Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Báo cáo tổng kết, đánh giá các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) tỉnh Nghệ An (12/10/2017 11:01 AM)

Thực hiện Kế hoạch số 895/KH-BTCQG ngày 10/3/2017 của Ban Tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Ủy ban nhân nhân tỉnh Nghệ An báo cáo đánh giá kết quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ  trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện

Ngay sau Hội nghị triển khai Kế hoạch số 895/KH-BTCQG ngày 10/3/2017 của Ban Tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và các văn bản hưởng dẫn của Chính phủ, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ; UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quan trọng chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, cụ thể như: Ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/6/2017 về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 về thành lập Ban Tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, do đồng chí Lê Minh Thông, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 về thành lập Tiểu ban tuyên truyền các hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 về thành lập Tiểu ban nội dung tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 về thành lập Tiểu ban tổ chức Lễ hội "Uống nước nhớ nguồn" tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt – Lào; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 về tổ chức Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” năm 2017; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 13/4/2017 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 318/KH.UBND.VX ngày 06/6/2017 về việc tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca Việt - Lào”; Công văn số 3442/UBND-VX về kế hoạch tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân, ấm tình đồng đội”; Thông báo số 348/TB-UBND ngày 03/7/2017 về Chương trình dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; Viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh; Thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người có công.

 Ngoài ra các Cơ quan Đảng, Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức Hội trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 100% các huyện, thành phố, thị xã đã  xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo và các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại địa phương.

II. Kết quả thực hiện

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, công tác thông tin, tuyên truyền đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các Sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện với các hình thức, nội dung phong phú, sâu sắc và đạt được hiệu quả cao, cụ thể:

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự “Nghệ An với công tác Đền ơn đáp nghĩa” và nhiều chuyên đề, chuyên mục phản ánh các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; phóng sự tình hữu nghị Việt - Lào; Tuyên truyền các điển hình tiên tiến làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh.

- Báo Nghệ An thực hiện mở các chuyên mục tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên Báo điện tử Nghệ An từ ngày 20/6/2017; Tổ chức các sự kiện kỷ niệm, trực quan sinh động; Mở chuyên trang đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ số ra ngày 24/7/2017 và tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, những người thương binh, bệnh binh làm kinh tế giỏi.

- Các Sở, ban ngành liên quan hoàn thành nội dung và phát hành đĩa tuyên truyền về 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ; Ấn phẩm văn hóa số đặc biệt về Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn”; Bổ sung, thay đổi nội dung các cụm cổ động chính trị trong tỉnh; treo 780 băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, cờ chuối trên các trục đường chính của thành phố Vinh với các nội dung về kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

- Các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, thực hiện tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ như như xây dựng các phóng sự, viết tin bài trên hệ thống truyền thanh, truyền hình sản xuất và treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu về ý nghĩa, lịch sử, giá trị nhân văn của ngày Thương binh - Liệt sĩ; Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong 70 năm qua trên địa bàn tỉnh.

Kết quả: Toàn tỉnh có 48 phóng sự chuyên đề; 1.860 tin bài đăng tải trên các báo trung ương, địa phương, Cổng thông tin điện tử Nghệ An, Đài PTTH tỉnh, hệ thống phát thanh huyện, xã; treo 2.400  khẩu  hiệu, băng rôn, cờ phớn, cờ chuối.

Nhìn chung hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thị xã, các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền, đưa tin phản ánh kịp thời và đầy đủ được đông đảo quần chúng nhân dân theo dõi và hưởng ứng, góp phần sâu sắc trong nhận thức, ý nghĩa của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tiếp tục khẳng định ý nghĩa nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Một số cơ quan, địa phương làm tốt hoạt động tuyên truyền như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động - TB và XH, Sở Văn hóa, thể thao, Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử Nghệ An, UBND thành phố Vinh, UBND huyện Nghi Lộc, UBND huyện Hưng Nguyên, huyện Anh Sơn,....

2. Kết quả các hoạt động trọng tâm, nổi bật của tỉnh

2.1. Tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ gắn với Hội nghị gặp mặt, biểu dương những cá nhân, gia đình người có công tiêu biểu, các đơn vị làm tốt công tác chính sách người có công với cách mạng vào ngày 24/7/2017 với sự tham gia của 485 đại biểu.

Trước buổi lễ các đại biểu đã dâng hoa và báo công trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Trường Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, tỉnh đã tổ chức trao tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 126 người có công tiêu biểu và tặng 140 suất quà cho các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu, mỗi suất quà trị giá 500.000 ngàn đồng.

- Tổ chức đưa đoàn đại biểu người có công tiêu biểu của tỉnh đi tham dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc vào ngày 26/7/2017 tại Hà Nội và dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức trọng thể vào sáng ngày 27/7/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Nghệ An có 01 đại biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 10 đại biểu được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen.

2.2. Phối hợp tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật thắp nến tri ân “Khúc tráng ca Việt - Lào” được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV vào tối ngày 15/7/2017 tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Dự lễ thắp nến trị ân có Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đại diện lãnh đạo của các bộ, ban, ngành Trung ương, đặc biệt về dự lễ có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của các tỉnh Xiêng khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bum, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã thăp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và tặng 14 suất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình có công với cách mạng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tặng quà các Cựu chiến binh của 03 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bum, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

2.3. Tổ chức thành công Lễ hội “Uống nước nhớ nguồn” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, huyện Anh Sơn, với các hoạt động: Trưng bày Triển lãm ảnh “Nghệ An thực hiện lời Bác dạy về công tác Thương binh, Liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào chiếu phim về đề tài thương binh, liệt sĩ; tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và một số xã huyện Anh Sơn, Lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào.

2.4. Tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp sự kiện “Thắp sáng tri ân, Ấm tình đồng đội” vào tối ngày 09/7/2017 tại nhà văn hóa Quân khu 4. Tại buổi lễ, 5 Mẹ Việt Nam anh hùng  được tặng 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng; 10  thân nhân các gia đình liệt sỹ được tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng và  tặng 5 xe lăn cho đại diện các mẹ, vợ liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; hơn 173 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia ủng hộ chương trình với số tiền gần 12 tỷ đồng để chăm lo cho các gia đình chính sách, thân nhân các liệt sĩ bằng các hình thức: Xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, ....

2.5. UBND tỉnh tổ chức các đoàn do các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị), Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, Khu di tích lịch sử Truông Bồn và đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người có công với cách mạng, với tổng kinh phí thăm tặng quà 167.500.000 đồng.

Một số cơ quan, địa phương làm tốt như: Sở Lao động - TB và XH, Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, thể thao, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An, huyện Anh Sơn, huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh,...

3. Tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi và tặng quà tại các cấp

 Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ban ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã,  phường, thị trấn; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã trích kinh phí và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí để tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp này là 46.997.690.000 đồng. Cụ thể:

- Quà tặng của Chủ tịch nước cho 89.138 đối tượng người có công trên địa bàn là 18 tỷ đồng.

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trích ngân sách tỉnh tặng quà cho 89.138 đối tượng người có công trên địa bàn là 17.827.600.000 đồng (mức quà tặng cho một đối tượng là 200.000 đồng/đối tượng).

- Thực hiện xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân tổ chức thăm hỏi 4.738 đối tượng người có công và thân nhân người có công tại các huyện, thành phố, thị xã, với tổng trị giá: 3.555.950.000 đồng.

- Trao tặng 522 sổ tiết kiệm cho Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, với tổng số tiền: 1.929.400 đồng, (trong đó: có 132 Bà Mẹ VNAH, 390 thân nhân liệt sỹ).

- Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho đối tượng người có công thuộc đơn vị quản lý, với số tiền tặng trên 1 tỷ đồng.

- Các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ gắn với Hội nghị gặp mặt, biểu dương những cá nhân, gia đình người có công tiêu biểu, các đơn vị làm tốt công tác chính sách người có công với cách mạng tại địa phương. Kết quả: Có 1.353 người có công tiêu biểu được tặng quà; trong đó: có 850 cá nhân, 109 tập thể làm tốt công tác chính sách người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được tặng Giấy khen, với tổng trị giá: 884.010.000 đồng.

- Các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 15.798 gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau trên địa bàn, với tổng kinh phí 3.628.330.000 đồng.

Ngoài ra, các huyện, thành phố, thị xã, các xã phường, thị trấn đã tổ chức thành công Lễ cầu siêu và dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân lên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ của địa phương, với tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.  

Một số cơ quan, địa phương làm tốt như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - TB và XH, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Hội Cựu chiến binh, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, huyện Đô Lương, huyện Nam Đàn, huyện Thanh Chương, huyện Quỳ Hợp, huyện Quỳnh Lưu, huyện Tân Kỳ, huyện Anh Sơn, thành phố Vinh,...

4.  Kết quả thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có văn bản triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tính đến ngày 28/7/2017, toàn tỉnh đã vận động thu được 11.270.000.000 đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Trong đó: Cấp tỉnh: 680.000.000 đồng; Cấp huyện: 3.700.000.000 đồng; Cấp xã: 6.890.000.000 đồng (đạt 100% kế hoạch).

Một số địa phương đã huy động được số tiền lớn như: huyện Quỳnh Lưu, huyện Nghĩa Đàn, huyện Nghi Lộc, huyện Yên Thành, huyện Thanh Chương, huyện Nam Đàn, huyện Đô Lương, huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh.

- Từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được, cùng với sự hỗ trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở, với tổng số nhà xây mới và sửa chữa là 268 nhà, với tổng trị giá  8.657.750.000 đồng. Trong đó, Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh hỗ trợ 101 nhà, với kinh phí 2,8 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ 167 nhà, với kinh phí 5.857.750.000 đồng.

Một số địa phương tiêu biểu như: huyện Quỳnh Lưu, huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh.

Có 132/132 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức nhận chăm sóc phụng dưỡng với kinh phí hỗ trợ mỗi tháng cho một Mẹ là 1.000.000 đồng/tháng. Nhân dịp 27/7/2017 tất cả các đơn vị, cơ quan nhận phụng dưỡng đều đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và giúp các mẹ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh và làm vườn.

 Hoàn thành việc tham mưu nâng cấp, mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc để quy tập hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; Hoàn thành công trình xây dựng nhà thờ tại Nghĩa trang liệt sĩ  Quốc tế Việt - Lào đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tiến hành xây mới, tu bổ, tôn tạo 156 công trình ghi công liệt sĩ, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nhà thờ, nhà bia ghi danh liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ ở các xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố, thị xã, với tổng kinh phí 120.643.660.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ, sáu trăm bốn ba triệu, sau trăm sáu mươi ngàn đồng).

III. Đánh giá chung

                Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và có sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nên đã tạo ra phong trào rộng khắp toàn tỉnh, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

                - Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động rộng khắp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương. Trên cơ sở đó, Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tổ chức triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

                - Công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được các cơ quan thống tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền kịp thời các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.

                - Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả với quy mô, hình thức phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chính trị cơ quan, đơn vị, địa phương.

                - Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với các mạng được đẩy mạnh sâu rộng bằng những việc làm cụ thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã tạo ra một phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” sâu rộng đến từng ngõ xóm, làng xã, từng gia đình,...

Với những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tặng Bằng Khen.

Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã đạt hiệu quả thiết thực và trở thành trách nhiệm của toàn xã hội và tạo được dấu ấn sâu đậm trong nhận thức của mỗi người dân về đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa” và có tính giáo dục cao trong thực hiện chế độ chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng, góp phần chăm sóc tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu