Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 1667/QĐ-UBND 28/05/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
Quyết định số 3784/QĐ-UBND 26/09/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội thuộc phạm vi chức năng nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Ngh
17/2018/TT-BLĐTBXH 17/10/2018 Thông tư quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
33/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
07/2019/TT-BLĐTBXH 03/07/2019 Thông tư sửa đổi một số điều thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017
1313/VBHN-BLĐTBXH 04/05/2019 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục
1312/VBHN-BLĐTBXH 04/05/2019 Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1311/VBHN-BLĐTBXH 04/05/2019 Nghị định quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với Nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
1310/VBHN-BLĐTBHX 04/05/2019 Thông tư Quy định điều lệ Trường Trung cấp
1307/VBHN-BLĐTBHX 04/05/2019 Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
1308-VBHN-BLĐTBXH 04/05/2019 Thông tư quy định điều lệ Trường Cao đẳng
Dự thảo 23/04/2018 Quyết định về Quy định điều kiện tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Sở; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – TB và XH; Trưởng phòn
805/KH-UBND 29/12/2017 Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự la
548/QĐ-SLĐTBXH 06/10/2017 Quyết định công bố các Thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế m
3171/SLĐTBXH-VP 12/10/2017 Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 10/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An về việc lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa trong khối các cơ quan tỉnh
Số 27/2017/TT-BLĐTBXH 21/09/2017 Thông tư Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
6519/QĐ/UBND 20/12/2016 Quyếtđịnh công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
54/2016-UBND 12/09/2016 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh
<<   <  1  >  >>