Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Thủ Tục Hành Chính
Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa ATLĐ, Vệ sinh LĐ, Bảo hộ LĐ