Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018 (06/09/2018 08:05 AM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

 - Ngày 01 - 03/9/2018: Nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ Quốc Khánh, nghỉ bù.

 

- Ngày 04/9/2018: Các Chi bộ sinh hoạt theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư Đảng bộ,

Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ.

Bí thư các chi bộ

VP Sở

 

- Chiều ngày 04/9/2018 : Họp giao ban Lãnh đạo, Trưởng phó phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng Sở, Chi cục trưởng, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c Phó Giám đốc

Đ/c Hưng

Các phòng CM, Chi cục

 

- Ngày 05/9/2018: Dự Khai giảng năm học mới tại một số đơn vị trực thuộc Sở.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c PGĐ

 

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 05/9/2018: Dự Khai giảng năm học mới trường THCS Hoàng Tá Tốn theo đoàn của tỉnh (xã Long Thành, huyện Yên Thành).

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 07/9/2018: Dự Hội nghị quán triệt và tập huấn Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất tỉnh Nghệ An.

Sở TTTT

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

 

Đơn vị liên quan

01/9 – 09/9/2018

- Chiều ngày 07/9/2018: Dự họp Ban thường vụ về Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của ngành.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 07-08/9/2018: Đi công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế về Tổng kết pháp lệnh ưu đãi người có công.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Châu, Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ điều chỉnh bổ sung quỹ lương, tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định điểu chỉnh, bổ sung quỹ lương đối với các đơn vị trực thuộc Sở do điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh công bố TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình thực hiện công tác Lao động, Người có công và Xã hội
9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2018 theo yêu cầu của Bộ Lao động - TBXH, của UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc, các PGĐ Sở

Đ/c Hưng

Các đơn vị trực thuộc.

 

- Dự thảo bài tham luận về công tác Dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và giảm nghèo cho lao động nông nghiệp, nông thôn.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc

Đ/c Hưng

Trưởng phòng liên quan

 

- Hoàn thiện báo cáo dự toán ngân sách 2019 của ngành gửi Sở Tài chính.

- Phối hợp với công ty phần mềm tập huấn điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định 99/2018 sau khi có thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng NCC,

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp tham mưu báo cáo bổ sung các nội dung theo góp ý của Bộ Lao động -TBXH đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c

 Hùng, đ/c

 Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về Dạy nghề -Việc làm.

 

VP Sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng, đ/c

 Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tập huấn chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động theo Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 hướng dẫn Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo tình hình thực hiện chính sách miễn học phí đối với học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ Trung cấp theo yêu cầu của Tổng cục Dạy nghề.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kết quả tuyển sinh, tình hình tài chính theo yêu cầu của Bộ Lao động-TBXH.

- Chuẩn bị nội dụng và tổ chức họp đoàn (dự kiến ngày 6/9); Tổ chức Đoàn tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc từ ngày 12- 21/9/ 2018  tại TP Hà Nội).

- Hoàn thiện kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh (dự kiến từ ngày 08-12/10/2018).

VP Sở

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Thông qua dự thảo kết luận thanh tra định kỳ về lĩnh vực Người có công và Bảo trợ xã hội tại huyện Tương Dương.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Lao động - TBXH.

- Tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018.

Cơ sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm công tác về trợ giúp xã hội tại một số tỉnh.

- Tổ chức đoàn kiểm tra công tác Bảo trợ xã hội tại một số huyện, thành phố, thị xã.

Cơ sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thực hiện Thông báo số 1238-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 16/8/2018 về kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính Phủ; kiểm điểm qua kiểm tra.

- Tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 3357/TB-LĐTBXH ngày 14/8/2018 của Bộ Lao động - TB và XH về kết luận của Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tại buổi làm việc ngày 03/8/2018 với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc,

 các PGĐ Sở

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới và xây dựng mô hình phòng chống xâm hại, bạo lực với trẻ em tại các huyện Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương, Nam Đàn.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Đội kiểm tra liên ngành 178 tiếp tục đi kiểm tra tại các cơ sở KDDV có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Đoàn kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy quý III năm 2018 tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 08 - 09/9/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Chiều ngày 10/9/2018: Họp Lãnh đạo Sở và Trưởng phòng liên quan kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác người có công theo kết luận của tỉnh ủy.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các đ/c Phó Giám đốc

Đ/c Hưng

Phòng NCC, KHTC, Thanh tra

 

- Lãnh đạo Sở nghe dự thảo 02 Nghị quyết (Nghị quyết về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Nghị Quyết quy định một số chế độ chính sách đặc thù về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An).

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Đ/c Việt

Tổ tham mưu văn bản

 

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị truy lĩnh phụ cấp ưu đãi nghề y tế theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP của Chính phủ của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tổng hợp, rà soát một số hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức. Triển khai đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Giám đốc Sở làm việc tại một số đơn vị trực thuộc và địa phương.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với đơn vị cung cấp phần mềm về kế toán Misa để đánh giá quá trình triển khai ở các đơn vị thời gian qua.

- Tiếp tục tham gia đoàn công tác của Sở do đồng chí Giám đốc chủ trì làm việc với các đơn vị trực thuộc.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng NCC

 

- Tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan tham gia xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên với trường Trung cấp.            

-  Hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh và thực hiện tự kiểm định chất lượng năm 2018.

- Tham mưu văn bản hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, THPT năm 2018.

VP Sở

 

Đ/c Thắng PGĐ

 

Đ/c Tuyến

 Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh theo QĐ số 1342/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 và Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản của 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Hùng, đ/c Thành

Đơn vị liên quan

10/9 – 16/9/2018

- Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Dự thảo và thông qua kết luận giải quyết đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Huyên, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu.

- Tiếp tục giải quyết đơn kiến nghị và hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị phản ánh tại Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào.

- Triển khai thanh tra hành chính tại Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

- Triển khai điều tra đánh giá tình hình thực hiện bộ luật lao động tại 35 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

 Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện xây dựng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại một số địa phương.

- Làm việc với một số địa phương về công tác hỗ trợ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây.

Cơ sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành để thực hiện chỉ đạo điểm việc thực hiện Kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - TB và XH tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát, phân loại đối tượng và tổ chức thực hiện việc thu hồi số tiền hưởng sai chế độ trợ cấp ưu đãi thương binh của các đối tượng.

- Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai thanh tra định kỳ về công tác Bảo trợ xã hội và Người có công tại thị xã Thái Hòa.

- Tiếp tục giải quyết đơn ông Nguyễn Văn Bút tại Đắc Lắc.

- Tham gia, phối hợp tổ chức lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng công tác thanh tra cho các đơn vị trực thuộc và phòng Lao động TBXH các huyện, thành phố, thị xã.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan, Văn phòng Sở

 

- Hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức Tết Trung thu năm 2018.

- Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em xây dựng kế hoạch và huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu ở một số địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Văn phòng đại diện Operation Smile tổ chức Chương trình phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật môi, vòm miệng và Chương trình khoa cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổ chức truyền thông về công tác phòng chống mại dâm, mua bán người,tại một số địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 15 - 16/9/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 17/9/2018: Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Họp giao ban Lãnh đạo Sở với Trưởng phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố, thị xã (dự kiến ngày 20/9/2018).

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc,

các PGĐ Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 21/9/2018: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2018.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng chuyên môn Sở

 

- Ngày 20/9/2018: Tiếp công dân định kỳ tại cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tối ngày 21/9/2018: Tổ chức điểm Tết Trung thu cho trẻ em năm 2018

TT GD - DN người khuyết tật

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 23/9/2018 (Chủ nhật): Họp BCH Đảng bộ tỉnh

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVII; các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện dự toán năm 2018 các nguồn kinh phí đã bố trí.

- Xét duyệt quyết toán ngân sách Trung ương quý 2/2018 và tổng hợp quyết toán quý 1/2018 các đơn vị.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Khai giảng lớp đào tạo ngoại ngữ miễn phí hỗ trợ cho người lao động  thuộc đối tượng theo Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 hướng dẫn Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

17/9 – 23/9/2018

- Xây dựng Kế hoạch, văn bản liên quan đề nghị UBND tỉnh ban hành chủ trương đầu tư xây dựng phần mềm quản lý giáo dục nghề nghiệp, Việc làm - XKLĐ, Quản lý người cai nghiện.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Thắng PGĐ, đ/c Quỳnh PGĐ,

Đ/c Tuyến, Đ/c Phú,

 Đ/c

 Hùng, Đ/c Việt

 Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục xin ý kiến của cơ sở GDNN hoàn thiện về dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp lần cuối để hoàn thiện trình UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Thông qua dự thảo việc chấp hành pháp luật lao động cho 08 doanh nghiệp.

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra về lĩnh vực chất độc hóa học tại thị xã Cửa Lò.

VP Sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Thành

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo danh sách và tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở theo quyết định số 238/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại huyện Kỳ Sơn và huyện Tương Dương.

- Thẩm định hồ sơ khởi công mới các công trình đầu tư vào các xã bãi ngang ven biển giai đoạn 2019 - 2020.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định trợ giúp đột xuất cho các hộ gia đình và các cá nhân bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 4 gây ra.

- Chỉ đạo triển khai việc thực hiện Nghị định 103 của Chính phủ tại các cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, tôn giáo.

Cơ sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Cán bộ phụ trách trực tiếp thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra, rà soát hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ đang hưởng chế độ chất độc hóa học theo Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg tại các huyện, thành phố, thị xã theo sự phân công và có báo cáo cụ thể để trình Lãnh đạo xử lý.

VP Sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị triển khai thực hiện các mô hình về trẻ em và bình đẳng giới.

- Tổ chức đối thoại chính sách về bình đẳng giới tại huyện Kỳ Sơn và Nghĩa Đàn.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị nội dung cho tập huấn công tác phòng chống mại dâm và buôn bán người năm 2018.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 22 - 23/9/2018: Nghỉ cuối tuần

 

- Ngày 28/9/2018: Tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện Quỳ Hợp.

Cơ sở

Đ/c Thắng

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc, tổng hợp đăng ký danh sách và dự toán thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2019

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hưng

Đơn vị liên quan

 

- Xét duyệt quỹ tiền lương tăng thêm theo Nghị định 72/2018 cho cán bộ công nhân viên các đơn vị thuộc ngành, tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính, báo cáo UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai tập huấn, huấn luyện, tuyên truyền về ATVSLĐ theo chương trình QLNN về ATVSLĐ tỉnh Nghệ An; phối hợp thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham mưu Giám đốc Sở quyết định hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ cho các doanh nghiệp đã tổ chức huấn luyện theo đúng quy định trong năm 2017.

Cơ sở

Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

 Hùng

Đơn vị liên quan

 

 

 

24/9 – 30/9/2018

- Thẩm định hồ sơ, cấp giấy đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề  nghiệp cho các đơn vị.

- Tiếp tục phối hợp một số đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp tại một số huyện, cơ sở đào tạo.

- Tổ chức kiểm tra việc mở địa điểm đào tạo và liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh, theo yêu cầu Tổng cục Dạy nghề.

Cơ sở

Đ/c Thắng PGĐ

Đ/c Tuyến

Các cơ sở GDNN

 

- Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra xác minh của tổ công tác liên ngành giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hiển.

- Dự thảo và kết luận giải quyết đơn tố cáo của ông Trần Biên Hòa, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu.

Cơ sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết các kiến nghị hồ sơ BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 chưa hưởng chế độ.

VP Sở

Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 488 của Chính Phủ về đổi mới và phát triển trợ giúp xã hội.

VP Sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Dũng

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã rà soát tổng hợp báo cáo đề nghị về việc cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công bị hỏng, rách nát.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Dương PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra, đánh giá công tác trẻ em, bình đẳng giới và VSTBPN tại một số Sở, ngành, địa phương.

- Học tập mô hình công tác BVCSTE và BĐG tại một số tỉnh phía Bắc.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh 03 nội dung:

+ Nghị quyết về chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;

+ Nghị Quyết quy định một số chế độ chính sách đặc thù về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc,

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 29 - 30/9/2018: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu