Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo (04/04/2016 04:08 PM)
Thời gian qua, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các Phòng chuyên môn Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động - TB và XH các huyện, thành phố, thị xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của ngành
 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu