Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Chính sách người có công
Giám định vết thương còn sót Chính sách người có công
Giải quyết hồ sơ thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Chính sách người có công
Giải quyết thủ tục xác nhận thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Chính sách người có công
Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ... Chính sách người có công
Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Bảo hiểm thất nghiệp
Chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Bảo hiểm thất nghiệp
Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng Bảo hiểm thất nghiệp
Hỗ trợ học nghề Bảo hiểm thất nghiệp
Xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân đối với người Việt Nam đi làm tại nước ngoài theo hợp đồng cá nhân Việc làm
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
Thu hồi Giấy pháp hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
<<  <  1  2  3  4  5  >  >>