Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo tuyển dụng đặc cách (02/02/2021 07:27 AM)
Trung tâm Giáo dục Dạy nghề người khuyết tật Nghệ An tuyển dụng 01 giáo viên hợp đồng vào làm việc tại vị trí giáo viên dạy văn hóa cho học sinh khuyết tật đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH triêu chuẩn và hồ sơ như sau:
 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu