Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018 (08/11/2018 05:07 PM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Ngày 01/11/2018: Đón Bộ trưởng cùng đoàn công tác của Bộ về dự kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 01/11/2018: Họp rà soát thống nhất kế hoạch phân khai nguồn vốn đầu tư chương trình 30a thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thúy

Các huyện liên quan

 

Ngày 03 - 04/11/2018: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

- Ngày 05/11/2018: Họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ.

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 05/11/2018: Sinh hoạt các chi bộ theo định kỳ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ,

Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ.

Bí thư các chi bộ

VP Sở

 

- Chiều ngày 05/11/2018: Họp giao ban Lãnh đạo, Trưởng phó phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục trưởng, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Các phòng CM, Chi cục

 

- Ngày 06/11/2018: Họp rà soát thống nhất kế hoạch phân khai nguồn vốn Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thúy

Các huyện liên quan

 

- Ngày 08/11/2018: Họp UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm GDTX với Trường Trung cấp

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Hưng, đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c PGĐ

Thành viên Hội đồng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 (lần 1) báo cáo Bộ Lao động - TB và XH, UBND tỉnh theo quy định.

- Triển khai thực hiện rà soát đề nghị nâng lương, phụ cấp TNVK 6 tháng cuối năm 2018 đối với CBCC cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục PC TNXH.

- Tổng hợp, xây dựng Chương trình làm việc của BTV Tỉnh ủy năm 2018; Chương trình công tác UBND tỉnh năm 2018…

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, rà soát giao bổ sung nguồn kinh phí địa phương theo Nghị định 86, Quyết định 53.

- Tổng hợp, rà soát giao bổ sung nguồn kinh phí địa phương theo Nghị định 99, giao bổ sung chế độ trợ cấp một lần, ưu đãi học sinh, sinh viên.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

 Văn Phòng,

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với đoàn thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền về ATVSLĐ theo chương trình QLNN về ATVSLĐ tỉnh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở GDNN phấn đấu thực hiện tuyển sinh đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2018.

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả tự kiểm định chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghệp năm 2018 báo cáo Tổng cục GDNN theo quy định.

VP Sở

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Tham dự Hội thảo Hồ sơ gia nhập công ước của tổ chức lao động Quốc tế (ILO) từ ngày 07-09/11/2018.

Hà Nội

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

05/11 – 11/11/2018

- Tiếp nhận, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền.

- Thông qua dự thảo kết luận thanh tra hành chính tại Quỹ bảo trợ trẻ em.

- Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý chi trả chế độ BHXH và Người có công tại thị xã Thái Hòa.

- Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện giải quyết chi trả chế độ chất độc hóa học tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 báo cáo UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện, thành thị.

Cơ sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xác nhận người có công và Tổ xác minh hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá công tác Bảo trợ xã hội; công tác ủng hộ xã nghèo; công tác cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai theo Quyết định của Giám đốc Sở.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc vận động chung tay giúp đỡ người nghèo.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em gái năm 2018 tại thị xã Thái Hòa; Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị tổ chức Tháng hành động về Bình đẳng giới.

- Tổ chức hoạt động truyền thông, đối thoại chính sách về bình đẳng giới tại huyện Quế Phong và huyện Yên Thành.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra đôn đốc các huyện, thành, thị và các Trung tâm thực hiện các chỉ tiêu cai nghiện năm 2018.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 10 - 11/11/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 13 - 14/11/2018: Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề tháng 11.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng chuyên môn Sở

 

- Ngày 13/11/2018: Báo cáo về việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 gắn với báo cáo kết quả thực hiện NQ 12/2017/NĐ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 13/11/2018: Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh (theo quy định tại khoản 3, điều 86 Luật an toàn VSLĐ năm 2015).

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 14/11/2018: Trình UBND tỉnh 02 nội dung:

+ Dự thảo Nghị quyết về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

+ Dự thảo Nghị Quyết về định mức hỗ trợ đặc thù cho các thành viên của Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cấp huyện.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 15/11/2018: Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Nghệ An năm 2018.

Thị xã Thái Hòa

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 15/11/2018: Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC và công tác Dân vận chính quyền tại Sở Lao động - TB và XH năm 2018; bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo danh mục TTHC về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo văn bản thẩm định của phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 10 tháng đầu năm 2018 trình UBND tỉnh và Sở Tài chính.

- Rà soát, hoàn thiện chỉ tiêu kinh tế xã hội ngành chốt số liệu đến 31/10/2018 trình UBND tỉnh,  Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Duyệt quyết toán quý 3/2018 ngân sách Trung ương.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện khảo sát nhu cầu học nghề và xây dựng kế hoạch tuyển sinh GDNN năm 2019.

- Hướng dẫn các trường Cao đẳng thực hiện đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo năm 2018 theo yêu cầu của Tổng cục GDNN.

VP Sở

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

12/11 – 18/11/2018

- Nhập liệu thông tin điều tra cầu lao động vào phần mềm; đôn đốc các huyện, thành thị nhập dữ liệu cung lao động.

- Tiếp tục tổng hợp, thống kê người chết do tai nạn lao động.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27, NQ 28 của Trung ương về các chính sách tiền lương, BHXH.

- Thẩm định phương án sử dụng lao động khi sắp xếp chuyển đổi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c  Thắng PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra xác minh lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với ông Nguyễn Văn Thực, thị xã Hoàng Mai.

- Kiểm tra xác minh đơn kiến nghị, đề nghị giải quyết chế độ BHXH cho ông Trần Trọng Khoa, phường Trung Đô, thành phố Vinh.

- Tổ chức điều tra tai nạn lao động tại công ty cổ phần giống sông Lam.

- Kết luận giải quyết tố cáo ông Trần Biên Hòa, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu hưởng chế độ chất độc hóa học.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông giảm nghèo cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiến hành rà soát, phân loại 809 hồ sơ đề nghị công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh do Hội Cựu TNXP tỉnh bàn giao và báo cáo kết quả rà soát phân loại gửi UBND tỉnh và Bộ Lao động TBXH.

- Phối hợp với Bưu điện triển khai bước đầu thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua Bưu điện.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức, triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án đổi mới và phát triển trợ giúp xã hội.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Vụ Bình đẳng giới tổ chức triển khai thực hiện 3 mô hình về “ Câu lạc bộ Nữ công nhân nhà trọ”  tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; 01 mô hình “ Câu lạc bộ Nữ doanh nhân” tại huyện Quỳnh Lưu.

- Tham gia Đoàn kiểm tra, kiểm tra công tác BVCSTE, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Nghệ An năm 2017.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 17 - 18/11/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 20/11/2018: Dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019, tổng kết các hoạt động thi đua và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường TC KT-KT Tây Nam

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Ngày 20/11/2018: Tiếp công dân định kỳ tại cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 22 - 23/11/2018: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2018.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng chuyên môn Sở

 

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở để xét xếp loại CBCCVC và khen thưởng toàn ngành.

- Họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở của ngành.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Duyệt ưu đãi hồ sơ học sinh, sinh viên, duyệt giao bổ sung dự toán ngân sách Trung ương

- Tập trung giải ngân các nguồn kinh phí cấp qua Văn phòng Sở, đôn đốc thu hồi tạm ứng.

- Tổng hợp số liệu quyết toán các quý ngân sách trung ương của toàn ngành.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Thanh tra Sở, Đơn vị liên quan

 

- Tiến hành kiểm tra một số huyện, thành thị và một số tổ chức, đơn vị sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn về quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

19/11 – 25/11/2018

- Tham mưu đề xuất Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng một số trường cao đẳng, trung cấp nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Chuẩn bị báo cáo, hướng dẫn chỉ đạo một số trường CĐ, TC chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra về thực hiện công tác tự kiểm định chất GDNN của Tổng cục (dự kiến từ 26-30/11)

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng báo cáo thanh tra năm 2018, kế hoạch thanh tra năm 2019 theo hướng dẫn của thanh tra Bộ Lao động - TBXH.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2019 về tại  nạn lao động Người có công và xã hội.

- Triển khai thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, an toàn lao động và BHXH tại 5 doanh nghiệp.

- Triển khai kiểm tra sau thanh tra tại 10 doanh nghiệp việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra.

- Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra tại các đơn vị, doanh nghiệp.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Thẩm định hồ sơ và đôn đốc các huyện thực hiện Quyết định số 55/QĐ-UBND của UBND tỉnh đối với các xã nghèo có tỷ lệ hộ nghèo 30% trở lên.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai số hóa hồ sơ người có công và cập nhật hồ sơ người có công thuộc Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Họp với đại diện lãnh đạo các cơ sở trợ giúp xã hội công lập để nghe báo cáo kết quả thực hiện, những kiến nghị đề xuất nhất là việc nâng mức hỗ trợ tiền trang cấp, tiền thuốc điều trị các đối tượng Bảo trợ xã hội.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác BVCSTE các cấp về  Luật trẻ em, Quy trình can thiệp, hỗ trợ, tư vấn đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (số điện thoại 111).

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến các Sở, ngành về Văn bản Quy phạm pháp luật: Quyết định thay thế Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 24 - 25/11/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo tổng kết năm 2018, nhiệm vụ năm 2019: công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ  

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản tại một số đơn vị trực thuộc.

- Rà soát chấm điểm xếp loại cuối năm cho các phòng lao động huyện và đơn vị trực thuộc

- Báo cáo tổng kết xếp loại thi đua cá nhân, tập thể phòng năm 2018.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức hội nghị sơ kết cho vay giải quyết việc làm giai đoạn 2016 – 2018.

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

 

 

26/11 – 30/11/2018

- Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

- Tiếp tục phối hợp một số đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp tại một số huyện, đơn vị.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

Các cơ sở GDNN

 

- Tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm giảm nghèo tại các tỉnh Tây Nguyên.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 03 về phòng chống tham nhũng trình Bộ Lao động - TBXH.

- Báo cáo tổng hợp đơn thư và kết quả giải quyết đơn thư năm 2018 theo yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An.

- Tiếp tục tham gia đoàn kiêm tra liên ngành giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Bá Hồng tại khu điều dưỡng thương binh - Tâm thần kinh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Thành

Văn phòng Sở, đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

Cơ sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức in ấn phôi thẻ giấy chứng nhận khuyết tật để cấp bổ sung cho các huyện, thành phố, thị xã theo yêu cầu.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị triển khai thực hiện các mô hình về trẻ em và bình đẳng giới.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tập huấn công tác phòng chống mại dâm và buôn bán người năm 2018.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu