Giới Thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tin Tức Sự Kiện
Skip portletPortlet Menu
 
tin chuyên ngành
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Quyết định số 30/QĐ-UBND về về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Quyết định số 657 phê duyệt kết quả điều tra, sà soát hộ nghèo, hộ cân
Quy định phân công, phân cấp và Quy trình thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ máy

Phân công, phân cấp và Quy trình thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chứcthuộc ngành Lao động – TB và XH tỉnh Nghệ An

 
 
 
 
lịch công tác
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu