Số/Ký hiệu văn bản Số 30/QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành Jan 8, 2020 8:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Giám đốc Đoàn Hồng Vũ
Trích yếu Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2020
Nội dung

Quyết định về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo các biểu đính kèm)


Tài liệu đính kèm