Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2020 (04/11/2020 02:34 PM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

Ngày 01/11/2020: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

- Tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 226/KH-UBND của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19/CT-TTg về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

Ngày 02/11/

2020

(thứ 2)

-  Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 3.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 03/11/

2020

(thứ 3)

- Họp UBND tỉnh (các nội dung trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh)

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

Ngày 03/11/

2020

(thứ 3)

- Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 03/11/

2020

(thứ 3)

- Họp giao ban công tác tháng 11/2020 giữa Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Các phòng CM,

Chi cục

Ngày

04 - 06/

11/ 2020 (thứ 4-6)

- Hội thao thể dục - thể thao và Quốc phòng - An ninh các cơ sở GDNN tỉnh Nghệ An năm 2020 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Đại học Vinh.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 04/11/ 2020

(thứ 4)

- Họp Đảng ủy Sở tháng 11/2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 05/11/ 2020

(thứ 5)

- Làm việc với Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh thẩm định Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP HĐND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c Thúy

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 05/11/ 2020

(thứ 5)

- Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2020.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 06/11/ 2020

(thứ 6)

- Báo cáo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết với đồng chí Phó chủ tịch Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với một số thành viên trong gia đình hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c Thúy

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 08/11/ 2020

(CN)

-  Tổ chức Hội chợ việc làm kết nối cung cầu lao động tại huyện Tương Dương.

Huyện Tương Dương

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả chấm điểm và trình Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đánh giá, xếp loại thi đua cho các tập thể năm 2020.

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 (lần 1) báo cáo Bộ Lao động - TB và XH, UBND tỉnh theo quy định.

- Tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo tổng kết năm 2020, nhiệm vụ năm 2021: công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính, đánh giá, xếp loại CCHC; kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết kiến nghị cử tri; nhân quyền; tổng kết công tác thi đua khen thưởng toàn ngành.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp Sở Kế hoạch rà soát về chỉ tiêu KT-XH của ngành và Sở Tài chính rà soát dự toán NSĐP năm 2021

- Rà soát chỉ tiêu Kế hoạch để tham mưu điều chỉnh kế hoạch và dự toán NSNN 2020.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại huyện Diễn Châu.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở GDNN báo cáo kết quả thực hiện Dự án đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN thuộc CTMT GDNN và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 2021-2025.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Bộ luật lao động năm 2019.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật lao động, tiền lương, BHXH cho chủ sử dụng lao động trong các doanh nghiệp và cán bộ phụ trách công tác lao động, tiền lương, BHXH cho các phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố, thị xã.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị Quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ HĐND tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo các Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo Báo cáo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 gắn với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - TBXH đề nghị xem xét giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến nhưng chưa được giải quyết chế độ tham quy định của huyện Nam Đàn.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Theo dõi, tổng hợp việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo tại huyện Anh Sơn

- Tổ chức thanh tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật về công tác thanh tra tại cơ sở cai nghiệm ma túy bắt buộc số 02 Nghệ An;

- Tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Lao động – ATVSLĐ tại các doanh nghiệp.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các Sở, ngành liên quan, các địa phương tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Hội nghị tập huấn của Ban VSTBPN tỉnh tại các huyện Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí đợt II chương trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các đợt truyền thông về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại Thị xã Cửa Lò, Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 07 - 08/11/2020: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Sáng ngày 9/11/ 2020

(thứ 2)

- Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2020.

Huyện Con Cuông

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Ngày 9/11/ 2020

(thứ 2)

- Hội nghị tập huấn của Ban VSTBPN tỉnh tại huyện Con Cuông.

Huyện Con Cuông

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Ngày

11-12/

11/ 2020 (thứ 4,5)

- Họp UBND tỉnh phiên chuyên đề tháng 11/2020

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

Ngày 11/11/ 2020

(thứ 4)

- Báo cáo về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 gắn với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh (tại cuộc họp UBND tỉnh phiên chuyên đề tháng 11/2020).

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

Ngày 11/11/ 2020

(thứ 4)

- Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 (tại cuộc họp UBND tỉnh phiên chuyên đề tháng 11/2020).

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Hùng

Đơn vị liên quan

Ngày 11/11/ 2020

(thứ 4)

- Báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 (tại cuộc họp UBND tỉnh phiên chuyên đề tháng 11/2020).

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

 

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Ngày 11/11/ 2020

(thứ 4)

- Báo cáo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với một số thành viên trong gia đình hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 (tại cuộc họp UBND tỉnh phiên chuyên đề tháng 11/2020).

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 13/11/ 2020

(thứ 6)

- Họp HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 16.

VP HĐND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 13/11/ 2020

(thứ 6)

- Thông qua Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An (tại phiên họp HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 16).

VP HĐND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 13/11/ 2020

(thứ 6)

- Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

Sáng ngày 15/11/ 2020

(CN)

- Dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Quốc học Vinh – THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Cơ sở

Lãnh đạo Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thẩm định, trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm, quy chế làm việc các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng khoa học sáng kiến cấp cơ sở của Sở xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2020 của các tác giả, nhóm tác giả tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

- Tham mưu ban hành Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng; đánh giá, xếp loại cá nhân năm 2020; đôn đốc, tổng hợp kết quả để tham mưu trình Hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Duyệt chế độ cấp bù học phí QĐ 86; Học bổng theo QĐ 53; Duyệt danh sách ưu đãi học sinh, sinh viên; điều dưỡng tại gia và tập trung;

- Duyệt hồ sơ quyết toán năm 2020; Tổng hợp số liệu quyết toán, thông báo quyết toán quý 2, 3/2020 Rà soát thực hiện dự toán các nguồn kinh phí cấp qua Văn phòng Sở năm 2020 đến 30/10;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM, Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 03/09/2019 kế hoạch của UBND tỉnh về việc tuyên truyền vận động giải quyết đối với người lao động Nghệ An đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng quy định giai đoạn 2019 – 2023; Công văn số: 5303/UBND-VX ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy mạnh công tác GQVL cho người lao động, nhất là lao động từ nước ngoài về nước do ảnh hưởng dịch covid-19.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu tuyên sinh GDNN năm 2020 cho một số đơn vị. Đề xuất danh sách các đơn vị, cá nhân để lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch, các văn bản liên quan và tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh năm 2020; dự kiến từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 tại Trường CĐ Việt Đức Nghệ An.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở GDNN tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Khai giảng năm học.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH báo cáo Bộ Lao động–TB&XH và UBND tỉnh theo quy định

- Tiếp nhận, soát xét, tổng hợp danh sách các hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của các huyện, thành phố thị xã theo kế hoạch 226/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành, thị hoàn thiện hồ sơ TNXP tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sĩ và người hưởng chính sách như thương binh.

- Kiểm tra hồ sơ và ban hành Quyết định đình chỉ chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ hưởng không đúng quy định theo đề nghị của các huyện, thành, thị.

Văn phòng

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Dự thảo Kết luận thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại huyện Yên Thành;

- Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch 562 của UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Bộ LĐTBXH, UBND tỉnh.

- Tham mưu ban hành Kết luận giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Vân, Nghi Thịnh, Nghi Lộc.

Văn phòng

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức tập huấn, truyền thông về công tác trẻ em và bình đẳng giới tại huyện Yên Thành, Đô Lương, Thị xã Thái Hòa, Thị xã Hoàng Mai.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện các hoạt động của các mô hình về  bình đẳng giới và BVCSTE tại các huyện, thị, Trung tâm Giáo dục dạy nghề người khuyết tật, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí đợt II chương trình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 14 - 15/11/2020: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 16/11/ 2020

(thứ 2)

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 17/11/ 2020

(thứ 3)

Dự lễ kỷ niệm 90 năm  ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Ngày 20/11/ 2020

(thứ 6)

- Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 20/11/ 2020

(thứ 6)

- Dự lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập trường Trung cấp; 35 năm thành lập đơn vị; đón nhận cờ thi đua của Bộ Lao động Thương và Xã hội; Khai giảng các lớp Trung cấp khóa thứ 10; Kỷ niệm ngày NGVN 20/11 tại Trường TC KT-KT Tây Nam.

Trường TC KT-KT Tây Nam

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện dự thảo Đề án giải thể, sáp nhập Trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng Vinh; lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan để trình UBND tỉnh.

- Tổng hợp các nội dung, tài liệu phục vụ Giám đốc Sở, lãnh đạo Sở tham dự kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục kiểm tra công tác điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Người có công với cách mạng;

- Tham gia thanh kiểm tra ở một số đơn vị liên quan.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Thanh tra Sở

 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2020; khảo sát các doanh nghiệp ngoại tỉnh để ký bản ghi nhớ tuyển dụng lao động Nghệ An vào làm việc.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý an toàn vệ sinh lao động trong 28 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương, Tân Kỳ.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và chất lượng chương trình đào tạo; quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2020 báo cáo Tổng cục GDNN theo quy định;

- Tiếp tục phối hợp với Tổng cục GDNN và các đơn vị đăng cai triển khai một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021.

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiên công tác GDNN giai đoạn 2016-2020 và tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề; xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 của các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, thẩm định Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh về việc điều chỉnh mức phí chi trả trợ cấp chính sách trợ giúp xã hội;

- Tiếp tục thẩm tra dự toán chi tiết kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Quyết định 56/2016/QĐ-UBND tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức kiểm tra về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội nhân đạo chăm sóc và Giúp đỡ người khuyết tật tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu.

Cơ sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 (Báo cáo thanh tra Bộ, thanh tra tỉnh).

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với Trung tâm điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh giải quyết đơn kiến nghị;

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp thuộc Sở Y tế Nghệ An công bố biên bản Điều tra TNLĐ tại Quỳ Hợp

- Đôn đốc các Doanh nghiệp triển khai việc tự kiểm tra pháp luật lao động theo Thông tư 17/2018;

- Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 11/2020; Báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải quyết KNTC tháng 11/2020.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát, thẩm định trình Cục Người có công cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ do mất mát, hư hỏng.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham gia tập huấn công tác Bình đẳng giới do Trung trương tổ chức tại tỉnh Long An.

- Chỉ đạo QBTTE tỉnh tổ chức trao học bổng cho trẻ em vượt khó học giỏi,  khám phân loại cho trẻ em khuyết tật tại các huyện, thành, thị; Phối hợp với tổ chức Oparation smile và các cơ quan liên quan thực hiện Chương trình phẫu thuật vùng hàm mặt cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh khe hở môi hàm ếch.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức tập huấn về phác đồ điều trị ma túy tổng hợp cho cán bộ y tế làm công tác cai nghiện ma túy.

- Tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 - Ngày 21 - 22/11/2020: Nghỉ cuối tuần

Ngày

24 /11/

2020

(thứ 3)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2020

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

Chiều ngày

25/11/

2020

(thứ 4)

- Hội nghị Tổng kết Đề án giải quyết việc làm cho người lao động Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 và tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020.

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

Ngày

26/11/

2020

(thứ 5)

- Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

Ngày

27/11/

2020

(thứ 6)

- Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

 

- Tham mưu rà soát việc xét chuyển, thăng hạng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định.

- Phối hợp tham mưu Kế hoạch tổ chức hội thảo xây dựng công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

-  Thực hiện giải ngân các nguồn kinh phí cấp qua Văn phòng Sở, đôn đốc thu hồi công nợ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

phòng CM liên quan

 

- Thẩm định cấp, gia hạn giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tại Nghệ An; cấp, cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài; giới thiệu doanh nghiệp xuất khẩu lao động về tuyển dụng tại các huyện trên địa bàn tỉnh.               

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch về giải quyết việc làm theo chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục hoàn thiện và xin kiến góp ý của các nhà giáo, các đơn vị liên quan về dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của 10 ngành, nghề trình độ sơ cấp.

- Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Bu Ca tiếp tục hoàn thiện phần mềm hệ thống cơ sở dự liệu quản lý giáo dục nghề nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức kiểm tra, giám sát tại một số huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra ngành Lao động - TBXH năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo, đánh giá tự chấm điểm xếp loại thi đua Thanh tra Sở và Giám đốc Sở năm 2020, báo cáo thanh tra tỉnh.

- Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2020).

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu ban hành Quyết định phân bổ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo do Chi nhánh Ngân hàng BIDV Nghệ An tài trợ (đợt 2); Chỉ đạo, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở tại các huyện, thị xã.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và nhân viên công tác xã hội năm 2020 và tập huấn chính sách BTXH năm 2020;

- Tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát; Truyền thông giảm nghèo và công tác bảo trợ xã hội.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức đoàn kiểm tra công tác BVCSTE, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2020 tại một số huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra, chỉ đạo công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 28 - 29/11/2020: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày

30/11/

2020

(thứ 2)

- Dự Hội thảo khoa học "Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển".

Thành phố Vinh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

Tối ngày

30/11/

2020

(thứ 2)

-  Dự lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hoàng Sơn, huyện Nam Đàn.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

 

- Nhập dữ liệu và xử lý đơn thư trên phần mềm theo dõi cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC;

- Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra đã ban hành.

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu