Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2021 (03/05/2021 01:45 PM)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Ngày 01 - 03/5/2021: Nghỉ cuối tuần, nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 01/5/2021

 

- Tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 226/KH-UBND của UBND tỉnh; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ–TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Chỉ thị số 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid - 19.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

Ngày 04/5/

2021

(thứ 3)

- Sinh hoạt các Chi bộ theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 05/5/ 2021

(thứ 4)

- Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 05/2021.

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng

 PGĐ

Đ/c

Thành

Các phòng CM liên quan

Chiều ngày 05/4/ 2021

(thứ 4)

- Họp Đảng ủy Sở tháng 5/2021

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 05/5/ 2021

(thứ 4)

- Phối hợp tổ chức tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2020 - 2021 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

huyện Nghi Lộc

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Hưng PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 06/5/ 2021

(thứ 5)

- Phối hợp tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2021 - 2020 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

huyện Nghi Lộc

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, đ/c Loan PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 07/5/ 2021

(thứ 6)

- Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc

huyện Nghi Lộc

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, các Đ/c PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 07/5/ 2021

(thứ 6)

- Họp giao ban công tác tháng 05/2021 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, phó phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Ngày 07/5/ 2021

(thứ 6)

- Tham gia Hội nghị góp ý dự thảo các Nghị định của Chính phủ về thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng tại thành phố Đà Nẵng.

thành phố Đà Nẵng

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề, đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo theo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại cơ quan Sở, Chi cục phòng chống TNXH năm 2022

- Tham mưu thực hiện tuyển dụng đặc cách giáo viên tại Trung tâm giáo dục - dạy nghề Người khuyết tật.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Góp ý Báo cáo lập kế hoạch Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050 gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp;

- Tham gia xây dựng Đề án giải thể Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Vinh

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề cương và báo cáo UBND tỉnh về Dự thảo “Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”;

- Xây dựng kế hoạch Đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trên địa bàn thành phố Vinh do UBND tỉnh giao;

- Tiếp tục tham gia Đoàn điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở GDNN thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - 2050 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động-TBXH trước ngày 12/5/2021.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021.

- Chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề tỉnh Nghệ An năm 2021 (từ ngày 24- 27/5/2021)

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh đào tạo năm 2020 tại một số cơ sở GDNN theo Quyết định của Giám đốc sở.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Tổ chức Tập huấn triển khai bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động 2019 cho cán bộ làm công tác lao động, tiền lương, BHXH các huyện, thành thị và cán bộ quản lý doanh nghiệp.

- Tiếp tục tham mưu giải quyết chế độ lương hưu của ông Phạm Anh Tuấn, huyện Quỳ Hợp.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030;

- Tổ chức quyết toán kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng các huyện, thành phố, thị xã năm 2020.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu văn bản gửi các Sở ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh năm 2021.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Hoàn chỉnh Dự thảo Kết luận thanh tra tại Khu điều dưỡng Thương binh TTK Nghệ An

- Chủ trì phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp thuộc Sở Y tế Nghệ An để tổ chức Điều tra TNLĐ tại XN gỗ nội thất xuất khẩu và Công ty TNHH Thanh Luân, tại huyện Kỳ Sơn.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở,  Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch thực hiện Dự án triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững đề phòng, chống đuối nước trẻ em tại Nghệ An năm 2021; Quyết định phân bổ kinh phí hoạt động trẻ em và bình đẳng giới năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em giai đoạn 2019 đến tháng 04/2021; Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trình UBND tỉnh

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tại các huyện, thành, thị.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 08 - 09/5/2021: Nghỉ cuối tuần

Sáng ngày 11/5/ 2021

(thứ 3)

- Dự Hội nghị trực tuyến về công tác Giáo dục đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Hưng

PGĐ

 

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 12/5/ 2021

(thứ 4)

- Báo cáo Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại cuộc làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Nguyệt

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 12/5/ 2021

(thứ 4)

- Hội nghị trực tuyến về phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Nguyệt

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 13/5/ 2021

(thứ 5)

- Dự họp HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 21

Văn phòng HĐNDtỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 15/5/ 2021

(thứ 7)

- Dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.

huyện Nam Đàn

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 42, 154 và Quyết định 15, 32 của Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp, xét duyệt chuyển ngạch và xây dựng Đề án thi thăng hạng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Hướng dẫn nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, nâng phụ cấp TNVK 6 tháng đầu năm 2020 cho cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu giao dự toán 2021 đợt tiếp theo cho các đơn vị thực hiện kinh phí công tác Mộ và NTLS, nâng cấp cơ sở vật chất…

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng NCC, Đơn vị liên quan

 

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030;

- Triển khai một số nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: in treo băng rôn tuyên truyền; hỗ trợ huấn luyện người lao động cho một số doanh nghiệp; ….

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn chỉ đạo các UBND các huyện, thành, thị; cơ sở GDNN công lập trực thuộc; báo cáo rà soát, sắp xếp cơ sở GDNN; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý GDNN để tổng hợp báo cáo Tổng cục GDNN trước ngày 15/5/2021.

- Hướng dẫn các cơ sở GDNN có mô hình xây dựng văn hóa ứng xử tiêu biểu lập hồ sơ đề nghị biểu dương tại Hội nghị sơ kết Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025 theo yêu cầu của Tổng cục GDNN.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Phòng CM liên quan

 

- Tham gia xây dựng Đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An.

- Tham mưu Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao người quản lý năm 2020, kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao người quản lý năm 2021 của công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

 PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm tra phương án của Bưu điện tỉnh đề xuất điều chỉnh mức phí chi trả trợ cấp chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội thông qua Bưu điện.

- Xây dựng dự thảo quy định của UBND tỉnh quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An (theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh).

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021).

- Tổ chức lựa chọn đối tượng người có công tiêu biểu và tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản trình Văn phòng Chính phủ; Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng để Đoàn đại biểu Người có công tiêu biểu của tỉnh tham quan, báo công với Bác Hồ và gặp gỡ các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hà Nội; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số địa danh, di tích lịch sử.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

 PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại Khu điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghệ An.

- Xây dựng báo cáo và dự thảo Kết luận thanh tra Giảm nghèo tại huyện Nghĩa Đàn.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu thành lập đoàn thanh tra, đề cương thanh tra, kế hoạch thanh tra và triển khai thanh tra về pháp luật ATLĐ tại 05 công trình xây dựng tại thành phố Vinh theo kế hoạch

- Góp ý Dự thảo Quyết định, quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư của Thanh tra tỉnh

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

+ Ban hành Kế hoạch liên ngành về tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; Ký cam kết mùa hè an toàn cho trẻ em; Diễn đàn trẻ em các cấp.

+ Làm việc với Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH về việc triển khai thực hiện Dự án triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững đề phòng, chống đuối nước trẻ em tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu tỉnh Nghệ An năm 2021.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo công tác quản lý cai nghiện ma túy tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu giao.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

Ngày 15 - 16/5/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 17/5/ 2021

(thứ 2)

- Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 18/5/ 2021

(thứ 3)

- Dự lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1891 - 19/5/2021) tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.

huyện Nam Đàn

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 18/5/ 2021

(thứ 3)

- Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

 

Đơn vị liên quan

Ngày 20/5/ 2021

(thứ 5)

- Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021 tại cơ quan Văn phòng Sở.

Văn phòng

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Ngày 23/5/ 2021

(CN)

- Tham gia Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 

- Phối hợp với Sở Nội vụ triển khai điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Phối hợp cơ quan công an thực hiện cấp thẻ căn cước công dân cho cán bộ, công chức cơ quan Sở Lao động - TB và XH.

- Tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Triển khai rà soát, lập danh mục và tiến hành chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại cơ quan Sở Lao động - TB và XH theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020 toàn ngành; hoàn thiện biên bản và thông báo xét duyệt quyết toán 2020 các đơn vị;

- Hoàn thiện hồ sơ tài liệu, báo cáo phục vụ Kiểm toán nhà nước Khu vực 2.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM, Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục giới thiệu, gia hạn cho đơn vị được Bộ Lao động TB và XH cấp Giấy phép Hoạt động Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có uy tín về tuyển dụng Lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát nhu cầu đào tạo nghề nghiệp cho người chấp hành xong hình phạt tù của các huyện, thành, thị.

- Tham mưu văn bản triển khai Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An” năm 2021 - Startup Kite 2021 theo chỉ đạo của Bộ Lao động-TBXH.

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bổ sung phương án sử dụng lao động của công ty TNHH MTV đầu tư phát triển chè Nghệ An.

- Tiếp nhận, thẩm định Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể cho các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Triển khai xây dựng tái cấu trúc các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp tỉnh, huyện, xã theo Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh;

- Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Chương trình Quốc gia người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 báo cáo Bộ Lao động - TB&XH.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tổ chức điều dưỡng tập trung cho đối tượng người có công với cách mạng;

- Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành, thị hoàn thiện hồ sơ TNXP tồn đọng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh.

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC tháng 5/2021 (Báo cáo thanh tra tỉnh)

- Tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ trưởng tổ xác minh nội dung KNTC và xác minh kê khai tài sản, thu nhập

- Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau Thanh tra, kết luận giải quyết đơn thư tố cáo

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào cơ quan dân cử; Tháng hành động vì trẻ em; phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em; Phối hợp với các huyện, thành, thị tổ chức tập huấn Xây dựng chương trình hành động, kỹ năng vận động bầu cử cho nữ Ứng cử viên tiềm năng cấp huyện; Hướng dẫn các địa phương thực hiện các mô hình về BVCSTE và bình đẳng giới.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng, chống mại dâm và mua bán người tại các địa bàn phức tạp, trọng điểm về tệ nạn xã hội.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

   - Ngày 22 - 23/5/2021: Nghỉ cuối tuần

Ngày

25/5/

2021

(thứ 3)

- Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Các phòng CM liên quan

Ngày

25/5/

2021

(thứ 3)

Trình UBND tỉnh Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Nguyệt

Các phòng CM liên quan

 

- Kiểm tra, rà soát các điều kiện, trang thiết bị đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan Sở Lao động - TB và XH.

- Tiếp tục rà soát, đối chiếu, phối hợp cài đặt phần mềm Bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Sở.

- Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ xét thăng hạng Trường Trung cấp KTKT Tây Nam

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp các phòng chuyên môn tiếp tục giải ngân kinh phí năm 2021, thu hồi công nợ cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM liên quan

 

- Tổ chức 03 đến 05 lớp tập huấn triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tập huấn về ATVSLĐ cho cán bộ, chuyên viên quản lý về ATVSLĐ cấp cấp huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và lấy ý kiến góp ý của các sở ngành, đơn vị liên quan

-  Tiếp tục phối hợp với Công ty CP Bu Ca tiếp tục hoàn thiện và triển khai phần mềm hệ thống cơ sở dự liệu quản lý giáo dục nghề nghiệp.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp kết quả rà soát trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tham gia Chương trình “Cặp lá yêu thương” trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Lao động - TB&XH;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục cung cấp hồ sơ liệt sĩ để triển khai Dự án phần mềm tin học quản lý số hóa hồ sơ tài liệu người có công.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Nhập dữ liệu và xử lý đơn thư trên phần mềm theo dõi cơ sở dữ liệu Quốc gia về KNTC

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra một số công trình xây dựng có sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt tại TP Vinh

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo Quỹ BTTE tỉnh: Làm việc trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm tại TP.Hồ Chí Minh; Tổ chức chương trình khám sàng lọc đợt 1/2021 theo kế hoạch; Triển khai chương trình sữa Vinamilk cho trẻ em tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi; tư vấn và trị liệu cho trẻ em bị hội chứng tự kỷ, trẻ em chậm phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

 - Ngày 29 - 30/5/2021: Nghỉ cuối tuần

 

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu