Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
“Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh”. Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
Tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
Tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Bảo trợ xã hội
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc ấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - TB&XH Bảo trợ xã hội
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới
Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Bảo hiểm thất nghiệp
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp
Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp
Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc làm
Xác nhận người lao động không thuộc diện Cấp giấy phép lao động Việc làm
<<  <  1  2  3  4  5  >  >>