Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018 (04/08/2018 10:36 AM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- 7h30' ngày 01/8/2018: Họp Lãnh đạo Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c Phó Giám đốc.

Đ/c Hưng

 

 

- Sáng 8h ngày 01/8/2018: Làm việc với tổ công tác Trung ương về Nghị quyết trung ương 5, khóa XII

Tỉnh ủy

Đ/c Thắng

 PGĐ.

 

Đơn vị liên quan

 

- 9h00' ngày 01/8/2018: Họp giao ban Trưởng, Phó trưởng phòng cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục trưởng, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c Phó Giám đốc

Đ/c Hưng

Các phòng CM, Chi cục

 

- 14h ngày 01/8/2018: Họp Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở.

 

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 01/8/2018: Tập huấn công tác Bình Đẳng giới

Huyện Con Cuông

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Sáng 02/8/2018: Giao ban trực tuyến Trung ương về tổng kết năm học.

VP UBND tỉnh

Đ/c Thắng

 PGĐ.

 

Đơn vị liên quan

01/8 – 05/8/2018

- Chiều 02/8/2018: Họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự.

VP UBND tỉnh

Đ/c Loan

 PGĐ

 

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 02 - 03/8/2018: Làm việc với Lãnh đạo Bộ Lao động - TBXH việc thực hiện kết luận thanh tra; Kế hoạch năm 2019.

Bộ LĐ-TBXH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Châu, Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 03/8/2018: Đảng ủy, các Chi bộ sinh hoạt theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ - Bí thư,

Đ/c Quỳnh

Phó Bí thư.

Bí thư các chi bộ

VP Sở

 

- Ngày 03/8/2018: Tập huấn kiến thức chăm sóc phục hồi chức năng người tâm thần cho cán bộ trung tâm và thân nhân; Tổ chức khám phân loại sức khỏe cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại trung tâm Bảo trợ xã hội.

Trung tâm BTXH

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Sáng ngày 04/8/2018: Hội thảo khoa học.

Đại học Vinh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Thắng PGĐ

 

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP của chính phủ.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK 6 tháng đầu năm 2018 cho CBCCVC các đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc.

Đ/c Hưng

Các phòng CM, Các đơn vị trực thuộc.

 

- Hoàn thiện kế hoạch phát triển lao động, Người có công, dự toán ngân sách nhà nước 3 năm (2019 - 2021) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Các phòng CM.

 

- Chỉ đạo, đôn đốc các huyện triển khai kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin thị trường cung cầu lao động năm 2018 để bàn giao phiếu điều tra thông tin thị trường cầu lao động theo đúng tiến độ; tiến hành nhập liệu dữ liệu cung lao động vào hệ thống của Cục việc làm.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường Cao đẳng, Trung cấp tổ chức sinh hoạt Chính trị đầu khoá cho học sinh, sinh viên.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Sơn, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, hưởng sai chế độ thương binh.

- Tổ chức đoàn kiểm tra rà soát đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Ý, xã Nghi Liên, thành phố Vinh tố cáo ông Nguyễn Văn Giáp cán bộ chính sách xã Nghi Liên, thành phố Vinh.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn khảo sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với Bưu điện tỉnh Nghệ An về việc đánh giá kết quả thực hiện chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai và thực hiện Kế hoạch số 507/KH-UBND  ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về thực kiện kết luận Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc xác lập hồ sơ thương binh theo Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA tại Nghệ An.

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

VP Sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

-  Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn các cấp.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Đội kiểm tra liên ngành 178 đi kiểm tra tại các cơ sở KDDV có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 04 - 05/8/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Chiều ngày 09/8/2018: Làm việc với Trường Cao đẳng KT - CN Việt Nam - Hàn Quốc về kết luận thanh tra

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 09 - 10/8/2018: Tập huấn về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị nội dung các điều kiện liên quan, theo  nhiệm vụ được giao tổ chức Hội thảo chuyên đề công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XVIII, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c PGĐ

Đ/c Hưng, đ/c Hùng, đ/c Thúy

Phòng CM, đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

06/8 – 12/8/2018

- Hoàn thiện báo cáo quyết toán năm 2017 nguồn ngân sách tỉnh, chương trình mục tiêu sau khi có kết quả duyệt y quyết toán của các đơn vị để báo cáo Sở Tài chính

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, công ty phần mềm thực hiện điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định 99/2018 của Chính phủ và Nghị định 88/2018.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng NCC

 

- Tiếp tục tổ chức triển khai các nội dung Dự án 3 (ATVSLĐ) thuộc chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2017 đã được phê duyệt; triển khai tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền về ATVSLĐ theo chương trình QLNN về ATVSLĐ tỉnh Nghệ An; phối hợp thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho giáo viên dạy môn lý luận chính trị trong các Trường cao đẳng, trung cấp.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Tham mưu văn bản trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các trường để tổ chức ôn luyện cho giáo viên tham gia Hội giảng.

Cơ sở

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh theo QĐ số 1342/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 và Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An (kiểm tra 12 huyện, 98 doanh nghiệp; thời gian kiểm tra 60 ngày làm việc).

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành, Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết đơn tố cáo của ông Trần Biên Hoàn, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu hưởng sai chế độ chất độc hóa học.

- Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 04 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành kết luận giải quyết tố cáo ông Nguyễn Văn Võ, xã Hội Sơn, Anh Sơn, hưởng sai chế độ hưu trí.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Họp liên ngành thẩm định phương án của 3 doanh nghiệp khai thác thủy lợi về định biên lao động và thâm niên, trình UBND tỉnh chấp thuận định biên cho 5 doanh nghiệp.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 488 của Chính phủ gửi xin ý kiến của các ngành liên quan.

Cơ sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục bổ sung các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thẩm định hồ sơ người có công theo kết luận kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

- Tiếp nhận, phân loại, rà soát hồ sơ tồn đọng đề nghị giải quyết chế độ đối với Thanh niên xung phong do Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh bàn giao để trình Cục Người có công xem xét, giải quyết.

VP Sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục chỉ đạo các huyện tổ chức các hoạt động của các mô hình điểm về Bình đẳng giới  và Bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng Chương trình phối hợp tổ chức tập huấn Kỹ năng truyền thông Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho BCH chi đoàn thuộc các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến các Sở, ngành về Văn bản Quy phạm pháp luật: Quyết định sửa đổi, bổ sung 1 số điều Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh Nghệ An trình Sở và tham mưu cho UBND tỉnh.

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 11 - 12/8/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Sáng ngày 14/8/2018: Tổ chức Hội thảo chuyên đề công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XVIII, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.

Khách sạn Giao tế

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c PGĐ

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 15/8/2018: Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 15/8/2018: Làm việc với Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 16 - 18/8/2018: Giám đốc Sở làm việc với một số đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị trực thuộc

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Các đơn vị trực thuộc

 

- Tham gia đạo diễn, diễn tập khu vực phòng thủ về lĩnh vực công tác Lao động - TBXH các huyện Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Đô Lương năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

 Thành, Đ/c Dũng, Đ/c Tuyến, Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các phòng chuyên môn Sở, Chi cục PC TNXH tỉnh rà soát TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - TB và XH, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với phòng chuyên môn xây dựng báo cáo dự toán chi ngân sách cơ quan Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Văn phòng Sở

 

- Tập huấn chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động theo Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 hướng dẫn Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

13/8 – 19/8/2018

- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác tổ chức ôn luyện cho giáo viên; lập dự toán kinh và thành lập Đoàn tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo kết quả tuyển sinh 6 tháng đầu năm. Kết quả học sinh, sinh viên tốt nghiệp và giải quyết việc làm sau đào tạo theo yêu cầu của Tổng cục GDNN.

- Tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan tham gia xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên với trường Trung cấp             

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ do Thanh tra Bộ Lao động - TBXH tổ chức tại Thanh Hóa.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai hợp đồng in tài liệu và sổ tay truyền thông giảm nghèo năm 2018.

- Tiếp tục phối hợp với nhà thầu thi công triển khai kế hoạch đào tạo chuyển giao phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các cán bộ cấp huyện, xã.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các lớp tập huấn về trợ giúp xã hội cho cán bộ phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện, xã và đơn vị trực thuộc.

Cơ sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

Cơ sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới; nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại, bạo lực với trẻ em cho cán bộ làm công tác trẻ em cấp tỉnh, huyện, xã.

- Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị triển khai thực hiện các mô hình về trẻ em và bình đẳng giới.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Lấy ý kiến Sở Tư pháp về: Nghị Quyết về định mức hỗ trợ đặc thù cho các thành viên của Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cấp huyện

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 18 - 19/8/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 20/8/2018: Tiếp công dân tại cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 23 - 24/8/2018: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2018.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng chuyên môn Sở

 

- Thẩm định hồ sơ điều chỉnh bổ sung quỹ lương theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định phê duyệt tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm toàn ngành năm 2018.

- Giao ban Lãnh đạo Sở, phòng chuyên môn với phòng Lao động - TBXH cấp huyện, thành, thị.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục xét duyệt quyết toán quý I/2018 cho các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

20/8 – 26/8/2018

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham mưu Giám đốc Sở quyết định hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ cho các doanh nghiệp đã tổ chức huấn luyện theo đúng quy định trong năm 2017; tổng hợp nhu cầu hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ  của các doanh nghiệp trong năm 2018 trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phân bổ kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị

 liên quan

 

 

 

 

- Hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2018 (dự kiến từ  ngày 10-20/10/2018).

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để xin ý kiến của cơ sở GDNN.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

Các cơ sở GDNN

 

- Thành lập đội thanh tra, thanh tra hành chính tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

- Xây dựng báo cáo kết quả tiếp công dân năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 báo cáo thanh tra tỉnh theo yêu cầu.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với trung tâm Giáo dục – Dạy nghề người khuyết tật về kế hoạch thực hiện năm học 2018 – 2019.

- Kiểm tra công tác Bảo hiểm xã hội tại một số huyện, đơn vị liên quan.

Cơ sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục Triển khai Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham gia lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới và VSTBPN tại tỉnh Thái Bình (theo Kế hoạch tập huấn của Trung ương).

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổ chức Đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại một số huyện, thành, thị và các Cơ sở cai nghiện ma túy.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 25 - 26/8/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Chiều ngày 27/8/2018: Tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 2510/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 về Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 /12/2009 của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhà Khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thẩm định phê duyệt đề án sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiêu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

27/8 – 31/8/2018

- Phối hợp các phòng chuyên môn cơ quan văn phòng Sở thực hiện giải ngân kinh phí cấp qua tài khoản văn phòng ( kinh phí 71 năm ngày TBLS và một số chương trình vốn ngân sách).

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Thẩm định hồ sơ, cấp giấy đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề  nghiệp cho các đơn vị.

- Tiếp tục phối hợp một số đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp tại một số huyện, đơn vị.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị

 liên quan

 

- Thành lập đoàn thanh tra giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Bính tố cáo ông Nguyễn Văn Huyên, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị

liên quan

 

- Chuẩn bị nội dung và tham dự Hội nghị giao ban với các huyện, xã.

VP Sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị

 liên quan

 

- Kiểm tra, đánh giá công tác trẻ em, bình đẳng giới và VSTBPN tại một số Sở, ngành, địa phương.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổ chức truyền thông về công tác phòng chống mại dâm, mua bán người,tại một số địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu