Số/Ký hiệu văn bản Số 411/QĐ- LĐTBXH
Ngày ban hành Jul 19, 2018 8:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Đoàn Hồng Vũ
Trích yếu Quyết đinh công bố công khai dự toán chi NSNN 6 tháng năm 2018
Nội dung Quyết đinh công bố công khai dự toán chi NSNN 6 tháng năm 2018.

Tài liệu đính kèm