Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (30/10/2017 11:07 AM)

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10, ngày 19/10/2017, UBND tỉnh Nghệ An, tổ chức  hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới giai đoạn 2007-2017, Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Minh Thông, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Bằng Toàn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Lao động-TB&XH tỉnh Nghệ An.Cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban tổ chức, Ban tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban pháp chế, Ban Văn hoá – xã hội, HĐND tỉnh. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo phòng Lao động-TB&XH, Tư pháp của các huyện, thành, thị.Ông Lê Minh Thông, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó giám đốc Sở Lao động – TB&XH đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới giai đoạn 2007-2017. Trong đó, khẳng định sự ra đời của Luật bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ đã giúp tỉnh nhà đang từng bước thực hiện có hiệu quả việc thúc đẩy bình đẳng giới, đến nay nhiều thành tựu về bình đẳng giới từng bước được khắng định. Sau 10 năm thực hiện Luật, đã có 16 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như , tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, tỷ lệ nam, nữ được tạo việc làm mới, tỷ lệ nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật; bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới…Toàn cảnh tại hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia phát biểu, trao đổi. Ông Lê Đình Lý, Phó giám đốc Sở Nội vụ khẳng định “Vấn đề bình đẳng giới là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong những thập kỷ qua. Một trong những khía cạnh nằm trong mối quan tâm ấy là vấn đề phụ nữ tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý đang ngày càng có xu hướng gia tăng. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, nghị quyết nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Thông qua việc tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước và bằng các chính sách thiết thực, cụ thể ở các địa phương phụ nữ ngày càng được tạo điều kiện để phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của xã hội.”.

Ông Nguyễn Hữu Mão, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: Hàng năm, Sở đã  hướng dẫn các Sở, ban ngành; các huyện, thành, thị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm bằng hệ thống biểu mẫu kế hoạch có tách biệt giới; Trong quá trình tổng hợp tham mưu kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, việc làm, giảm nghèo… Sở đã phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch có yếu tố lồng ghép giới (như tạo việc làm mới cho phụ nữ, dạy nghề cho lao động nữ, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn ưu đãi, xóa mù chữ cho phụ nữ, trạm y tế có y bác sỹ sản nhi…); Trong thẩm định các dự án đầu tư, thường xuyên xem xét vấn đề hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, trong đó có các chỉ tiêu bình đẳng giới như các dự án “Giảm nghèo thông qua tăng cường năng lực thể chế tại huyện Quỳ Châu”, “Sản xuất nhãn mác, bao bì phục vụ ngành dệt may”, “Nhà ở nội trú học sinh trường Trung cấp Dân tộc miền núi Nghệ An”, “Đào tạo nghề và chương trình tín dụng nhỏ miền núi”...
 Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 


Bà Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta nhìn chung các văn bản quy phạm pháp luật ban hành phù hợp với nguyên tắc quy định về bình đẳng giới, được thi hành có hiệu quả và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh góp phần đảm bảo nguyên tắc công bằng trong áp dụng pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai,  vần còn nhiều lúng túng trong việc nhận diện nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới,  đôi khi chưa xác định được những  nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và chưa đặt ra cơ chế riêng trong việc tổ chức lấy ý kiến đối với vấn đề này; Nguyên nhân là do  đội ngũ trực tiếp tham gia vào quá trình  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các Sở, ngành còn hạn chế chưa đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm  nhận diện vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật. Mặt khác, việc  tham gia của các cơ quan liên quan đến vấn đề bình đẳng giới còn rất hạn chế, hiệu quả chưa cao…

Phó chủ tịch UBND Xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp Đinh Thị Kim Châu, đơn vị xây dựng thành công mô hình “ Xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới”  nhấn mạnh “Chúng tôi thấy rằng thành công mô hình xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước sửa đổi, bổ sung có nội dung bình đẳng giới đã triển khai thí điểm tại xã Minh Hợp tuy mới chỉ ở mức độ triển khai mô hình thí điểm nhưng đã thể hiện tính dân chủ của người dân trong việc đưa bình đẳng giới thành một chuẩn mực mới tại địa phương. Qua đó, mô hình cần được nhân rộng để người dân tự ý thức thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của người phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện.”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông khẳng định: Nhờ thực hiện Luật Bình đẳng giới, nhận thức về giới và bình đẳng giới của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đã từng bước được nâng lên từ người lao động đến các nhà lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó,  việc thực hiện lồng ghép có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã góp phần thúc đẩy các lĩnh vực chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hoá-thông tin, thể dục thể thao, gia đình phát triển và tiến tới đạt được kết quả bình đẳng giới thực chất. 

Trong những năm tới, để nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi Luật Bình đẳng giới, công tác bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, trong đó quan tâm đến các đối tượng như công nhân nữ, phụ nữ nông thôn và trẻ em gái…Đồng thời cần  đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bình đẳng giới  và kịp thời nắm bắt các thông tin, tình hình thực hiện công tác này để có biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị, đề xuất giải quyết.

                Như vậy, có thể thấy rằng, với chặng đường 10 năm thực hiện Luật vừa qua chính là những tiền đề vững chắc để tỉnh chúng ta tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa trong triển khai thực hiện Chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và tiến tới đạt được bình đẳng giới một cách thực chất./.

                                                                                                                                Kiều Trinh
 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu