CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 1468/QĐ – LĐTBXH 31/12/2020 Quyết định số 1468/QĐ – LĐTBXH ngày 31/12/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng (Ngân sách Trung ương).
Số 4698/QĐ-UBND 21/12/2020 Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (Ngân sách tỉnh)
Số 1369/TB-STC 24/12/2019 Thông báo về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 2010/QĐ-LĐTBXH 31/12/2019 Quyết định về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng
Số 30/QĐ-SLĐTBXH 08/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2020
Số 422/QĐ - LĐTBXH 06/09/2019 Quyết đinh công bố công khai dự toán chi Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019
391/QĐ-LĐTBXH 01/02/2019 Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019
Số 411/QĐ- LĐTBXH 19/07/2018 Quyết đinh công bố công khai dự toán chi NSNN 6 tháng năm 2018
Số 6238 25/12/2017 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.
Số 801/QĐ-UBND 07/03/2018 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nghệ An.
số 800/QĐ-UBND 17/07/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nghệ An
<<   <  1  >  >>