Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (23/04/2020 07:21 AM)

Thực hiện Công văn số 1044/SLĐTBXH-VP ngày 21 tháng 04 năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và xã hội Nghệ An v việc ủy quyền thông báo tuyển dụng viên chức.

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức;

Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

Tuyển dụng 01 viên chức làm nhiệm vụ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị, với yêu cầu tiêu chuẩn tối thiểu: Đại học, nhóm ngành kinh tế.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, số 201 Đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu