Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Việc làm
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Việc làm
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Việc làm
Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Thủ Tục Hành Chính
Xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân đối với người Việt Nam đi làm tại nước ngoài theo hợp đồng cá nhân Việc làm
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Việc làm
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
Thu hồi Giấy pháp hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc làm
Xác nhận người lao động không thuộc diện Cấp giấy phép lao động Việc làm
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày Việc làm
Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày Việc làm
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
Gia hạn Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
Cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm