Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
thông báo nghỉ lễ, tết năm 2016 (06/01/2016 03:28 PM)

Thực hiện Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ Lao động - TB và XH, Sở Lao động - TB và XH thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các phòng chuyên môn cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu