Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Một số chính sách, quy định mới áp dụng cho lao động nước ngoài tại Malaysia (07/03/2019 08:33 PM)

Chính phủ Malaysia vừa ban hành một số chính sách và quy định mới áp dụng đối với lao động nước ngoài làm việc tại Malaysia, cụ thể như sau:1. Từ ngày 01/01/2019, lao động nước ngoài sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội tại Malaysia. Người sử dụng lao động sẽ phải làm thủ tục cho lao động tham gia bảo hiểm.

2. Theo quy định của Malaysia, các chi phí về kiểm tra an ninh (ISC), khám sức khỏe online, visa sẽ do người sử dụng lao động chịu nếu người lao động vượt qua được các kỳ kiểm tra. Trường hợp người lao động bị loại khi kiểm tra ISC hoặc khám sức khỏe online thì người lao động phải chịu chi phí các dịch đã thực hiện.

3. Lao động xây dựng: Chính phủ Malaysia sẽ chỉ định một số Trung tâm đào tạo và đánh giá tay nghề lao động xây dựng tại nước phái cử để đánh giá tay nghề của lao động xây dựng trước khi đi làm việc tại Malaysia.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản yêu cầu các Doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam cập nhật những chính sách và quy định mới trên để đàm phán và yêu cầu chủ sự dụng thực hiện theo quy định, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi đi làm việc tại Malaysia.

                                                                                                                Cục Quản lý lao động ngoài nước
 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu