Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công khai đường dây nóng
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Báo cáo tổng kết, đánh giá các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch số 895/KH-BTCQG ngày 10/3/2017 của Ban Tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Ủy ban nhân nhân tỉnh Nghệ An báo cáo đánh giá kết quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Hướng dẫn hồ sơ tồn đọng Người có công
Hướng dẫn hồ sơ tồn đọng
Thông báo, quyết định, Kế hoạch, Hướng dẫn kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ
HƯỚNG DẪN
 Quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ tồn đọng  đề nghị xác nhận người có công
Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Sở Lao động – TB và XH tỉnh Nghệ An
Quyết định số 30/QĐ-UBND về về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2016
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu