Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2021 (03/06/2021 01:50 PM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP; 154/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 226/KH-UBND; 686/KH-UBND của UBND tỉnh,

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

Ngày 01/6/

2021

(thứ 3)

Tham gia Đoàn công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống Covid - 19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 02/6/ 2021

(thứ 4)

Họp giao ban công tác tháng 05/2021 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Ngày 03/6/

2021

(thứ 5)

Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Ngày 04/6/ 2021

(thứ 6)

- Làm việc với huyện Nghĩa Đàn về dự thảo Kết luận thanh tra Giảm nghèo trên địa bàn huyện

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 04/6/ 2021

(thứ 6)

Họp Đảng ủy Sở tháng 6/2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục hướng dẫn nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK 6 tháng đầu năm 2020 cho cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề, đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo theo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 (Báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội; Báo cáo cải cách hành chính; Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính; Báo cáo hệ thống quản lý chất lượng ISO; Báo cáo dân vận chính quyền, Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Báo cáo công tác đối ngoại; …). Xây dựng Kế hoạch B Lao động- TB và XH.

- Tổng hợp, phối hợp, chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan phục vụ Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Tỉnh ủy Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp góp ý Báo cáo lập kế hoạch Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 và tầm  nhìn đến 2050;

- Chỉ đạo rà soát các nội dung liên quan về công tác kế toán, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị bàn giao Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Vinh về Trung tâm Điều dưỡng Người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Lấy ý kiến các ngành, các cấp về Dự thảo “Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”  tổng hợp  hoàn thiện góp ý về Dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm đinh trình UBND tỉnh và các ngành liên quan nghe và cho ý kiến.

- Tiếp tục tham gia Đoàn điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính.

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề nghiệp năm 2020 và thảo luận chỉ tiêu năm 2021 trình UBND tỉnh.

- Tiếp tục đôn đốc và hoàn thiện báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - 2050 báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-TBXH.

- Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

- Tổng hợp, tham mưu kết luận kiểm tra công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tại một số đơn vị;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Tập huấn triển khai bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động 2019 cho cán bộ làm công tác lao động, tiền lương, BHXH các huyện, thành, thị và cán bộ quản lý doanh nghiệp.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xây dựng dự thảo văn bản quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020;

- Hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

 - Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chương trình tổ chức các Đoàn dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Người có công tiêu biểu, Người có công có hoàn cảnh khó khăn ở một số huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị và thân nhân người có công nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ  (27/7/1947 - 27/7/2021).

- Hướng dẫn tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp 27/7/2021. Duyệt quà Chủ tịch nước cho các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra Giảm nghèo tại huyện Nghĩa Đàn;

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp thuộc Sở Y tế Nghệ An để tổ chức Điều tra TNLĐ tại Công ty MNS Feed Nghệ An, tại huyện Kỳ Sơn.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở,  Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định phân bổ kinh phí hoạt động trẻ em và bình đẳng giới năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng Kế hoạch xóa địa bàn phức tạp về ma túy giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành quy định về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 05 - 06/6/2021: Nghỉ cuối tuần

Sáng ngày 07/6/ 2021

(thứ 2)

Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 06/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng

 PGĐ

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 08/6/ 2021

(thứ 3)

Tổ chức lễ phát động điểm của tỉnh tháng hành động vì trẻ em và ký cam kết mùa hè an toàn cho trẻ em năm 2021 tại huyện Nam Đàn.

huyện Nam Đàn

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 10/6/ 2021

(thứ 5)

Xin ý kiến về Dự thảo văn bản triển khai Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội (thay thế Quyết định số 54/2016/ QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh) tại cuộc làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách công tác ngành

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 11/6/ 2021

(thứ 6)

Họp phiên chuyên đề tháng 6/2021

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

 

- Phục vụ đoàn kiểm tra Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thực hiện công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các đ/c Trưởng phòng CM

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TB và XH.

- Tổng hợp Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

- Thực hiện quy trình công tác cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiến hành rà soát các chỉ tiêu kế hoạch ngành và dự toán KP 6 tháng đầu năm 2021.

- Hoàn thiện Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020 toàn ngành để báo cáo Bộ Lao động - TB và XH, Sở Tài chính;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các hoạt động truyên truyền về An toàn lao động, vệ sinh lao động, GQVL – Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Chỉ đạo công tác tổ chức hội chợ việc làm, phiên giao dịch việc làm; tư vấn việc làm, học nghề cho người lao động tại các cụm xã trên địa bàn tỉnh và chi trả kịp thời cho lao động hưởng trợ cấp BHTN.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

-  Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

- Hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo Đề án Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2015 và định hướng đến năm 2030; xin ý kiến góp ý của các sở, ngành, các huyện, thành, thị; đơn vị liên quan.

- Hướng dẫn các cơ sở GDNN đăng ký và tập trung ôn luyện cho các nhà giáo tham gia Hội giảng cấp quốc gia. Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - TBXH, Tổng cục GDNN và các đơn vị đăng cai chuẩn bị nội dụng và các điều kiện phục vụ tổ chức Hội giảng nhà giáo cấp quốc gia năm 2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Công văn số 1517/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/5/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu trả lời kiến nghị điều chỉnh lương hưu của ông Phạm Anh Tuấn, huyện Quỳ Hợp theo Công văn số 1355/LĐTBXH-BHXH ngày 12/5/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật báo cáo Bộ Lao động - TB&XH;

- Phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác Người cao tuổi;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án “Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chất lượng cao” sử dụng nguồn vốn ODA;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Cục Người có công xem xét cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ LĐTBXH theo đề nghị của các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Thanh Chương.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu chuẩn bị nội dung, đề cương triển khai thanh tra pháp luật Lao động tại 05 công trình xây dựng còn lại theo kế hoạch.

- Chuẩn bị nội dung triển khai thanh tra hành chính tại Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Việt – Lào;

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành: Kế hoạch thực hiện Dự án triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững đề phòng, chống đuối nước trẻ em tại Nghệ An năm 2021; Kế hoạch liên ngành về Diễn đàn trẻ em các cấp.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra hồ sơ công tác cai nghiện ma túy tại Cộng đồng, gia đình tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Vinh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 12 - 13/6/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 15/6/ 2021

(thứ 3)

   Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 16/6/ 2021

(thứ 4)

Dự họp của UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ,

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thúy, Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp kết quả thẩm định, tham mưu thực hiện quy trình xét thăng hạng Trường Trung cấp KTKT Tây Nam.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

- Tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ ngành năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

 Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tài liệu, báo cáo phục vụ Kiểm toán NN Khu vực 2.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM, Đơn vị liên quan

 

- Cung cấp thông tin, số liệu và góp ý Đề án của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025; Đề án phát triển KKT Đông Nam Nghệ An trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An.

- Tăng cương công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các doanh nghiệp, trung tâm giao dục Anh ngữ trong công tác phòng chống Covid-19;

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu đề xuất thí sinh tham gia dự thi Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ XII năm 2021.

- Báo cáo trạng nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của Tổng cục GDNN;

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ sở GDNN tăng cường phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Công văn đôn đốc các huyện, thành thị triển khai thực hiện Công văn số 2728/UBND-VX ngày 06/5/2021 về việc tăng cường hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động báo cáo hoạt động cho thuê lại lao động 6 tháng đầu năm 2021.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh ủy về kiểm tra công tác cải cách hành chính.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình chăm sóc chất lượng cao đối với người cao tuổi;

- Kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh của các huyện, thành phố, thị xã;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát, thẩm định trình Cục Người có công cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ do mất mát, hư hỏng (đợt 2 năm 2021).

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách người có công 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị nội dung triển khai thanh tra hành chính tại Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An

- Tiếp tục Thanh tra pháp luật lao động tại  công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh đang triển khai Xây dựng báo cáo và dự thảo kết luận thanh tra;

- Xây dựng đề cươngvà chuẩn bị nội dung thanh tra chuyên đề Giảm nghèo tại huyện Diễn Châu.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

Hướng dẫn các địa phương tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; Diễn đàn trẻ em các cấp; Tổ chức các hoạt động của Dự án triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững đề phòng, chống đuối nước trẻ em tại Nghệ An năm 2021; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em năm 2021 cho cấp huyện, xã; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác trẻ em năm 2021 cho cấp huyện, xã; Tổ chức Hội thảo các giải pháp tham mưu lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 vào trong chương trình công tác, kế hoạch phát triển KTXH các cấp; Hướng dẫn các địa phương thực hiện các mô hình về BVCSTE và Bình đẳng giới.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy 26/6.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn thành viên đội kiểm tra liên ngành 178 năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

   - Ngày 19 - 20/6/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày 21/6/ 2021

(thứ 2)

   Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 21/6/ 2021

(thứ 2)

Tập huấn Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

Cơ sở

Lãnh đạo Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Ngày

22/6/

2021

(thứ 3)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2021.  

- Trình UBND tỉnh Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

- Trình UBND tỉnh Dự thảo văn bản triển khai Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội (thay thế Quyết định số 54/2016/ QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh)

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ,

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Đ/c

Nguyệt, Đ/c

 Thúy

Các phòng CM liên quan

 

- Tổng hợp Danh mục Kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đưa vào số hóa hồ sơ theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu tại Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp, xét duyệt chuyển ngạch và xây dựng Đề án thi thăng hạng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC toàn ngành theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục giải ngân kinh phí năm 2021, thu hồi công nợ cơ quan Văn phòng Sở;

- Chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác 27/7 ngày Thương binh liệt sỹ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM liên quan

 

- Tổ chức các lớp tập huấn về lĩnh vực Việc làm – ATLĐ.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp Báo cáo, tham mưu lựu chọn, giới thiệu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp biểu dương các cơ sở GDNN có mô hình xây dựng văn hóa ứng xử tiêu biểu.

- Tham mưu văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở GDNN tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tự đánh giá chất lượng GDNN và thực hiện các quy định về bảo đảm chất lượng năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, thẩm định Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL- BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình chăm sóc chất lượng cao đối với người cao tuổi;

- Kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh của các huyện, thành phố, thị xã;

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC tháng 6/2021, Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021.

- Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau Thanh tra, kết luận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

- Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện phiếu tự kiểm tra PLLĐ trên phần mềm theo yêu cầu của Thanh tra Bộ.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo Quỹ BTTE: Tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp tháng hành động vì trẻ em bằng hình thức gửi công văn; Thu thập kết quả học tập của học sinh năm học 2020-2021 gửi nhà tài trợ CI; Triển khai chương trình trao xe đạp cho TEKK huyện Diễn Châu do Văn phòng AIA Nghệ An 6 tài trợ; Tặng quà cho trẻ em nhân ngày QTTN 1/6 và tháng Hành động vì trẻ em năm 2021; Lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đề nghị được tặng xe đạp gửi nhà tài trợ Tp Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Trình lãnh đạo Sở dự thảo Kế hoạch công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 26 - 27/6/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày

28/6/

2021

(thứ 2)

Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

Ngày

30/6/

2021

(thứ 4)

  Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ nhất.

Thành phố Vinh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

 

  Tham mưu văn bản hướng dẫn các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chỉ tiêu giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN cho các đơn vị có nhu cầu, cấp mới và cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài; cấp mới và gia hạn hoặc thu hồi giấy phép Hoạt động Dịch vụ việc làm cho các đơn vi, doanh nghiệp; xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

   Tổ chức Đoàn Người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh đi tham quan, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác Hồ; Gặp gỡ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại thủ đô Hà Nội sau khi dịch Covid - 19 được kiểm soát tốt.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai xây dựng tái cấu trúc các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp tỉnh, huyện, xã theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu