Số/Ký hiệu văn bản Số 1369/TB-STC
Ngày ban hành Dec 24, 2019 9:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Giám đốc: Nguyễn Xuân Hải
Trích yếu Thông báo về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội dung Thông báo về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Tài liệu đính kèm