Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công bố 12 Bộ đề thi kỹ năng nghề tỉnh Nghệ An - Nghề trình diễn, mộc mỹ nghề (20/05/2021 08:56 PM)

Công bố 12 Bộ đề thi kỹ năng nghề tỉnh Nghệ An - Nghề trình diễn, mộc mỹ nghề

A. NHỮNG QUI  ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH

1. Trong quá trình thi thí sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh những qui định chung của hội thi.

2. Thí sinh dự thi nghề Mộc mỹ nghệ cần thực hiện tốt những qui định riêng sau đây:

2.1. Gia công sản phẩm phải làm theo bản vẽ và những qui định cụ thể.

2.2. Sản phẩm phải được gia công trong thời gian 03 giờ.


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu