Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021 (02/04/2021 01:40 PM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

 

- Tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 226/KH-UBND của UBND tỉnh; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ–TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Chỉ thị số 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid - 19.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

 

Sáng ngày 01/04/ 2021

(thứ 5)

- Họp giao ban công tác tháng 04/2021 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

Chiều ngày 01/04/ 2021

(thứ 5)

Nghe và cho ý kiến dự thảo Đề cương Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

Ngày

03- 04/

4/ 2021

(thứ 7, CN)

- Tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

TP Vinh

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

 

- Chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ buổi làm việc của UBND tỉnh với Bộ Lao động - TBXH, Tổng cục GDNN và các đơn vị đăng cai về việc tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 tại Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

 

- Ngày 03 - 04/4/2021: Nghỉ cuối tuần

 

Ngày 05/4/

2021

(thứ 2)

- Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

 

Sáng ngày 05/4/ 2021

(thứ 2)

- Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 04/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng

 PGĐ

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

 

Chiều ngày 05/4/ 2021

(thứ 2)

- Họp Đảng ủy Sở tháng 04/2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

Chiều ngày 05/4/ 2021

(thứ 2)

- Làm việc với Đoàn công tác Bộ Lao động - TBXH về công tác chuẩn bị, tổ chức Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 tại Nghệ An.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

Ngày .../4/ 2021

(thứ ...)

- Họp hội đồng xem xét kỷ luật tập thể lãnh đạo và cá nhân đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình, phục hồi chức năng Vinh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022 và kế hoạch tinh giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Phối hợp tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về xây dựng công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Nghệ An.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCCVC toàn ngành theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

 

- Hoàn thiện lập kế hoạch Quy hoạch ngành thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050 gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp;

- Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và những năm tiếp theo của Ngành, để triển khai thực hiện.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề cương và báo cáo UBND tỉnh về Dự thảo “Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”;

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập thông tin, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp ý kiến góp ý và bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án "đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030".

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

 

- Phân khai kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

 

- Xây dựng kế hoạch triển khai đề án tuyên phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2021.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

 

- Ban hành quyết định cấp kinh phí hỗ trợ (đợt 2) cho các hộ gia đình nghèo được ngân hàng BIDV tài trợ xây dựng nhà ở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ về công tác trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030;

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 225/2008/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 23 tháng 7 năm 2008 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung tại Công văn số 775/SLĐTBXH-NCC ngày 18/3/2021 về giải  quyết hồ sơ TNXP tồn đọng đề  nghị xác nhận người có công.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

 

- Xây dựng và thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra tại Khu điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở,  Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

 

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp thuộc Sở Y tế Nghệ An để tổ chức Điều tra TNLĐ tại Công ty Khoáng sản và TM Trung Hải và XN gỗ nội thất.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021; Quyết định về phân bổ kinh phí hoạt động BVCSTE, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021; Bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo “Chỉ thị của Ban Thường vụ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An” sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy để báo cáo đề nghị Ban cán sự UBND tỉnh trình Ban thường vụ Tỉnh ủy.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ nguồn kinh phí phòng chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác xóa địa bàn phức tạp về ma túy năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 

Ngày 10 - 11/4/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

Chiều ngày 13/4/ 2021

(thứ 3)

- Báo cáo Đề án “Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030" tại cuộc làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

Ngày .../4/ 2021

(thứ ...)

Họp Hội đồng xếp hạng Trường TC Dân tộc nội trú

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

Ngày 15/4/ 2021

(thứ 5)

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

Ngày 15-16/

4/2021

(thứ 5,6)

- Họp HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 20

Khách sạn Giao tế

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

 

- Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định thăng hạng Trường Trung cấp Dân tộc nội trú tỉnh; phê duyệt giải thể Trung tâm chỉnh hình - phục hồi chức năng Vinh.

- Thẩm định hồ sơ trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/NĐ-CP 6 tháng cuối năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

 

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản công tập trung các đơn vị trực thuộc năm 2021 (đợt 01) báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM, Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Tổng kết công tác đưa người lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

 

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”.

- Lập kế hoạch, tổ chức các đoàn Công tác khảo sát nhu cẩu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

 

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 theo yêu cầu của UBND tỉnh

- Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021 đề xuất Bộ Lao động - TBXH  tuyên dương, khen thưởng.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

 

- Tiếp tục tham mưu giải quyết chế độ lương hưu của ông Phạm Anh Tuấn, huyện Quỳ Hợp.

- Tổng hợp kết quả điều tra lao động, tiền lương trong doanh nghiệp và mức sống tối thiếu của người lao động theo quyết định 273/QĐ-LĐTBXH ngày 26/2/2021 của Bộ Lao động – TB&XH.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

 

- Hướng dẫn, triển khai các huyện, thành phố, thị xã lập hồ sơ và tổ chức quyết toán kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2020;

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4);

- Tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp hàng tháng cho nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung tại Hướng dẫn 589/HD-BCĐ ngày 18/3/2021 của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 về tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Tiếp tục cung cấp hồ sơ liệt sĩ để triển khai Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

 

- Góp ý Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 của Thanh tra tỉnh

- Tổ chức thanh tra chính sách Giảm nghèo tại huyện Nghĩa Đàn.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

 

- Xây dựng và ban hành các văn bản góp ý kiến: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án huy động nguồn lực để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020; Dự thảo Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn " trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025”; Dự thảo Tháng hành động vì trẻ em và Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh lần thứ III.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

 

- Trình UBND tỉnh kiện toàn các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; tiến hành họp Đội và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2021 tại các huyện, thành, thị.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 

    - Ngày 17 - 18/4/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

Họp Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Người khuyết tật

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

Sáng ngày

20/4/

2021

(thứ 3)

- Hội nghị tổng kết công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

Ngày 20/4/ 2021

(thứ 3)

- Tiếp công dân định kỳ tháng 04/2021 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

 

  - Ngày 21/4/2021: Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

 

Ngày

23/4/

2021

(thứ 6)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 04/2021

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

 

Ngày

23/4/

2021

  (thứ 6)

- Báo cáo Đề án “Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030" tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2021.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

 

- Tiếp tục xét duyệt và thông qua Quyết toán Ngân sách nhà nước các đơn vị; Tổng hợp báo cáo Quyết toán, báo cáo Tài chính năm 2020 ngành.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại cơ sở, cụm huyện, xã; hướng dẫn chỉ đạo tiếp tục thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Rà soát tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp; nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban quản lý các khu kinh tế Đông Nam;

- Triển khai một số lớp tập huấn về ATVSLĐ cho cán bộ, chuyên viên quản lý về ATVSLĐ cấp cấp huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai một số nội dung hoạt động trước, trong và sau của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp danh sách thí sinh, chuyên gia dự thi; xây dựng, ban hành kế hoạch, quy chế khảo sát địa điểm tổ chức; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban xây dựng đề thì; Hội đồng Giám khảo, Tiểu ban Giám khảo.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

 

- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tham mưu văn bản lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

 

- Tập huấn triển khai bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động 2019.

- Tiếp nhận, thẩm định Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - TB&XH số liệu về huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển;

- Phối hợp Bưu điện triển khai Công văn số 385/UBND-VX ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh chỉ đạo về mức phí chi trả trợ cấp chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội thông qua Bưu điện;

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030,

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

 

- Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị điều dưỡng người có công tổ chức thực hiện Quyết định số 145/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/3/2021 về giao chỉ tiêu điều dưỡng người có công với cách mạng năm 2021.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

 

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC tháng 4/2021 (Báo cáo thanh tra tỉnh)

- Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cung cấp cho Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến bà Hồ Thị Kiểu

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát, thống kê số liệu về trẻ em và trẻ em có HCĐB, nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào HCĐB trên địa bàn tỉnh năm 2021.

- Phối hợp với các huyện, thành, thị tổ chức tập huấn Xây dựng chương trình hành động, kỹ năng vận động bầu cử cho nữ Ứng cử viên tiềm năng cấp huyện, xã .

- Hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch công tác trẻ em, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021; Hướng dẫn thực hiện kinh phí công tác trẻ em, bình đẳng giới và VSTBPN năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổ chức Đoàn kiểm tra công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy quý II năm 2021 tại các Cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 

 - Ngày 24 - 25/4/2021: Nghỉ cuối tuần

 

Ngày

28/

4/2021

(thứ 4)

- Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy: Báo cáo Dự án xây dựng công trình ghi công liệt sỹ tỉnh Nghệ An.

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c

Long

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp rà soát, xét duyệt chuyển ngạch và xây dựng Đề án thi thăng hạng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Đôn đốc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, nâng mức độ dịch vụ công thuộc lĩnh vực ngành; áp dụng, xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

 

- Phối hợp các phòng chuyên môn tiếp tục giải ngân kinh phí năm 2021, thu hồi công nợ cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

phòng CM liên quan

 

 

- Tiếp tục tham gia Đoàn điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính;

- Tham mưu, lập kế hoạch và tham gia Đoàn thanh, kiểm tra Liên ngành về ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ của UBND tỉnh;

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổ chức Ngày hội tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, gắn với ký kết hợp đồng tuyển dụng lao động giữa một số cơ sơ đào tạo với doanh nghiệp dự kiến cuối tháng 4.

- Tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh giao kế hoạch chỉ tiêu chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Phòng CM liên quan

 

 

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

 

- Triển khai lấy ý kiến, tổng hợp góp ý dự thảo Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 báo cáo Bộ Lao động - TB&XH;

- Tham dự Hội nghị biểu dương Người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI năm 2021 tại Hà Nội;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

 

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

 

- Tổng hợp Bản kê khai tài sản, thu nhập trong toàn ngành nộp cho Thanh tra tỉnh.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

 

- Hướng dẫn các địa phưởng triển khai các mô hình về BVCSTE và BĐG năm 2021 theo kế hoạch của Trung ương và tỉnh.

- Chỉ đạo Quỹ BTTE tỉnh: Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày Thế giới nhận thức về Tự kỷ 2/4; Phối hợp với VP Zhishan thống nhất kế hoạch phẫu thuật cho trẻ em KTVĐ – TNSD tại bệnh viện Quốc tế Vinh; Hoàn thiện các hồ sơ liên quan để chuẩn bị cho chương trình khám sàng lọc đợt 1/2021; Triển khai chương trình sữa Vinamilk cho trẻ em tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi; tư vấn và trị liệu cho trẻ em bị hội chứng tự kỷ, trẻ em chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ..

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

 

- Phối hợp với Sở tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Phân khai kinh phí Đề án cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy đợt 1 năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

 

    - Ngày 30/4/2021: Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam (30/4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu