Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2021 (10/03/2021 04:14 PM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 226/KH-UBND của UBND tỉnh; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ–TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Chỉ thị số 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid - 19.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

Sáng ngày 01/03/ 2021

(thứ 2)

- Họp công tác giao ban lãnh đạo Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 01/03/ 2021

(thứ 2)

- Tổ chức đối thoại với ông Hoàng Văn Bình về nội dung tố cáo tại Trung tâm chỉnh hình PHCN Vinh.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 02/03/ 2021

(thứ 3)

- Họp giao ban công tác tháng 03/2021 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 02/03/

2021

(thứ 3)

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

TUV,

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Ngày 03/03/

2021

(thứ 4)

- Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 03/03/ 2021

(thứ 4)

- Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 03/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng

 PGĐ

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

Chiều ngày 03/03/

2021

(thứ 4)

- Hội nghị triển khai thực hiện công tác điều dưỡng Người có công với cách mạng.

TT Điều dưỡng NCC với CM

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

Ngày 04/03/ 2021

(thứ 5)

- Họp HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 19.

VP HĐND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 04/03/ 2021

(thứ 5)

- Đi công tác Hà Nội

Hà Nội

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 04/03/ 2021

(thứ 5)

- Họp Đảng ủy Sở tháng 03/2021;

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 04/03/ 2021

(thứ 5)

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy Sở năm 2021.

VP Sở

Đ/c Hưng

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trực thuộc.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các Đ/c

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021; các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Phối hợp tham mưu chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thảo xây dựng công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Nghệ An

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

  - Chuẩn bị nội dung, phục vụ Báo cáo lập kế hoạch Quy hoạch ngành thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tham mưu xây dựng “Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”;

- Tham mưu khen thưởng, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến góp ý để bổ sung hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo Đề án “Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030"; lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

- Tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá tình hình sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động có kỹ năng nghề của một số doanh nghiệp; thực trạng công tác tuyển sinh và nhu cầu đào tạo của các cơ sở GDNN giai đoạn 2021-205 và có tính đến 2030 phục vụ cho việc xây dựng Đề án.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 07/1/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện bộ luật lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và  hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp tiến độ triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo do ngân hàng BIDV tài trợ, đề xuất cấp kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho các đối tượng thụ hưởng;

- Tổng hợp ý kiến góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Giao chỉ tiêu điều dưỡng tập trung và tại gia cho các huyện, thành phố, thị xã năm 2021.

- Tiếp tục cung cấp hồ sơ liệt sĩ để triển khai Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Văn bản trả lời đơn ông Hồ Sĩ Hải, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Theo dõi, tổng hợp việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Hoàn thiện Báo cáo tổng kết Chiến lược Quốc gia về PCTN 2009 đến năm 2020.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản: Quyết định phân bổ kinh phí hoạt động BVCSTE, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021; Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu phân khai kinh phí thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy đợt I năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 06 - 07/03/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Chiều ngày 08/03/ 2021

(thứ 2)

- Hội nghị triển khai công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 10/03/ 2021

(thứ 4)

- Hội thảo nghiên cứu dự án xây dựng công trình ghi công liệt sỹ tỉnh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Long

Phòng NCC

Ngày 10/03/ 2021

(thứ 4)

  - Làm việc với đoàn công tác Sở Kế hoạch về Báo cáo lập kế hoạch Quy hoạch ngành thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú, đ/c Sơn

Phòng CM liên quan

Ngày 11/03/ 2021

(thứ 5)

- Tham gia Đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Yên Thành về tình hình kinh tế xã hội.

Huyện Yên Thành

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc tại một số đơn vị trực thuộc Sở theo phân công của Giám đốc Sở

Cơ sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Long

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng Đề án và lập danh sách, dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2021 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định.

- Hoàn chỉnh hồ sơ khen thưởng cao năm 2020 trình cấp có thẩm quyền.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Giám đốc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước 2021 đợt 2; các Đề án, chương trình kế hoạch công tác của Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM, Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại cơ sở, cụm huyện, xã; hướng dẫn chỉ đạo tiếp tục thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Rà soát tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp; nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban quản lý các khu kinh tế Đông Nam;

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp kết quả tuyển sinh năm 2020 và kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh GDNN năm 2021 tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Phân khai kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị báo cáo công tác vận động giúp đỡ xã nghèo vùng miền tây Nghệ An năm 2020 và tết vì người nghèo 2021;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kỷ niệm ngày công tác xã hội 25/03; Tổ chức tuyên truyền ngày công tác xã hội.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát, tra cứu hồ sơ, dữ liệu Bằng Tổ quốc ghi công, thẩm định trình Cục Người có công cấp đổi Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ do mất mát, hư hỏng đợt 1 năm 2021.

- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 225/2008/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 23 tháng 7 năm 2008 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Thụ lý giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Hồng Thận, Anh Sơn. Tham mưu ban hành Thông báo không thụ lý giải tố cáo tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Mão, thị xã Cửa Lò lý do người tố cáo rút đơn.

- Tổ chức công bố biên bản điều tra TNLĐ 03 vụ tại Công ty CP Sữa TH.

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp thuộc Sở Y tế Nghệ An, đơn vị liên quan để tổ chức Điều tra TNLĐ tại Điện lực Thanh Chương thuộc điện lực Nghệ An; Cửa hàng Xăng dầu Nam Đàn thuộc công ty xăng dầu Nghệ An theo thẩm quyền.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Hội thảo về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tập huấn thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cơ sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2021; Chương trình phòng, chống mại dâm và Kế hoạch thực hiện Đề án 3 – Chương trình 130/CP năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

         - Ngày 13 - 14/03/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày 15/03/ 2021

(thứ 2)

- Báo cáo Dự án xây dựng Công trình ghi công liệt sỹ tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Phòng NCC

Ngày 15/03/ 2021

(thứ 2)

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 18/03/ 2021

(thứ 5)

- Tham gia đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Lộc về tình hình kinh tế xã hội

Huyện Nghi Lộc

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Ngày 18/03/ 2021

(thứ 5)

- Dự Hội nghị Đề án đào tạo nghề cho người lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm cho các Hợp tác xã, Doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, doanh nghiệp chế biến, bảo quản nông sản…

Liên minh Hợp tác xã

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn ngành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tiếp tục tham mưu theo dõi tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát số liệu tài sản các đơn vị trực thuộc năm 2020 nhập trên hệ thống phần mềm quản lý tài sản công quốc gia.

- Hoàn thiện Báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính năm 2020; giải ngân kinh phí năm 2021 cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự toán các nguồn kinh phí lĩnh vực Việc làm - An toàn, vệ sinh lao động năm 2021; hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký sử dụng nguồn kinh phí huấn luyện ATLĐ, VSLĐ từ quỹ Bảo hiểm TNLĐ;

- Tham mưu Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh ban hành Kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục đôn đốc các cơ sở GDNN tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề cấp cơ sở và đăng ký tham gia kỳ thi kỹ năng nghề cấp tỉnh dực kiến tổ chức vào tháng 5/2021.Tham mưu văn bản hướng dẫn triển khai Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2021.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN triển khai tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”cho HS, SV. Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp dự kiến 4/2021.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, thẩm định Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của các huyện, thành phố, thị xã năm 2021 gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh;

- Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - TB&XH.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với huyện Diễn Châu rà soát, hướng dẫn bổ sung hồ sơ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức thanh tra định kỳ tại Khu điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh.

- Tham gia tổ công tác liên ngành giải quyết đơn của công dân tại Hiến Sơn, Đô Lương.

- Tham gia tổ công tác liên ngành giải quyết đơn của công dân tại Phường Quán bàu Tp.Vinh.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bình đẳng giới cho các Ban VSTBPN của các đơn vị thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Tham mưu ban hành Hướng dẫn thực hiện kinh phí công tác trẻ em, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021;

- Hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch công tác trẻ em, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy quý II năm 2021 tại các huyện, thành, thị và các cơ sở cai nghiện ma túy.

- Xây dựng kế hoạch Đội kiểm tra liên ngành 178 đi kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 - Ngày 20 - 21/03/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày 22/03/ 2021

(thứ 2)

- Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 22/03/ 2021

(thứ 2)

- Tiếp công dân định kỳ tháng 03/2021 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày

24/03/

2021

(thứ 4)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 03/2021

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

Ngày

24/03/

2021

(thứ 4)

- Báo cáo Dự án xây dựng Công trình ghi công liệt sỹ tỉnh Nghệ An tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 03/2021.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Phòng NCC

Sáng ngày

25/03/

2021

(thứ 5)

- Dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Sáng ngày

26/03/

2021

(thứ 6)

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Báo cáo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thẩm định, trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm, quy chế làm việc các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC toàn ngành theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục xét duyệt và thông qua Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 các đơn vị; Tổng hợp số liệu và làm việc với Đoàn kiểm toán khu vực 2.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

phòng CM liên quan

 

- Tiếp tục tham gia Đoàn điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Làm việc với Công ty CP Bu Ca triển khai phần mềm hệ thống cơ sở dự liệu quản lý giáo dục nghề nghiệp.

- Tiếp tục phối hợp với Tổng cục GDNN và các đơn vị đăng cai triển khai một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Hội giảng toàn quốc năm 2021.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp hàng tháng cho nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn năm 2021;

- Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã cập nhật kết quả hỗ trợ và rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đề nghị tham gia Chương trình “Cặp lá yêu thương”.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và tiến hành kiểm tra một số huyện, thành phố, thị xã có hồ sơ TNXP tồn đọng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh.

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn Đề cương, thanh tra Giảm nghèo gửi các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện.

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC tháng 3/2021 (Báo cáo thanh tra tỉnh).

- Góp ý Dự thảo Luật Thanh tra.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo Quỹ BTTE tỉnh tổ chức các hoạt động: khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật ; Kêu gọi tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động nhân ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ;                 tư vấn và trị liệu cho trẻ em bị hội chứng tự kỷ, trẻ em chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ..; phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật các loại: Mắt, vận động, sứt môi hở vòm.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị các nội dung, hồ sơ để quyết toán kinh phí về phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020 với Sở Tài chính.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 27 - 28/03/2021: Nghỉ cuối tuần

Sáng ngày

30/03/

2021

(thứ 3)

- Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất thuộc chuyên môn quản lý của phòng Việc làm – An toàn lao động (chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN cho các đơn vị có nhu cầu, cấp mới và cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài; cấp mới và gia hạn hoặc thu hồi giấy phép Hoạt động Dịch vụ việc làm cho các đơn vi, doanh nghiệp; giới thiệu, gia hạn cho đơn vị tuyển dụng người lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị…).

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức 03 lớp tập huấn khởi nghiệp cho các nhà giáo làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp và học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã.

 

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu