Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Họp giao ban công tác tháng 01/2019

Báo  cáo kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Hồng Vũ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TB và XH tại cuộc họp giao ban công tác tháng 12/2018

Phụ lục các văn bản lãnh, chỉ đạo, điều hành
Mẫu Maket hội nghị trực tuyến
Thông báo chỉ tiêu, kế hoạch lĩnh vực Lao động - NCC và Xã hội năm 2019
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NCC VÀ XH NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2019
Chương trình hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Lao động – NCC và Xã hội năm 2019
Giấy mời hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội của tỉnh năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu