Số/Ký hiệu văn bản Số 801/QĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 7, 2018 8:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phó Chủ tịch Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nghệ An.
Nội dung Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Nghệ An.

Tài liệu đính kèm