Số/Ký hiệu văn bản số 800/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 17, 2018 8:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm