Số/Ký hiệu văn bản Số 2010/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành Dec 31, 2019 9:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính: Phạm Quang Phụng
Trích yếu Quyết định về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng
Nội dung Quyết định về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (theo biểu đính kèm)  

Tài liệu đính kèm