Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 (12/08/2021 07:54 AM)

Căn cứ Công văn số 703/LĐTBXH-TCGDNN ngày 16/3/2021 và Công văn số 1485/UBND-VX ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và nhân lực có kỹ năng nghề; Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông GDNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, mục đích:

Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, xây dựng, phát triển không gian truyền thông GDNN nhằm lan tỏa sâu rộng hình ảnh, giá trị giáo dục nghề nghiệp trong đời sống kinh tế xã hội; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và đồng thuận của toàn xã hội.

Huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư và tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ tuyển sinh, đào tạo, đánh giá với tuyển dụng và việc làm nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề. Tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ công tác tuyển sinh, hướng nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp.


 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu