang điều trị Covid- 19, cách ly y tế;

- Tham mưu ban hành Kế hoạch liên ngành Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn về tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp;

- Tham mưu ban hành Kế hoạch hành động bình đẳng giới của ngành Lao động – TB và XH giai đoạn 2021-2025;

- Tổ chức 02 lớp tập huấn cho giáo viên, hướng dẫn viên về dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em và tập huấn cho giáo viên, hướng dẫn viên dạy kỹ năng an toàn; triển khai các hoạt động của dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Nghệ An; Nhân bản tờ rơi truyền thông phòng chống đuối nước cho trẻ em cấp phát cho các trường học tại các địa bàn trọng điểm; Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện các hoạt động của các mô hình về BVCSTE và Bình đẳng giới.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

   - Ngày 21 - 22/7/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày

24/8/

2021

(thứ 3)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2021. 

- Báo cáo dự thảo Đề án "Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030”.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

 

Đ/c

Tuyến

Các phòng CM liên quan

Ngày

25 - 27/8/

2021

(thứ 4-6)

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện năm 2021

Huyện Nghi Lộc

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành, Đ/c Long

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh phê duyệt bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ công chức gắn với vị trí việc làm. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức gắn với vị trí việc làm để trình Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành Lao động - TB và XH (28/8/1945-28/8/2021).

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục phối hợp giải ngân kinh phí năm 2021, thu hồi công nợ cơ quan Văn phòng Sở; chuẩn bị kinh phí phục vụ 76 năm ngày thành lập ngành (28/8/1945 - 28/8/2021).

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM liên quan

 

- Lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2021, trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định. Triển khai một số nội dung hoạt động của về ATVSLĐ năm 2021: in treo băng rôn tuyên truyền; tuyên truyền về ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ huấn luyện người lao động cho một số doanh nghiệp; ….

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

-  Đôn đốc tổng hợp, tham mưu đề nghị Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội khen thương cho HS-SV xuất sắt năm học 2020-2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao người quản lý năm 2020, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao người quản lý năm 2021 của công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL- BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền chính sách bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra,  giải quyết đơn thư tố cáo.

- Nhập dữ liệu và xử lý đơn thư trên phần mềm theo dõi cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức diễn đàn trẻ em gắn với phát động truyền thông dự án phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Nghệ An (theo phương thức trực tuyến).

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác trẻ em; bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021;

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức truyền thông phòng, chống TNXH tại một số huyện, thành, thị tùy vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 28-29/8/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày

30/8/

2021

(thứ 2)

    Dự họp Ban thường vụ Tỉnh ủy phiên thường kỳ tháng 8/2021:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Dạy nghề trên địa bàn tỉnh năm học 2020 - 2021; định hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2021 - 2022.

- Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c

Tuyến,

 Đ/c

Thúy

Phòng CM liên quan

 

- Phối hợp tham mưu phương án triển khai Danh mục Cơ sở dữ liệu ngành Lao động - TB và XH do Bộ ban hành.

- Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở nộp hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho các đơn vị có nhu cầu, cấp mới và cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài; cấp mới và gia hạn hoặc thu hồi giấy phép Hoạt động Dịch vụ việc làm cho các đơn vi, doanh nghiệp;

- Xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2021 cho cấp huyện, xã (theo thực trạng, tình hình về phòng chống dịch COVID 19 tại tỉnh và các địa phương); Hoàn thiện hệ thống số liệu về Ban VSTBPN các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Tổng hợp số liệu cán bộ nữ các cấp, ngành, địa phương;

- Tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em điều trị Covid 19 và trẻ em trong các khu cách ly tập trung; vận động nguồn lực tặng quà cho trẻ em đặc biệt, khó khăn nhân dịp Tết Trung thu;

- Tiếp tục triển khai chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam; Phối hợp với bệnh viện Quốc tế Vinh thông tin truyền thông, tổ chức khám tập trung tại bệnh viện cho trẻ em bị khuyết tật vận động - Tiết niệu sinh dục;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tặng khẩu trang vải kháng khuẩn hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh do Tổ chức Operation Smile Việt Nam tài trợ;

- Tiếp tục cập nhật danh sách và tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu