Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (12/01/2018 03:10 PM)

 

Để đảm bảo công tác chính sách đối với Người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:                           

 A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  I. Mục đích

   Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người dân đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, góp phần ổn định tình hình đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách có công, xã hội, hộ nghèo được vui Tết, đón Xuân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị xã hội của tỉnh.

   II. Yêu cầu

   - Các hoạt động phải phong phú, thiết thực, mang đậm truyền thống của Dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm, nhân ái. Lòng tri ân đối với gia đình Người có công, các đơn vị nuôi dưỡng tập trung các đối tượng chính sách; giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

   - Các ngành, các cấp chủ động thực hiện nghiêm túc, kịp thời bảo đảm đúng tiến độ; Đa dạng hóa huy động các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc tổ chức các đoàn thăm, tặng quà đối tượng và các đơn vị nuôi dưỡng tập trung đối tượng người có công và xã hội.

   - Các chế độ tiền trợ cấp ưu đãi, chính sách trợ giúp và quà Tết của các đối tượng người có công, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo phải được thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ, đến tận tay đối tượng.

   B. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

   I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

   - UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về các lĩnh vực liên quan; sắp xếp lịch thăm, tặng quà các đối tượng và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

   - Các cấp, các ngành liên quan chủ động ban hành hoặc phối hợp ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai Kế hoạch này theo thẩm quyền.

   - Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện Kế hoạch đề ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, năm 2018.

   II. Chi trả trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh

Tổng kinh phí chi trả trợ cấp thương xuyên cho các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trong tháng 2 năm 2018 là: 167.228.595.000 đồng. Cụ thể:

1. Chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 2 năm 2018 cho trên 77.500 đối tượng người có công với cách mạng, với kinh phí: 117.000.000.000 đồng; Từ nguồn trung ương ủy quyền.

2. Chi trả trợ cấp xã hội tháng 2 năm 2018 cho 132.081 đối tượng đang hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng với kinh phí 50.228.595.000 đồng; Từ nguồn chi bảo trợ xã hội đã bố trí trong dự toán năm 2018 của các huyện, thành phố, thị xã.

III. Kế hoạch thăm, tặng quà tết cho các đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh

Tổng kinh phí thực hiện chính sách thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho các đơn vị và đối tượng là: 50.538.450.000 đồng. Cụ thể:

1. Đối tượng quà tặng của Chủ tịch nước, do Ngân sách Trung ương đảm bảo

Tặng cho 89.547 người, số kinh phí quà tặng là: 18.422.000.000 đồng, trong đó:

- Mức quà: 400.000 đồng/người  x  2.563 người =  1.025.200.000 đồng; Gồm: Lão thành cách mạng: 14 người; Cán bộ Tiền khởi nghĩa: 196 người; Anh hùng LLVT, AHLĐ: 20 người; Mẹ VNAH: 132 mẹ; Tuất liệt sỹ nuôi dưỡng và Tuất 2 liệt sỹ trở lên: 630 người; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 81% trở lên: 929 người; Bệnh binh 81% trở lên: 307 người; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 81% trở lên đang hưởng trợ cấp: 335 người.

- Mức quà: 200.000 đồng/người x 86.984 người =17.396.800.000 đồng; Gồm: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh dưới 81%: 32.264 người; Bệnh binh dưới 81%: 9.780 người; Tuất 1 liệt sỹ: 7.245 người; Người có công giúp đỡ cách mạng: 31 người; Người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% đang hưởng trợ cấp: 6.417 người; Người giữ bằng TQGC đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sỹ: 31.057 người, Người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày: 190 người.

Nguồn kinh phí trợ cấp thường xuyên, quà tặng của Chủ tịch nước cho các đối tượng do ngân sách Trung ương ủy quyền thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi người có công.

2. Thăm, tặng quà Tết của Chủ tịch UBND tỉnh; Hỗ trợ hộ nghèo ăn tết, do Ngân sách tỉnh đảm bảo, với số kinh phí: 10.689.400.000 đồng.

2.1. Quà tặng các đơn vị và đối tượng Người có công tiêu biểu là 158.000.000 đồng; Trong đó:

- Thăm tặng quà cho 06 đơn vị, với kinh phí quà tặng là: 53.000.000 đồng.

(Tiền mặt 50.000.000 đồng, giá trị hiện vật: 3.000.000 đồng), gồm:

+ Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An: 10.500.000 đồng.

+ Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An: 10.500.000 đồng.

+ Trung tâm điều dưỡng Người có công với cách mạng: 10.500.000 đồng.

+  Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ Nghệ An: 10.500.000 đồng.

+ Ban quản lý Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào: 5.500.000 đồng.

+ Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Vinh: 5.500.000 đồng.

- Thăm tặng quà 42 gia đình Người có công tiêu biểu ở 21 huyện, thành phố, thị xã:  42 gia đình  x  2.500.000 đồng =  105.000.000 đồng.

Trong đó: Tiền mặt:            84.000.000 đồng.

                 Giá trị hiện vật:  21.000.000 đồng.

2.2. Thăm, tặng quà cho các đơn vị và đối tượng Bảo trợ xã hội; Hỗ trợ hộ nghèo ăn tết, với số kinh phí là: 10.481.900.000 đồng, gồm:

- Tặng quà cho 758 đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tập trung tại các Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh; mức quà: 150.000 đồng/suất. Kinh phí: 113.700.000 đồng. Cụ thể:

+ Trung tâm Công tác xã hội: 70 đối tượng, kinh phí: 10.500.000 đồng;

+ Trung tâm Bảo trợ xã hội: 130 đối tượng, kinh phí: 19.500.000 đồng;

+ Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người khuyết tật Nghệ An: 239 đối tượng, kinh phí: 35.850.000 đồng;

+ Làng trẻ em SOS Vinh: 287 đối tượng, kinh phí:  43.050.000 đồng;

+ Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An: 26 đối tượng, kinh phí: 3.900.000 đồng;

+ Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ: 6 đối tượng, kinh phí: 900.000 đồng.

- Quà tặng cho 04 đơn vị gồm: Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An, Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An, Trung tâm Giáo dục, dạy nghề Người khuyết tật Nghệ An, Làng trẻ em SOS Vinh, kinh phí: 22.000.000 đồng.

Mức quà tặng cho mỗi Trung tâm: 5.500.000 đồng

Trong đó: + Tiền mặt: 5.000.000 đồng.

                 + Giá trị quà tặng: 500.000 đồng.

- Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho 60 người cao tuổi tiêu biểu, kinh phí: 150.000.000 đồng.

Mức quà tặng người cao tuổi: 2.500.000 đồng/người.

Trong đó: + Tiền mặt: 2.000.000 đồng;

                 + Hiện vật: 500.000 đồng.

-  Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho 60 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kinh phí: 150.000.000 đồng.

Mức quà tặng : 2.500.000 đồng.

Trong đó: + Tiền mặt: 2.000.000 đồng;

                 + Hiện vật: 500.000 đồng.

- Kinh phí In 6.500 giấy chúc thọ cho người cao tuổi tròn 90 tuổi, 95 tuổi, 100 tuổi và trên 100 tuổi  kinh phí:  42.250.000 đồng.

- Hỗ trợ cho 66.693 hộ nghèo ăn Tết, với mức hỗ trợ 150.000 đồng/hộ, kinh phí: 10.003.950.000 đồng.

2.3. Thăm, tặng quà cho 09 đơn vị cai nghiện ma túy, với số kinh phí là: 49.500.000 đồng (tiền mặt 45.000.000 đồng, giá trị hiện vật: 4.500.000 đồng). Cụ thể: 

- Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội 1: 5.500.000 đồng.

- Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội 2: 5.500.000 đồng.

- Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy: 5.500.000 đồng.

- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn: 5.500.000 đồng.

- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội huyện Tương Dương: 5.500.000 đồng.

- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội huyện Kỳ Sơn: 5.500.000 đồng.

- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội huyện Quế Phong: 5.500.000 đồng.

- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thành phố Vinh: 5.500.000 đồng.

- Bệnh xá quân dân y Tiểu khu 50 - Bộ Chị huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An: 5.500.000 đồng.

3. Chính sách tặng quà Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, do ngân sách cấp huyện, xã đảm bảo (đã được cân đối vào dự toán chi ngân sách cấp huyện, xã năm 2018), với số kinh phí: 21.427.050.000 đồng.

3.1. UBND các huyện, thành phố, thị xã trích ngân sách cấp huyện tặng quà cho các đối tượng, mức quà: 150.000 đồng/người. Tổng số kinh phí quà tặng: 12.604.800.000 đồng; Trong đó:

- Quà tặng cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 6.253 người, tương ứng với  số tiền 937.950.000 đồng.

- Người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, huy chương và người trong gia đình được tặng thưởng Huân, huy chương (huy chương gia đình) còn sống không hưởng các chế độ: Hưu trí, mất sức lao động, cán bộ đang công tác, trợ cấp ưu đãi người có công,...: 69.683 người, tương ứng với số tiền 10.452.450.000 đồng.

- Người phục vụ cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tuất người có công hàng tháng các loại: Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, liệt sĩ (trừ những trường hợp đã được tặng quà Chủ tịch nước, tuất vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng, vợ khác),  thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, người hưởng trợ cấp hàng tháng theo các Quyết định: 142/2008/TTg, 53/2010/TTg, 62/2011/TTg: 8.096 người, tương ứng với số tiền 1.214.400.000 đồng. 

3.2. UBND các xã, phường, thị trấn trích ngân sách cấp xã tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho 45.461 người cao tuổi (tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi), tương ứng với số tiền 8.822.250.000 đồng.

                4. Các chính sách khác

- Đề nghị Chủ tịch Nước tặng thiệp mừng thọ cho 394 người cao tuổi tròn 100 tuổi (sinh năm 1918).

- Đề nghị Chính phủ cấp, hỗ trợ: 1.860.630 kg gạo cứu đói cho 32.670 hộ, 124.042 nhân khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

III. Phân công tổ chức thực hiện

  1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

   - Chủ trì phối với các Sở, ban, ngành, tổ chức liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả tỉnh; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo kết quả UBND tỉnh theo yêu cầu.

   - Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan lập dự toán kinh phí đảo bảo trình UBND tỉnh xem xét quyết định để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, nhất là nguồn kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho người có công, chính sách trợ giúp xã hội; kinh phí quà tặng gia đình người có công tiêu biểu, đơn vị liên quan, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và các đối tượng xã hội khác.

   - Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan trên địa bàn tỉnh; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt lịch trình, thành phần tham dự, đối tượng, địa bàn để tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên một số đơn vị, gia đình người có công tiêu biểu, người cao tuổi và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Phối hợp đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã lập danh sách các hộ nghèo được tặng quà (Trong Chương trình “Tết vì người nghèo”); thực hiện vận động tăng cường xã hội hóa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng Quỹ vì người nghèo, trợ giúp hộ nghèo và các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

- Phối hợp với Cục Dữ trự quốc gia, hướng dẫn chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tiếp nhận cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân khi có quyết định cấp gạo của Chính phủ.

   - Chủ động tham mưu ban hành Kế hoạch, chương trình, văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo theo thẩm quyền. Hoàn thành xong trước ngày 26/01/2018 (tức ngày 10/12/2017 âm lịch).

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan thẩm định kinh phí, cân đối đảm bảo nguồn trình UBND tỉnh quyết định để tổ chức thực hiện chi trả chính sách, chế độ và quà tặng cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em đặc biệt khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 29/01/2018 (tức ngày 13/12/2017 âm lịch).

3. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Nghệ An

   Chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan tuyên truyền rộng rãi để mọi người dân và các đối tượng được biết về trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với nhân dân; đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng thực hiện phong trào xã hội toàn dân thực hiện “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện Chương trình “Tết vì người nghèo” trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm.

   4. Kho bạc Nhà nước Nghệ An và các huyện, thành phố, thị xã

   Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp liên quan xử lý nhanh các nguồn kinh phí để đảm bảo chi trả và làm quà tặng cho đối tượng theo quy định hiện hành. Trường hợp đầu năm 2018 các đơn vị chưa được giao dự toán, đề nghị Kho bạc Nhà nước các cấp cho tạm ứng kinh phí để chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội và tiền quà lễ, tết kịp thời trước ngày trước ngày 26/01/2018 (tức ngày 10/12/2017 âm lịch).

   5. Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, vận động các doanh nghiệp chi trả lương, tiền thưởng và các chế độ kịp thời cho người lao động, đảm bảo trước Tết Nguyên đán; tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

   6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp

   Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp liên quan tổ chức vận động các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân nhằm nâng cao chất lượng xã hội hóa hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng Quỹ vì người nghèo, trợ giúp hộ nghèo và các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

   7. Các Sở, ban, ngành liên quan

   Theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động kêu gọi, tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho các đối tượng liên quan theo tinh thần xã hội hóa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

   8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Căn cứ vào số đối tượng và mức quà tặng theo quy định, chủ động cân đối nguồn ngân sách cấp huyện để tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trích ngân sách cấp xã để thực hiện tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn đúng theo quy định. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động Người có công và xã hội trong phạm vi địa phương một cách thiết thực, hiệu quả.

   9. Các đơn vị sự nghiệp liên quan thuộc ngành Lao động - TB và XH

   Chủ động phối hợp chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện chi trả, đầy đủ đảm bảo các nguồn kinh phí cho đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung; tổ chức cho đối tượng đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui vẻ, an toàn và đầm ấm, không để xảy ra mất an toàn trật tự trong đơn vị và địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chính sách Người có công và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, thời gian hoàn thành các nội dung trước ngày 07/02/2018 (tức ngày 22/12/2017 âm lịch), kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo)./.

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu