Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết quả thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Nghệ An năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 (20/06/2019 11:00 AM)

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Nghệ An luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa. Các thế hệ người dân Nghệ An luôn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng, quật cường trong chiến đấu, góp phần cùng cả nước lập nên những chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng chói lọi. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, toàn tỉnh có trên 590.000 người tham gia lực lượng quân đội, trên 45.000 thanh niên xung phong, trên 167.000 người tham gia lực lượng dân công hoả tuyến, dân quân du kích. Trong đó có hơn 45.000 người được công nhận liệt sỹ; hơn 42.000 người được công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; hơn 14.000 bệnh binh; 2.743 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 927 cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; 18.755 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hoá học,…



Hiện nay, Nghệ An là một trong những tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp thường xuyên và một lần cho người có công lớn trong cả nước. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp thường xuyên cho 73.780 người, với số tiền chi trả trợ cấp hàng tháng là 126 tỷ đồng (chưa gồm số tiền chi trả trợ câó một lần theo chế độ).

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách cho người có công với cách mạng, được sự quan tâm của các Bộ, Ngành Trung ương và sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, quản lý điều hành UBND tỉnh, trong những năm qua việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng ở Nghệ An đã thu được nhiều kết quả tốt, như: Quản lý và chi trả kịp thời và đầy đủ chế độ trợ cấp, phụ cấp cho người có công và thân nhân liệt sĩ; giải quyết cơ bản chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh theo quy định của Nhà nước; xác nhận và thực hiện tốt chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học;... Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý khiếu nại tố cáo được quan tâm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cá nhân cố tình làm sai để trục lợi chế độ chính sách. Để làm tốt những vấn đề này tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của cả hệ thống chính trị nhất là ở cơ sở nhằm thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.




Bên cạnh việc tập trung để thực hiện đúng, đủ chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng, thời gian qua Nghệ An còn làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, cùng với các chế độ chính sách của Nhà nước, tỉnh đã có những chính sách cụ thể động viên, khơi dậy trách nhiệm, tình cảm, huy động sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng chăm lo đời sống người có công với cách mạng. Phong trào xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện có kết quả, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã thu được 32,5 tỷ đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thông qua nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các nguồn đóng góp khác của nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế chính trị xã hội, đã xây dựng mới và sửa chữa được 418 nhà tình nghĩa (trong đó: xây mới 168 nhà, sửa chữa nâng cấp 250 nhà), với tổng kinh phí trên 30,2 tỷ đồng. Tặng 1.983 sổ tiết kiệm cho các gia đình người có công, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị  nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xây mới, tu bổ các công trình nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và nhà bia ghi tên liệt sĩ được quan tâm thực hiện.



Những việc làm trên đã tạo góp phần hỗ trợ cho các gia đình người có công với cách mạng có cuộc sống ngày một tốt hơn, đồng thời mang đến ngọn lửa ấm áp của nghĩa tình, của sự biết ơn và kính trọng đối với sự hy sinh vô giá của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa, trong thời tới cấp ủy, chính quyền, các ngành và toàn thể các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đảm bảo nguyên tắc công khai, đầy đủ, kịp thời, để nhân dân biết thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý điều hành của chính quyền nhất là cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định; quan tâm cải cách hành chính, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những tồn đọng đối với các đối tượng được quy định trong chính sách, thí điểm thực hiện việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua dịch vụ Bưu điện.

- Quan tâm đến việc rà soát, khai thác các thông tin, căn cứ có tính pháp lý về người tham gia kháng chiến mà hy sinh, bị thương, bị bệnh trong lúc chiến đấu, phục vụ chiến đấu để thực hiện việc xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học, việc cấp bằng Tổ quốc ghi công,...

- Tập trung tổ chức, triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) theo nội dung Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

- Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019 và nhưng năm tiếp theo nhằm tạo ra một nguồn lực lớn hơn, nhiều hơn để có điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho người có công trên địa bàn toàn tỉnh có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao hơn. (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cụ thể hóa tại Văn bản số 2717/UBND-VX ngày 24/4/2019).

Công tác Đền ơn, đáp nghĩa không chỉ là tình cảm, là trách nhiệm mà còn là miềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị; của cộng đồng và toàn xã hội; của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Thực hiện tốt công tác này là phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc ta, củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.

 

                                                                        Lương Đình Đức - Phòng Người có Công










 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu