Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Báo cáo tổng kết, đánh giá các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch số 895/KH-BTCQG ngày 10/3/2017 của Ban Tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Ủy ban nhân nhân tỉnh Nghệ An báo cáo đánh giá kết quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NCC VÀ XH NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2016
Báo cáo kết quả giải quyết nội dung tố cáo tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu