Số/Ký hiệu văn bản Số 6238
Ngày ban hành Dec 25, 2017 9:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.
Nội dung Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

Tài liệu đính kèm