Số/Ký hiệu văn bản Số 4698/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 21, 2020 8:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (Ngân sách tỉnh)
Nội dung Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (Ngân sách tỉnh)

Tài liệu đính kèm