Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Việc làm
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Việc làm
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Việc làm
Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
Giải quyết trợ cấp mai táng phí do ngân sách tỉnh bố trí Chính sách người có công
Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Chính sách người có công
Giải quyết thủ tục giải quyết trợ cấp đối với người được cử đi làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia Chính sách người có công
Giải quyết thủ tục cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Chính sách người có công
Qiải quyết hồ sơ thủ tục trợ cấp ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Chính sách người có công
Tiếp nhận hồ sơ do Quân đội, Công an chuyển đến Chính sách người có công
Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Chính sách người có công
Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Chính sách người có công
Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân Chính sách người có công
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho người có công từ trần Chính sách người có công
Chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Chính sách người có công
Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với có công giúp đỡ cách mạng Chính sách người có công
Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế Chính sách người có công
Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với đối với người hoạt động hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Chính sách người có công
Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học Chính sách người có công
Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với với thương binh đồng thời là nười hưởng trợ cấp mất sức lao động Chính sách người có công
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>