Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức Sở Lao động thương binh và xã hội

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Hộp thư công vụ

1

 

Đoàn Hồng Vũ

Giám đốc

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

vudh@ldtbxh.nghean.gov.vn

2


Vi Ngọc Quỳnh

Phó Giám đốc

quynhvn@ldtbxh.nghean.gov.vn


3


 

Hồ Thị Châu Loan

P.Giám đốc
loanhtc@ldtbxh.nghean.gov.vn


4

 

Bùi Văn Hưng

P.Giám đốc

hungbv@ldtbxh.nghean.gov.vn


5

Vũ Trung Hậu

Chánh Văn Phòng 


 

Văn Phòng Sở

hauvt@ldtbxh.nghean.gov.vn

0915799567

6


Vũ Xuân Long

P. Chánh Văn phòng

longvx@ldtbxh.nghean.gov.vn

0947999768

7

 


Phòng Lao động- Tiền Lương- BHXH


8

Lê Huy Vinh

P. Trưởng phòng

vinhlh@ldtbxh.nghean.gov.vn

0913209133

9

 

Trần Phi Hùng

Trưởng phòng

Phòng việc làm - An toàn lao động

hungtp@ldtbxh.nghean.gov.vn

0913567262

10

 

Đặng Thị Phương Thúy

P. Trưởng phòng

thuydtp@ldtbxh.nghean.gov.vn

0916544568

11

 

Hoàng Sỹ Tuyến

Trưởng phòng

Phòng Dạy Nghề

tuyenhs@ldtbxh.nghean.gov.vn

0913322679

12

 

Nguyễn Quốc Việt

P. Trưởng phòng

vietnq@ldtbxh.nghean.gov.vn

0912516771

13

Phan Xuân Tuấn

P. Trưởng phòng

tuanpx@ldtbxh.nghean.gov.vn

0913276886

13

 

Hoàng Ngọc Châu

Trưởng phòng

Phòng Người có công

chauhn@ldtbxh.nghean.gov.vn

0942896234

14

 15

 

Nguyễn Thị Vân Anh

P.Trưởng phòng

anhntv@ldtbxh.nghean.gov.vn

16

 

Nguyễn Thị Mỹ Lương

P. Trưởng phòng

luongntm@ldtbxh.nghean.gov.vn

17Lê Văn Thúy

Trưởng phòng

Phòng Bảo trợ xã hội

thuylv@ldtbxh.nghean.gov.vn

18

 

Đinh Văn Sơn

P. Trưởng phòng

sondv@ldtbxh.nghean.gov.vn

19


Đặng Xuân Kiên

P.Trưởng phòng

kiendx@ldtbxh.nghean.gov.vn

20

 

Nguyễn Văn Phú

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch- Tài chính

phunv@ldtbxh.nghean.gov.vn

21

 

Nguyễn Hoài Sơn

P. Trưởng phòng

sonnh@ldtbxh.nghean.gov.vn

22

 

Trần Thị Hồng Cẩm

P. Trưởng phòng

camtth@ldtbxh.nghean.gov.vn

23

 

Trần  Duy Thành

Chánh Thanh tra

Thanh tra Sở

thangtd@ldtbxh.nghean.gov.vn

2425

 

Vương Trung Hà

P. Chánh Thanh Tra

havt@ldtbxh.nghean.gov.vn

26

 

Nguyễn Minh Hoài

P.Chánh Thanh tra

hoainm@ldtbxh.nghean.gov.vn

27


Lê Thị Nguyệt

Trưởng phòng

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

và Bình đẳng giới

 

nguyetlt@ldtbxh.nghean.gov.vn

28

Đinh Thị Kiều Trinh

P. Trưởng phòng

trinhdtk@ldtbxh.nghean.gov.vn

Vị trí, chức năng:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công với Cách mạng; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); thanh tra, kiểm tra, kế hoạch tài chính và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – TB và XH.
Vị trí, chức năng:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động; tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công với Cách mạng; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); thanh tra, kiểm tra, kế hoạch tài chính và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – TB và XH.


Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
Nội dung đang được cập nhật!
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu