Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Dự thảo 23/04/2018 Quyết định về Quy định điều kiện tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Sở; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – TB và XH; Trưởng phòn
805/KH-UBND 29/12/2017 Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự la
548/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2017 Quyết định công bố các Thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế m
3171/SLĐTBXH-VP 12/10/2017 Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 10/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An về việc lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa trong khối các cơ quan tỉnh
Số 27/2017/TT-BLĐTBXH 21/09/2017 Thông tư Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
6519/QĐ/UBND 20/12/2016 Quyếtđịnh công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
54/2016-UBND 12/09/2016 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
<<   <  1  >  >>