Số/Ký hiệu văn bản Số 1468/QĐ – LĐTBXH
Ngày ban hành Dec 31, 2020 8:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phạm Quang Phụng
Trích yếu Quyết định số 1468/QĐ – LĐTBXH ngày 31/12/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng (Ngân sách Trung ương).
Nội dung Quyết định số 1468/QĐ – LĐTBXH ngày 31/12/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng (Ngân sách Trung ương).

Tài liệu đính kèm